Skip to Content
Blogs

Verkostoyhteistyöstä voimaa Lapin arjen turvallisuuteen

Published Date 9.4.2024 11.30 Blog

Eeva Helameri. Lapissa turvallisuustoimijat monista eri organisaatioista ovat jo vuosia tehneet tiivistä verkostoyhteistyötä asukkaiden arjen turvallisuuden parantamiseksi. Jo pitkään alueemme mutkaton asenne yhteistyöhön, toistemme tunteminen ja sen ymmärtäminen, että yhdessä tekemällä rajalliset resurssimme tulevat paremmin hyödynnetyksi ovat ohjanneet Lapin turvallisuustyötä. Kun tiedämme, mitä muut tekevät, ja minkälaisia asioita he ovat työssään havainneet, voimme ohjata yhteiset resurssimme tehokkaammin sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Verkostoyhteistyömme ytimessä on avoimuus, tasavertaisuus sekä jokaisen osaamisen ja näkökulman arvostaminen. Elintärkeää ovat myös rakenteet, jotka mahdollistavat tämän yhteistyön – Lapissa turvallisuus ja hyvinvointi kulkevat käsikädessä myös hyvinvointialueen ja kuntien rakenteissa.

Viranomaiset, hyvinvointialue, korkeakoulut, järjestöt ja kunnat yhdessä

Turvallisuus ei ole pelkästään viranomaisten käsissä, vaan kokonaisturvallisuuden edistäminen vaatii vahvaa ennaltaehkäisevää näkökulmaa. Tässä perinteisten turvallisuustoimijoiden lisäksi avainasemassa ovat järjestöt, seurakunnat, kunnat ja korkeakoulut – yhdessä saamme laajemman näkökulman, isommat resurssit ja leveämmät hartiat, joilla asukkaiden arjen turvallisuuden edistäminen lepää. Yhteistyön lisäksi avainasemassa on ajantasainen, eri toimijoiden tuottama ja keräämä tieto, kun päätämme siitä, mihin resursseja suuntamme. 

Indikaattoreista ilmiöihin?

Lapissa on yhteisesti lähdetty kehittämään hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamista, jotta voisimme yhdessä tehdä parempia päätöksiä tietoon perustuen. Perinteisesti nojaamme vahvasti indikaattoreihin ja tilastoihin, jotka ovat kuitenkin luonteensa vuoksi aina taaksepäin katsovia - ne kertovat jo jonkin aikaa sitten tapahtuneista asioista. Tästä syystä lähdimme kehittämään ja kokeilemaan ratkaisua nimenomaan kuvailevan eli laadullisen tiedon sekä ennakointitiedon entistä parempaan hyödyntämiseen. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toteuttamassa ja Lapin liiton rahoittamassa (EAKR) Indikaattoreista ilmiöihin (INDI) -hankkeessa rakennetaan digitaalisen työkalun kokeiluversio eli demo laadullisen, ilmiöpohjaisen ja ennakointitiedon keräämiseksi, jakamiseksi ja analysoimiseksi. 

Digitaalinen työkalu avuksi

Tavoitteenamme on toteuttaa demo digitaalisesta ratkaisusta, joka parantaisi, ei maailmaa, mutta erilaisten toimijoiden kykyä tuntea paremmin toimintaympäristöämme. Demon ei ole tarkoitus olla kilpailija suurille markkinoille tarkoitetuille tietojärjestelmille, mutta sen on tarkoitus toimia esimerkkinä sekä ratkaisusta, joka auttaa laadullisen ilmiötiedon keräämisessä ja levittämisessä kaikille siitä hyötyville lappilaisille tahoille, että menetelmästä, jonka avulla ratkaisu kehitettiin. Kuten hankkeen edetessä on useamman kerran todettu, jos tällainen palvelu olisi helppoa tehdä, se olisi tehty jo. Meillä Lapissa on kuitenkin aivan erityinen tilanne ja mahdollisuus kokeilla digitaalisen ratkaisun kehittämistä näinkin haastavaan aiheeseen, sillä maakunnassamme ”tehemä pois” -asenne ja yhteen hiileen puhaltaminen on jo pitkään ollut yksi suurimmista vahvuuksistamme.

Turvallisuustapahtumassa ikkunoita lappilaiseen yhteistyöhön

Kansallisessa turvallisuustapahtumassa Rovaniemellä 22.-23.5.2024, teemalla ’Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä’ kuulemme useiden lappilaisten arjen turvallisuuden toimijoiden puheenvuoroja. Edustettuna on niin Lapin hyvinvointialue, maakunnan liitto, järjestöjä, seurakunta, viranomaisia, korkeakoulut - niiden kautta lappilainen yhteistyö arjen turvallisuuden parissa näkyy yhtenä esimerkkinä siitä, miten yhteistyön kautta saamme aikaiseksi enemmän. Lisää digitaalisen työkalun demosta ja sen taustoista kuulet Eija Raasakan ja Pia Keräsen puheenvuorossa “Miten monimutkaisista haasteista voi saada otteen - Hyvinvointi- ja turvallisuustieto käyttöön Lapissa” keskiviikkona 22.5. 

Kirjoittaja:
Eeva Helameri
FM, asiantuntija/projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
 

Academys Blogit Municipalities Organizations Police Rescue services / Civil protection Sparsely populated areas Yritysturvallisuus