Seminaari
Tiistai 29.11.2022 13:00 - 15:30

Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaari

Tapahtuman lisääjä:
Oikeusministeriö

Tietoja

Tervetuloa Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaariin tiistaina 29.11. kello 13.00-15.30

Mikä on demokratian tila maailmassa ja mihin suomalainen demokratia on matkalla? Miten Suomessa on puolustettu demokratiaa ja millaisia toimenpiteitä jatkossa tarvitaan demokratian kehittämiseksi? Seminaari on osa kansallinen demokratiaohjelma 2025 -hanketta.

Aika: tiistai 29. marraskuuta 2022 klo 13.00-15.30 
Paikka: Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) ja striimin välityksellä

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan demokratian tilasta ja tulevaisuudesta. Demokratia, oikeusvaltio sekä perus- ja ihmisoikeudet muodostavat yhdessä arvopohjan, jolle suomalaisen yhteiskuntajärjestys rakentuu. Viime vuosikymmenten aikana demokratiakehitys on kohdannut vakavia uhkia, ja demokratian haurastumisesta on merkkejä lähellä ja kaukana. Seminaarin tavoitteena on luoda katsaus demokratian tilaan sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa ja keskustella suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista pitkällä aikavälillä.

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä tai verkkolähetyksen kautta. Säätytalolle mahtuu enintään 170 ennakkoon ilmoittautunutta osallistujaa. 

Ennakkoilmoittautuminen Säätytalolla osallistuville viimeistään 22.11.2022 verkkolomakkeella. 

Linkki verkkolähetykseen julkaistaan seminaaria edeltävällä viikolla demokratiaohjelman verkkosivulla.

Seminaarin järjestää oikeusministeriön koordinoima kansallinen demokratiaohjelma 2025. Vuonna 2019 käynnistynyt demokratiaohjelma kattaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman lukuisat demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä osallisuutta edistävät toimet. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja se on toiminut sateenvarjona valtioneuvoston demokratiaa edistäville hankkeille. Ohjelmassa on valmisteltu valtioneuvoston demokratiapoliittista periaatepäätöstä, jonka tavoitteena on linjata suomalaisen demokratiapolitiikan suunnasta 2020-luvulla.

Lämpimästi tervetuloa,
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
kansliapäällikkö Pekka Timonen
***
Välkommen till ett seminarium om demokratins tillstånd och framtid tisdagen den 29 november kl. 13.00–15.30
Hur ser demokratins tillstånd i världen ut och vart är den finländska demokratin på väg? På vilket sätt har demokratin upprätthållits i Finland och hurdana åtgärder behövs för att utveckla demokratin i fortsättningen? Seminariet är en del av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Tidpunkt: tisdagen den 29 november 2022 kl. 13.00–15.30
Plats: Ständerhuset (Snellmansgatan 9–11, Helsingfors) och direktsändning på nätet

Kom med för att lyssna och diskutera demokratins tillstånd och framtid. Demokratin, rättsstaten och de grundläggande och mänskliga rättigheterna bildar tillsammans en värdegrund som den finländska samhällsordningen bygger på. Under de senaste decennierna har demokratiutvecklingen ställts inför allvarliga hot. Det finns tecken på att demokratin har blivit skörare både här hos oss och på andra håll. Vid seminariet ges en översikt av demokratins tillstånd både globalt och i Finland. Dessutom diskuteras målen för den finländska demokratipolitiken på lång sikt.

Du kan delta i evenemanget på plats eller följa med webbsändningen. Högst 170 deltagare som förhandsanmält sig kan delta i seminariet i Ständerhuset. 

De som deltar på plats i Ständerhuset ska anmäla sig senast den 22 november 2022 via webblanketten. 
En länk till webbsändningen publiceras på demokratiprogrammets webbplats veckan före seminariet.

Seminariet ordnas av det nationella demokratiprogrammet 2025, som samordnas av justitieministeriet. Demokratiprogrammet inleddes 2019 och omfattar ett stort antal av de åtgärder i statsminister Sanna Marins regeringsprogram som stärker demokratins och civilsamhällets förutsättningar och främjar delaktigheten. Programmet är ett av regeringens spetsprojekt och fungerar som paraplyprojekt för de projekt vid statsrådet som främjar demokrati. I programmet har man berett statsrådets demokratipolitiska principbeslut som syftar till att fastställa målen för den finländska demokratipolitiken för 2020-talet.

Varmt välkommen!
justitieminister Anna-Maja Henriksson
kanslichef Pekka Timonen

Turvallisuuden tunne
Tapahtuman järjestäjä
Oikeusministeriö

Tiistai 29.11.2022 13:00 - 15:30
Säätytalo, Helsinki

Tapahtuma on julkinen kaikille
Seminaari