Skip to Content
Blogs

Yhteistyöalusta verkostojen kohtauspaikkana

Published Date 27.10.2020 10.51 Blog

”Viisaus ei asu meissä yksittäisissä ammattilaisissa ja sitä pitäis pystyä joukkoistamaan jotenkin”
Haastateltava (Vuori-Murto, 2020)


Avoimen virtuaalisen alustan ominaisuuksiin kuuluu sen kyky kerätä ympärilleen verkostoja. Alusta tarjoaa toiminnalle tilan – yhteisen leirinuotion, jossa eri organisaatioista tulevat voivat kohdata ja vaihtaa ajatuksia. Parhaimmillaan virtuaalisesta alustasta muodostuu paikka, jossa luodaan uutta ja ratkaistaan moniammatillisessa yhteistyössä viheliäisiä ongelmia. 
Alustalla toimiminen tuottaa monenlaisia hyötyjä. Alusta lisää esimerkiksi yhteistä kehittämistä, yhteistä ymmärrystä, mahdollistaa oman työn tekemistä näkyväksi ja uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä. 
 

Kaavio kuva alustalla olevista hyötytekijöistä. Sisältö ilmenee tekstistä.

           Alustasta saatavien hyötyjen tekijöitä (Vuori-Murto 2020,102)

Se, että on olemassa paikka yhteiselle tekemiselle ei yksinään riitä. Alustan tulee olla houkutteleva aktiivisille toimijoille ja kannustaa yhteiseen toimintaan. Samoin kuin nuotiopaikalla, alustalla tulee olla yhteiset pelisäännöt ja niiden tulee olla riittävän selkeästi kerrottu, jotta yhteistoiminta sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä kaikkein tärkeimpänä voidaan pitää sitä, että toimiminen avoimessa verkostossa edellyttää osin vanhoista toimintatavoista luopumista ja sen hyväksymistä, että verkostoissa tekeminen on yhteistä ja työtä tehdään yhteisten päämäärien eteen. Verkostomaisessa toiminnassa tulee luottaa siihen, että yhteinen hyvä on enemmän kuin osiensa summa ja se tulee hyödyttämään kaikkia verkostotoimijoita enemmän kuin yksittäinen oman edun tavoittelu. Tällä on yhä suurempi merkitys yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa nousee esiin toinen toistaan viheliäisempiä ongelmia. Näiden ratkaisemiseen tarvitaan aina laaja-alaista organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. 

Mikä tekee alustasta verkostomaisen toiminnan kannalta tärkeän kohtaamispaikan? Osa tekijöistä liittyy virtuaalisuuteen, siihen, että vuorovaikutuksessa voidaan olla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämä puolestaan mahdollistaa asiantuntijaryhmien koostamisen joustavasti, eikä esimerkiksi kokouspaikalle matkustamiseen tarvitse käyttää aikaa. Viheliäisen ongelman ympärille voidaan koota parhaista asiantuntijoista koostuva tiimi, joka jakaa omaa osaamistaan ja kerryttää itselleen uutta osaamista. Alustan välityksellä tietoa voidaan jakaa, jalostaa ja koostaa uuteen muotoon kuin palapeliä. Jokainen osallistuja tuo mukanaan oman nurkkapalansa. Alustalla työskennellessä samalla jalostuu myös se kokemustieto, kuinka palapeliä käytännössä kannattaa työstää. Alusta toimii myös fyysisenä tiedon tallentamisen paikkana ja sen avulla tärkeä tieto voidaan keskittää kaikkien saataville organisaatioriippumattomasti. 

Alustan välityksellä tämä yhteistyö mahdollistuu nopeasti ja joustavasti: arvoa luodaan yhteisesti ja oikeita asioita tehdään yhteisten arvojen mukaisella tavalla. Yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa enemmän. Tuovin käyttäjät kuvasivat keväällä 2020 TUOVIsta saatuja hyötyjä siten, että TUOVI on ratkaisu organisaatiorajat ylittävään tiedonhallintaan ja että se mahdollistaa turvallisuustoimijoiden verkostomaista toimintatapaa. 

Kaavio kuva TUOVIn hyödyistä. Sisältö ilmenee tekstistä.

                                        Tuovista saatavat hyödyt (Vuori-Murto 2020, 102)
 

Alustan voima ei ole tekniikassa, eikä edes niissä materiaaliarkistoissa, jotka se kätkee sisäänsä. Alustan voima on niissä ihmisissä, jotka se kokoaa ympärilleen täydentämään toisiaan ja työskentelemään yhteisten päämäärien ja turvallisemman yhteiskunnan eteen. 

Piia Vuori-Murto
opiskelija
LUT-yliopisto


Piia Vuori-Murron tietojohtamisen alaan kuuluva pro gradu Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta. Virtuaalinen alusta yhteistyön paikkana – case TUOVI (2020) 
Noudettavissa osoitteesta: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161755 
 

Blogit Municipalities Organizations Police Rescue services / Civil protection Sparsely populated areas Viestintä