Palotutkimuksen päivät 2019, Espoo

Tiistai 3.9.2019 – keskiviikko 4.9.2019

Palotutkimusraati ry

Palotutkimusraati ry järjestää 11. kerran Palotutkimuksen päivät syyskuussa 2019 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaarissa esitellään kattavasti viimeaikaisia saavutuksia kotimaisessa palotutkimuksessa. Seminaari on järjestetty vuodesta 1999 alkaen joka toinen vuosi.

Palotutkimuksen päivät kokoaa yhteen palo-, pelastus- ja rakennusalasta kiinnostuneet
ja siitä vastaavat viranomaiset, tutkijat, opettajat sekä muut palotutkimusta hyödyntävät
tahot. Seminaarijulkaisu tarjoaa kattavan kuvan kotimaisesta alan tutkimuksesta, jota
tehdään useissa eri organisaatioissa ja eri tieteenaloilla.


Tule kuulemaan
• Sysmän sprinklatussa hoitolaitoksessa tehdyistä polttokokeista,
• virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä evakuointisuunnittelussa ja
turvallisuusviestinnässä,
• Euroopanlaajuisesta puurakennusten palontutkinnasta,
• asumisturvallisuutta parantavista tutkimushankkeista
ja monista muista mielenkiintoisista teemoista.

Ohjelma ja lisätietoa: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Palotutkimusraati/Palotutkimuksen-paivat-2019