Lähiympäristön turvallisuus -seminaari, Helsinki

Tiistai 19.3.2019 klo 12.00 –  15.00

Miten rakennetun ympäristön suunnitelulla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja miten asukkaiden osallistamisella ja sovittelulla voidaan parantaa turvallisuutta?

Tervetuloa Lähiympäristö 2.0 -hankkeen ja sen ohjausryhmän yhteiseen seminaariin, joka järjestetään Helsingissä 19.3.2019 klo 12-15.30 ympäristöministeriön tiloissa.

Paikka

Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Kenelle?

Tilaisuus on tarkoitettu turvallisuussuunnittelusta vastaaville henkilöille, kuntien kaavoittajille ja rakennusvalvojille, kaupunkikehityshankkeiden suunnittelijoille ja projektipäälliköille, rakentajille ja turvallisuusasioissa työskentelevien järjestöjen edustajille

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Lisätietoja hankkeesta

https://www.vtt.fi/sites/lahiymparisto2/