Skip to Content

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpideohjelma

Sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta on valmisteltu toimenpideohjelma, joka sisältää 39 toimenpidettä. Toimenpideohjelmaan valituissa kokonaisuuksissa keskitytään niihin ilmiöihin, joissa riskit arjen turvallisuudelle ovat viime vuosina kasvaneet tai joiden arvioidaan lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle.

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpiteet toteutetaan laajassa yhteistyössä. Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty päävastuutaho sekä tahot, joiden kanssa yhteistyössä toimenpide toteutetaan.  Toimenpideohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurantaa varten sisäministeriö on asettanut sisäisen turvallisuuden strategian ohjaus- ja seurantaryhmän. Strategiaa johtaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä.

Nro Sort the table ascending by the column Toimenpide Sort the table ascending by the column Toimeenpano Sort the table ascending by the column Vastuutaho Sort the table ascending by the column Aikataulut Sort the table ascending by the column
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. Sisäministeriö on asettanut ministeriön ennakointiryhmän ja sisäisen turvallisuuden ennakointiverkoston. SM Ennakointiryhmä ja -verkosto asetettu 12/2017.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. Ennakointityössä luodaan menettelyt strategian määritelmän mukaisten keskeisten sisäisen turvallisuuden ilmiöiden määrittelylle, mittaamiselle, selittämiselle ja ennakoinnille. - HKO Verkosto käynnistää yhteistyön sidosryhmien kanssa 2018.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. Työ sovitetaan yhteen valtioneuvoston laajan ennakointityön ja kokonaisturvallisuuden ennakointiverkoston työn kanssa. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä ilmiöiden kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa. - osastot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsauksen sisäisen turvallisuuden kokonaisuus 2018.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. Ennakointiverkosto raportoi säännöllisesti sisäisen turvallisuuden tilasta sekä keskeisten ilmiöiden kehityksestä julkishallinnolle, elinkeinoelämälle sekä kolmannelle sektorille. Tieto saatetaan sisäisen turvallisuuden laajan yhteistyöverkoston käyttöön strategian myötä perustettavassa palveluväylässä (toimenpidekokonaisuus 8). Muut vastuutahot: Sisäisen turvallisuuden keskeiset ilmiöt ja mittarit 5/2018.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - HÄKE Keskeisten ilmiöiden täydentävät ja ennakoivat indikaattorit 12/2018.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - MIGRI Ensimmäinen sisäisen turvallisuuden tila -raportti 12/2018.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - CMC Finland Jatkuvaa toimintaa.
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - POHA -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - KRP -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - SUPO -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - RMVK -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - PolAMK -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - Pelastusopisto -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - Tulli -
1.1. Luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Analysointi- ja ennakointitoiminto kerää, analysoi ja raportoi tietoa keskeisiksi tunnistetuista sisäisen turvallisuuden ilmiöistä. Lisäksi toiminto suorittaa jatkuvaa sisäisen turvallisuuden ilmiöiden ennakointia sekä tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa arviointia eri toimijoiden ja päätöksenteon vaikutuksesta turvallisuusilmiöihin. - - muut sisäisen turvallisuuden toimijat ja sidosryhmät -
1.2. Luodaan tutkimus- ja rahoitusyhteistyön rakenteet ja käytännöt sisäasiainhallinnon ja Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen (Hybrid COE) välille. Käynnistetään monimuotoinen yhteistyö turvallisuusviranomaisten ja osaamiskeskuksen välillä. SM Vuonna 2018 komennetaan 2 htv sisäministeriön hallinnonalalta työskentelemään HybricCOE:ssa sisäisen turvallisuuden kannalta merkittävän hybridiuhkiin liittyvän tutkimustoiminnan parissa.
1.2. Luodaan tutkimus- ja rahoitusyhteistyön rakenteet ja käytännöt sisäasiainhallinnon ja Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen (Hybrid COE) välille. - - HKO Jatkuvaa toimintaa.
1.2. Luodaan tutkimus- ja rahoitusyhteistyön rakenteet ja käytännöt sisäasiainhallinnon ja Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen (Hybrid COE) välille. - Muut vastuutahot: -
1.2. Luodaan tutkimus- ja rahoitusyhteistyön rakenteet ja käytännöt sisäasiainhallinnon ja Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen (Hybrid COE) välille. - - sisäisen turvallisuuden viranomaiset -
2.1. Varmistetaan viranomaisten pitkän aikavälin resurssisuunnittelu. Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnitelman 2019 – 2022 valmistelu käynnistetty. Suunnitelma valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategiassa tunnistettujen turvallisuuden muutosvoimien sekä strategian keskeisten päämäärien perusteella. SM Jatkuvaa toimintaa.
2.1. Varmistetaan viranomaisten pitkän aikavälin resurssisuunnittelu. SM/HKO ohjaa jatkossa sisäministeriön hallinnonalan resurssisuunnittelua perustuen analysointi- ja ennakointitoiminnossa (toimenpidekokonaisuus 1) sekä hallinnonalan virastojen ennakoinnissa tunnistettujen ilmiöiden edellyttämiin resurssi- ja suorituskykytarpeisiin. - HKO, osastot -
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. 1. Tiedustelulainsäädäntöhankkeilla vastataan osaltaan toimenpiteessä tunnistettuihin lainsäädännöllisiin tarpeisiin. SM 1. Lakiesitykset annettiin eduskunnalle 25.1.2018. Jos perustuslain muutos käsitellään normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, voisi tiedustelupaketti tulla voimaan vuoden 2020 vuoden aikana. Käytettäessä kiireellistä perustuslainsäätämisjärjestystä lait voisivat tulla voimaan aikaisemmin, mahdollisesti jo vuoden 2018 lopulla esitysten eduskuntakäsittelystä riippuen.
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. 2. Rajavartiolainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön mukaisiin tarpeisiin. - PO, RVL 2. Hallituksen esitys annettu eduskunnalle tammikuussa 2018. Kaksoiskansalaisuutta koskeva lakiluonnos lähetetty lausunnolle maaliskuussa 2018.
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. 3. Arvioidaan poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain muutostarpeita sekä tarvittaessa valmistellaan lainsäädäntömuutoksia niin, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet tietoverkkoympäristöön kohdistuvien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä niin, että tutkintavoimavarat voidaan kohdistaa asianmukaisesti ottaen huomioon tietoverkkorikosympäristöön kohdistuvien rikosten laatu ja asianomistajan asema. Muut vastuutahot: 3. Toteutetaan 2018. Käynnistyy keväällä. Lakihanke puolustusvoimien virka-apua poliisille koskevien säännösten tarkistamiseksi on asetettu 16.3.2018. Tietoverkko-ympäristöön liittyvien toimivaltuuksien riittävyyden tarkastelutyö on poliisissa aloitettu.
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. Arvioidaan turvallisuusviranomaisten keskinäisen virka-apulainsäädännön kattavuus laajasti ja toteutetaan tarvittavat muutokset. - OM 4. Toteutetaan keväällä 2018.
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin, palveluntuottajalakiin ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta sisällytetään säädökset häiriötilanteisiin varautumisesta. Lisäksi selvitetään ensihoidon kenttäjohtajien toimivaltuuksien lainsäädäntöä. - Tulli -
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. - - PLM -
2.2. Tarkennetaan viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt, ja toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi. Päivitetään terrorismin torjunnan strategia. - - STM -
2.3. Luodaan poliisille ja rajavartiolaitokselle myös normaalioloissa käytettävissä olevat reservit ja harjoitetaan niitä. Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset. SM on käynnistänyt reservipoliisia (RESPO) koskevan lainsäädäntöhankkeen. Poliisihallituksella on käynnissä asiaa koskeva selvitys, jonka tarkoituksena on tukea lainsäädäntöhanketta mm. kartoittamalla reservipoliisien perustamiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyviä käytännön tarpeita. SM Reservipoliisia koskeva hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella 14.3.-4.5.2018. Poliisihallituksessa on vireillä hanke reservipoliisin käytännön toimien määrittämiseksi ja aloittamiseksi.
2.3. Luodaan poliisille ja rajavartiolaitokselle myös normaalioloissa käytettävissä olevat reservit ja harjoitetaan niitä. Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset. Rajavartiolaitos on muodostanut, varustanut ja kouluttanut evp-reservin. Asevelvollisia voidaan käyttää Rajavartiolaitoksen toiminnan tukena silloin, kun siihen on erityinen tarve. HE:ssa rajavartiolain muutoksista kehitetään asevelvollisten käytettävyyttä näissä tilanteissa. - PO, RVL Reservien käyttöönoton jälkeen jatkuvaa toimintaa.
