Markkinapaikkaan kootaan sisäisen turvallisuuden innovoinnin tuloksia eri muodoissaan. Markkinapaikasta löytyvät innovoinnin onnistumistarinat ja eri innovaatiopalkintoja saaneet tahot, tuotteet ja ratkaisut. Mikäli sinulla on tiedossasi innovatiivinen ratkaisu, jolle markkinapaikalla voidaan tarjota näkyvyyttä, voit lähettää meille lisättäväksi ratkaisusta tietoa.

 

Kamubot, VeroBot ja PatRek

 

Maahanmuuttovirasto (Migri) on kehittänyt Kamu-chatbotin asiakaspalvelun tueksi. Kamu neuvoo hakemusasioissa ja osaa jopa tehdä yhteistyötä virkaveljiensä VeroBotin ja PatRekin kanssa, jos ulkomainen startup-yrittäjä kysyy neuvoja Suomeen yrittäjäksi tulemiseen liittyvistä asioista. Kamu, asiakaspalvelu-chat ja takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto on parantanut Migrin puhelinpalvelua huomattavasti. Kun ennen uudistuksia puheluista vain 22 % kyettiin vastaamaan, vuoden 2018 lopulla vastausprosentti oli jo 70 -80 % tasolla ilman, että asiakaspalvelun henkilöstöresursseja lisättiin. Samalla puhelinpalvelussa voidaan nyt keskittyä vaikeampien asioiden ratkaisemiseen, kun aika ei enää kulu rutiinikysymyksiin vastaamiseen.

 

STOP-peli

STOP-peli on yksi sisäministeriön ensimmäisiä kokeilukulttuuria hyödyntäviä digitalisaatiota edistäviä hankkeita. Sisäisen turvallisuuden opetuspeli eli STOP-peli, opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Pelissä nuoret kohtaavat erilaisia todellisesta elämästä kumpuavia haastavia ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavia tilanteita. Ratkaisuja pohditaan yhdessä luokkakavereiden kanssa keskustellen, opettajan johdolla. Pelin sanoma on, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.