Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi

Turussa tapahtui elokuussa 2017 puukotus, jonka tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhista ja niiden yrityksistä. Tapauksen johdosta päätettiin selvittää, miten palveluunohjaus on järjestetty tilanteissa, joissa poliisi ei kohdista henkilöön toimenpiteitä ja hänet ohjataan kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin.

Tavoitteena oli selkeyttää menettelyjä sekä selvittää yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on järjestetty ja miten sitä tulee kehittää. Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi - selvitys väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisystä ja huolta aiheuttavien henkilöiden palveluohjauksesta Ankkuritoiminnassa ja paikallisessa yhteistyössä -raportti sisältää nykytilan kuvauksen, joka perustuu paikallisten toimijoiden haastatteluihin sekä suositukset jatkotoimiksi. Lisäksi valmistelun yhteydessä tutustuttiin siihen, miten asia on järjestetty Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportti sisältää näiden maiden järjestelmien kuvausta sekä arviointia suhteessa Suomen tilanteeseen.

Selvitystyön tuloksena on kootusti tieto siitä:
- mikä on palveluohjauksen ja yhteistyön tila (HAH henkilö).
- Riittävä tieto seikoista, jotka edistävät palveluohjauksen sujuvuutta sekä tärkeimmät esteet.
- Selvityksessä on kuvattu selvityksen aikana tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja.
- Kerätyn tiedon pohjalta on tehty suositukset havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi - Selvitys väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisystä ja huolta aiheuttavien henkilöiden palveluohjauksesta Ankkuritoiminnassa ja paikallisessa yhteistyössä

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö,[email protected]