Skip to Content
Blogs

Yksikään nuori ei ansaitse kulkea yksin pahan olonsa kanssa- yhteiskunnallisten kriisien vaikutuksista nuoriin Sekasin-chatin näkökulmasta

Published Date 27.4.2022 13.20 Blog

”Ensin annoitte ilmastonmuutoksen, sitten koronan ja nyt ukrainan kriisin” anonyymi yhteydenottaja Sekasin-chatissa. 

Miguel Reyes Korona yllätti meidät kaikki.  Kaikista eniten lapset ja nuoret. He elävät maailmassa, joka heille on annettu. Nauttien ja unelmoiden. Osa tästä unelmasta rikkoutui. 
Emme ole olleet Sekasin-chatissa historiamme aikana koskaan kiinni, koska nuoret tarvitsevat/ansaitsevat muutenkin kuin virka-aikoina, joten kuulimme heti ahdistuksen, jonka yhteiskunnan sulkeminen koronan rantautuessa Suomeen aiheutti nuorissa/nuorissa aikuisissa. Korona aiheutti myös yhteydenottojen tulvan Sekasin-chattin.

Osalla nuorista oli paha olo jo ennen koronaa. Chatissa kuuluu moninainen paha olo, joka on suurin yhteydenoton syy vuodesta toiseen. Tämä alla on ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta sekä esim. vakavia syömishäiriöitä. Ihmissuhteet ovat myös huolta aiheuttava kestoaihe sekä itsetuhoisuus 10 % keskusteluista (keskimäärin 10 keskustelua per päivä). Yhteydenottojen määrä oli korona vuonna hurja ja suurempi kuin koskaan eli 170 171. Näistä saimme poimittua 30 996 keskustelua.

Tämän osan nuorista, joilla oli pahaa oloa rinnalle tuli koronakriisin ahdistamia nuoria. Etäkoulu alkoi osalle käymään liian haastavaksi ja sosiaalisen eristäytymisen pelko lisääntyi. Korona lisäsi nuorten kokemusta yksinäisyydestä sekä huolta esim. koulunkäynnistä, jos ei kyennyt ylläpitämään arjen rakenteita tai saanut tarpeeksi tukea etäopiskeluun. Kaksi vuotta on myös pitkä aika nuoren elämässä, jos kaikki ainutkertaiset tapahtumat siirtyvät tai jäävät kokematta. Vertaisryhmän puute sai monen nuoren ahdistumaan tai pelkäämään sosiaalisiin tilanteisiin palaamista. Osa jopa menetti toivonsa ystävien saamiseen tai mahdollisen kumppanin löytämiseen. 

Suuri osa nuorista voi silti paremmin kuin koskaan. Tämän kääntöpuolena on, että ne, jotka voivat huonosti voivat todella huonosti. Paha olo kasautuu jo valmiiksi huono-osasille ja heidän äänensä kuuluu yhteiskunnassa kaikkein vaimeimmin. Heidän keinonsa hakea apua on monesti heikompaa kuin vertaisillaan. Tämä ei voi olla näkymättä esim. päihteiden epätasaisena jakautumisena tai mielenterveysongelmien kasaantumisena ilman kenenkään sitä tietämättä. Koronan vaikutukset moninkertaistuvat myös kaikista huono-osaisten nuorten kohdalla. Valitettavan moni  yhteydenottaja kertoo edelleen Sekasin-chatin olevan ensimmäinen taho, jolle paha olo tai huoli mielenterveydestä puretaan. 

Tässä ajassa olevilla nuorilla on myös täysin erilaiset lähtökohdat kuin aiemmilla sukupolvilla. He elävät moninaisessa ja alati muuttuvassa maailmassa, jossa voi olla vaikea hahmottaa mikä on paikkani maailmassa tai kuka minä olen. 

Yhä nuorempana pitäisi osata valita mitä haluaa yhä moninaisimmista vaihtoehdoista. Samoin yhteiskunnan oravanpyörä pyörii kovempaa ja pudottaa osan jo kovin varhain tältä pyörältä. Osalla nuorista on tämän lisäksi näköalaton tulevaisuudennäkymä. On ilmastonmuutos ja siihen liittyvä ahdistus, koko ajan muuttuvat opiskelu- ja työelämän vaatimukset ja viimeisimpänä vitsauksena korona ja Ukrainan sota. 

