Hyppää sisältöön

Turvallisuuden tunne ja strateginen viestintä

Painopisteen toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot: sisäministeriö, valtiovarainministeriö, SPEK, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Rajavartiolaitos, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto ja Suomen Punainen Risti.

Ilmiön kuvaus


Turvallisuudessa on kysymys elämän ennustettavuudesta, jatkuvuudesta ja ymmärrettävyydestä. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat niin todelliset riskit kuin riskikäsitykset, kuten omat ja lähipiirin kokemukset, sosioekonomiset tekijät ja yleiset epävarmuustekijät. Yksilössä turvattomuuden tunne voi herättää pelkoja ja heikentää luottamusta muihin. Yhteiskunnan keskeisten instituutioiden luottamuksen ylläpitäminen on yhtä tärkeää kuin kansalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaminen. 

Strategisella viestinnällä on ennakoitava ilmiöitä ja kerrottava niistä ymmärrettävästi. Tietojen jakamisen ja neuvojen antamisen lisäksi tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, mielipiteisiin ja käyttäytymiseen, jotta turvallisuuden tunne vastaa mahdollisimman paljon todellisia riskejä.

 Viestintä muokkaa käsityksiä riskeistä. Kun maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, vähemmän ennustettavammaksi ja epävarmemmaksi, vaikuttaa se myös ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Haasteena ovat muun muassa muun muassa polarisoitunut ja ongelmakeskeinen yhteiskunnallinen keskustelu ja uutisointi, sosiaalisen median ennalta-arvaamattomuus ja nopeus, halu ottaa vastaan vain omaa arvomaailmaa vahvistavia viestejä, teknologian ja algoritmien vaikutus ”kuplien” muodostumiseen, tahaton ja tahallinen väärien tietojen levittäminen, maalittamisen ja viharikosten vaikutus ja suhde sananvapauteen sekä medialukutaito. Nämä ilmiöt voivat pahimmillaan johtaa:

•    totuuden hämärtymiseen ja erilaisten totuuksien syntymiseen
•    turvallisuuden tunteen heikkenemiseen ja polarisaation kasvamiseen
•    ekstremismin ja terrorismin todennäköisyyden lisääntymiseen
•    viranomaisia kohtaan koetun luottamuksen rapautumisen ja liberaalin demokratian kriisin

Visio 

Suomi on maailman turvallisin maa – Suomessa on maailman paras turvallisuuden tunne. Yhteinen tavoite on viestiä yhdessä siten, että turvallisuuden tunne ja tosiasiallinen turvallisuuden tila vastaisivat paremmin toisiaan.

Toimenpiteet