Välittäjäjuhlat 2019, Vantaa

Tiistai 26.11.2019 klo 09.00 –  16.00

Välittäjäjuhlat järjestetään 26.11.2019 klo 9-15.30 Sokos Hotel Vantaalla. Tässä seminaarissa keskustellaan, miten muistisairaiden, ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asumisen turvallisuudesta huolehditaan inhimillisesti ja ennakoiden. Tilaisuus on maksuton.

Ikääntyneiden tai erityisryhmiin kuuluvien ihmisten kotona asumisen turvallisuus perustuu ensisijaisesti heidän omaan ja läheistensä osaamiseen. Turvallisuus-osaamiselle on kasvava tarve, kun ikääntyneiden ja muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa. Jo nyt erityisryhmiin kuuluvien määrä on merkittävä.

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastustoimessa tehdään arvokasta työtä kotihoidon asiakkaiden asumisturvallisuuden tukemiseksi, erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumisen turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan myös yksilötason sekä kolmannen ja neljännen sektorin koulutusta ja osaamista.

Koulutuksen avulla pystytään parantamaan turvallisuustietoisuutta, kehittämään turvallisia toimintamalleja ja lisäämään jokaisen ihmisen arjen turvallisuutta.

Toimenpiteistä huolimatta väliinputoamisia on. Välittäjäjuhlissa ei kuitenkaan tyydytä valittamaan erityisryhmien asumisturvallisuuden ongelmista, vaan paneudutaan turvallisuuden työkaluihin, erilaisiin toimintamalleihin ja turvatekniikkaan. Lisäksi tarkastellaan turvallisuustoimenpiteiden ja -laitteiden rahoitusmahdollisuuksia ja ideoita niiden edelleen kehittämiseksi.

Seminaarin alustajiksi ja osallistujiksi olemme saaneet useita erityisryhmien asumisturvallisuuden asiantuntijoita. Kuuntelemme erityisryhmien edustajia ja pohdimme turvallisuuden, osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen turvallisuuden mahdollisia ristiriitoja.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita päättäjä- ja toimijatason edustajat, niin pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen kuin rakennetun ympäristön osa-alueilta. Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja kehittämään yhdessä!

Ohjelma

Ilmoittaudu