Eri alueilla Suomessa on alueellisia turvallisuuteen liittyviä verkostoja, jotka ovat kehittäneet erilaisia toimintatapoja tehdä innovaatioyhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, yliopistojen, yritysten ja järjestöjen kesken. Suomessa on myös osaamiskeskittymiä erilaisten teemojen ympärillä, esimerkiksi kyberturvallisuuteen tai arktiseen osaamiseen liittyen. Pyrimme kokoamaan tänne kattavasti tietoa siitä, millaista toimintaa ja osaamista Suomen alueellisilla ja temaattisilla verkostoilla on ja sitä kautta lisäämään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä