Hyppää sisältöön

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpideohjelma

Sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta on valmisteltu toimenpideohjelma, joka sisältää 39 toimenpidettä. Toimenpideohjelmaan valituissa kokonaisuuksissa keskitytään niihin ilmiöihin, joissa riskit arjen turvallisuudelle ovat viime vuosina kasvaneet tai joiden arvioidaan lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle.

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpiteet toteutetaan laajassa yhteistyössä. Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty päävastuutaho sekä tahot, joiden kanssa yhteistyössä toimenpide toteutetaan.  Toimenpideohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurantaa varten sisäministeriö on asettanut sisäisen turvallisuuden strategian ohjaus- ja seurantaryhmän. Strategiaa johtaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä.