Ari Evwaraye

strategiapäällikkö
sisäministeriö

p. 0295 488 373
ari.evwaraye@intermin.fi
@aevwaraye

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano, koordinaatio ja seuranta

#sisäinenturvallisuus