kuvituskuva
Torstai 21.01.2021 14:30 - 16:00

Webinaari ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja viranomaisyhteistyön tiivistämisestä

Tapahtuman lisääjä:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sisäministeriö

Tietoja

Webinaari ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja viranomaisyhteistyön tiivistämisestä

Ystävällisesti kutsumme Teidät osallistumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sisäministeriön järjestämään webinaariin ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja viranomaisyhteistyön tiivistämisestä. 

Suomen palvelujärjestelmässä ei ole systemaattista tapaa tunnistaa ja puuttua ikääntyneiden kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun, ilmenee tuoreen Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn tuloksista. Yhteistyö eri viranomaisten kesken kaltoinkohteluun puuttumiseksi on hyvin vaihtelevaa eri alueilla, usein hajanaista ja joskus jopa olematonta. Tulokset perustuvat THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyyn sekä COVID-19-tilannekuvaraportteihin, joita kunnat ovat toimittaneet aluehallintovirastoille. 

Iäkkäiden kaltoinkohteluun liittyvät kysymykset sisällytettiin tutkimukseen sisäministeriön toimeksiannosta, joka on osa Turvallinen elämä ikääntyneille toimintaohjelman (2018) toimeenpanoa sekä sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sisäministeriö järjestävät torstaina 21.1.2021 klo 14.30–16.00 Microsoft Teams -alustalla webinaarin, jonka tavoitteena on edistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumisessa. Tilaisuudessa kerrotaan myös huoli-ilmoituksesta, jonka voi tehdä kuka tahansa iäkkäästä henkilöstä, joka näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan itsestään, omasta terveydestään tai turvallisuudestaan. Poliisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle huoli-ilmoituksen tekeminen on lakiin perustuva velvollisuus.

Webinaarin ohjelma:

14.30               Tilaisuuden aloitus
14.40               Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
                         Johtava asiantuntija Minna-Liisa Luoma, THL
14.55               Ikääntyneiden kokema kaltoinkohtelu – haasteet ja mahdollisuudet 
                         Palvelujärjestelmän tutkija Maria Valtokari, THL
15.15               Kommenttipuheenvuoro
                         Sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto
15.25               Kommenttipuheenvuoro
                         Poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen, Poliisihallitus
15.35               Kommenttipuheenvuoro
                         Pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, sisäministeriö
Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä Teamsin keskusteluosiossa. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopuksi. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.00.

Tilaisuuden juontaa johtava asiantuntija Minna-Liisa Luoma THL:stä.

Webinaari on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, yhteistoiminta-alueiden sekä valtionhallinnon sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja pelastustoimen henkilöstölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille.  Webinaari on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Mukaan mahtuu 300 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittaudu viimeistään 19.1.2021. 

Ilmoittautumislomakkeelle

Webinaarin osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla 20.1.2021.
 

Ikääntyneet Kunnat Pelastustoimi Poliisi
Tapahtuman järjestäjä:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sisäministeriö

Torstai 21.01.2021 14:30 - 16:00
Webinaari

Tapahtuma on julkinen kaikille
Webinaari