Nämä vaikuttavat kaikista eniten lapsiin ja nuoriin ja heidän tulevaan elämäänsä tai tulevaisuudentoivon katoamiseen. Heillä ei ole eikä voikaan olla vielä samanlaista kokemusta vaikeuksista tai työvälineitä niiden käsittelemiseen tai resilienssia, jota meillä aikuisilla on. Tässä ajassa on entistä tärkeämpää varmistaa lapsille ja nuorille oikea-aikaiset kopit/ hoitopolut, mikäli niihin on tarvetta. Tämän rinnalla on hyvä vaalia kansalaisjärjestöjen ylläpitämiä matalan kynnyksen palveluita, joissa omia huoliaan voi jakaa ja purkaa. 

Samaan aikaan nuorten mielenterveyspolun rakenteiden vankistamisen ohella nuoret tarvitsevat meiltä toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Yhdessä kulkien ja toisiamme tukien selviämme tästäkin. Kaikesta ahdistavasta ympärillämme huolimatta nykyinen sukupolvi voi paremmin kuin koskaan. Suurista mullistuksista huolimatta nuoret ovat suvaitsevaisempia ja empaattisempia kuin koskaan. Tämä kuului chatissamme koronan jyllätessä, kun nuoret chattailivat huolestuneina koronan mahdollisista vaikutuksista isovanhempiinsa tai vanhempiinsa. Siis samaan aikaan kun he itse olivat ahdistuneita, he huolehtivat meistä aikuisista!!! Miksi näistä asioista ei uutisoida samalla tasolla kuin järkyttävistä yksittäisistä tragedioista, jotka eivät millään tavalla anna kokonaiskuvaa nuoristamme.

Nuoret ovat tulevaisuus. Meidän tehtävä aikuisina ja yhteiskuntana on pitää heistä huolta vaikeina aikoina ja varsinkin sen jälkeen. Mikäli nuoret eivät usko tulevaisuuteen tai omiin mahdollisuuksiinsa tulevaisuudessa, luo se osaan nuorista sisäisen uhan ja epätoivon. Kun nuori ei usko itseensä tai ”arvoonsa” tulevaisuudessa, vois se lannistaa ja luoda epätoivon kehän. Tämä ei pahan olon kanssa ole hyvä yhdistelmä. Sisäisen uhkan voi nähdä itsetuhoisuutena ja väkivaltaisena käyttäytymisenä ulkopuolisiin, mutta myös isossa kuvassa panostamisena mahdollisimman varhaiseen ja aikaiseen koppiin niistä, jotka ovat liian suuren kuorman alla liian vähäisin suojautumiskeinoin.  

Mitä enemmän yksin pahan olonsa kanssa kamppailevia nuoria on tulevaisuudessa, sitä suuremmaksi alkaa kasvaa sisäinen uhka yhteiskunnassamme, jonka aiheuttaa ulkoinen epävarmuus ja rikkinäiset hoitopolut. Jo nyt on näkyvissä suuri määrä uupuneita toisen asteen opiskelijoita sekä yliopistossa polvillaan olevia. Tästä ei ole pitkä askel myöskään niin suureen uupumiseen, että sairaseläkkeiden määrä kasvaa vielä entisestään nuorilla aikuisilla. 

Sanoja nuoret/nuoret aikuiset ovat kuulleet jo liian kauan. Nyt on tekojen aika ja parasta mitä voimme tehdä hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoon tulevaisuudessakin, on panostaa nyt ja jatkossakin lapsiin ja nuoriin. Hyvinvoivista lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. 

”Osanamme ei ole loputon murhe vaan ikuinen toivo” -Michael Tippet

”Kiitos niin paljon Sain uutta virtaa ja voimaa ja ymmärsin, että olen elämän arvoinen ja tärkeä. Olen niin onnellinen, että uskalsin tulla” -Palaute yhteydenottajalta

Miguel Reyes
@kantsu42
Tiimipäällikkö, Sekasin-chat
Sekasin Kollektiiivi

Sekasin -logo, valkoinen teksti mustalla pohjalla.

Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

Blogit Family Feeling of safety and security Youth