2.3. Luodaan poliisille ja rajavartiolaitokselle myös normaalioloissa käytettävissä olevat reservit ja harjoitetaan niitä. Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset. - Muut vastuutahot: -
2.3. Luodaan poliisille ja rajavartiolaitokselle myös normaalioloissa käytettävissä olevat reservit ja harjoitetaan niitä. Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset. - - POHA -
2.4. Laaditaan kehittämissuunnitelma henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseksi, määritetään sisäisen turvallisuuden viranomaisten ydintehtävät ja yhteistyön tehostamistarpeet, priorisoidaan poliisitoiminnot, määritetään ja varmistetaan hätäkeskushenkilöstön vähimmäistaso. 1. Kartoitetaan keskeiset osaamisen hallinnan painopistealueet ja määritellään osaamisen hallinnan prosessit. Jalkautetaan osaamisen hallinnan tavoitteet yksilötasolle ja tuetaan hallinnonalan virastoja osaamisen hallintaan liittyvässä kehittämistyössä. SM 1. Työ käynnistyy vuoden 2018 aikana.
2.4. Laaditaan kehittämissuunnitelma henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseksi, määritetään sisäisen turvallisuuden viranomaisten ydintehtävät ja yhteistyön tehostamistarpeet, priorisoidaan poliisitoiminnot, määritetään ja varmistetaan hätäkeskushenkilöstön vähimmäistaso. 2. Määritetään ydintehtävät ja yhteistyön tehostamistarpeet erillisenä projektina ja arvioidaan jatkotoimenpiteet selvityksen perusteella. Parannetaan tuottavuutta, kehitetään prosesseja sekä hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. Varmistetaan viranomaisten pitkän aikavälin resurssisuunnittelu. - PO, HKO, PEO, RVL, MMO 2. SM:n hallinnonalan pitkän aikavälin resurssisuunnittelu käynnistynyt; tehdään julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä. Kevät 2018 eteenpäin.
2.4. Laaditaan kehittämissuunnitelma henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseksi, määritetään sisäisen turvallisuuden viranomaisten ydintehtävät ja yhteistyön tehostamistarpeet, priorisoidaan poliisitoiminnot, määritetään ja varmistetaan hätäkeskushenkilöstön vähimmäistaso. 3. Otetaan käyttöön terrorismin uhkatasoihin liittyvä sisäisen turvallisuuden viranomaisten yhteinen toimintamalli. Muut vastuutahot: 3. Työ käynnistynyt. Yhteinen toimintamalli valmistuu 2018.
2.4. Laaditaan kehittämissuunnitelma henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseksi, määritetään sisäisen turvallisuuden viranomaisten ydintehtävät ja yhteistyön tehostamistarpeet, priorisoidaan poliisitoiminnot, määritetään ja varmistetaan hätäkeskushenkilöstön vähimmäistaso. 4. Käynnistetään valmistelu yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa poliisitoiminnan prioriteettien asettamiseksi ja mahdollisen harkintavallan lisäämiseksi poliisin tehtävien ja esitutkintapakon osalta. - Tulli 4. Työ käynnistynyt. Esitys keväällä 2018.
2.5. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten tarvittavia kalusto- ja järjestelmähankintoja suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin, verkkorikollisuuteen ja muihin muuttuneen toimintaympäristön uhkiin vastaamiseksi. Hankinnat toteutetaan strategiakauden aikana erillisten suunnitelmien mukaisesti. SM Työ käynnistynyt. Toimeenpannaan osana viranomaisten toiminnan ja talouden suunnittelua vuosina 2018 - 2020.
2.5. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten tarvittavia kalusto- ja järjestelmähankintoja suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin, verkkorikollisuuteen ja muihin muuttuneen toimintaympäristön uhkiin vastaamiseksi. - - PO, PEO, RVL -
2.5. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten tarvittavia kalusto- ja järjestelmähankintoja suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin, verkkorikollisuuteen ja muihin muuttuneen toimintaympäristön uhkiin vastaamiseksi. - -
2.5. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten tarvittavia kalusto- ja järjestelmähankintoja suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin, verkkorikollisuuteen ja muihin muuttuneen toimintaympäristön uhkiin vastaamiseksi. - Muut vastuutahot: -
2.5. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten tarvittavia kalusto- ja järjestelmähankintoja suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin, verkkorikollisuuteen ja muihin muuttuneen toimintaympäristön uhkiin vastaamiseksi. - - Tulli -
2.6. a) Vahvistetaan itärajan valvontaa sekä rajatarkastuksia, päivitetään varautumissuunnitelmat ja tiivistetään yhteistyötä Frontexin kanssa. a) Rajavartiolaitos toteuttaa henkilöstön kohdentamista itärajan valvontaan erillisen suunnitelman mukaisesti. SM 1. Rajavalvonnan kohdentaminen käynnissä. Viimeiset siirrot ja kohdentamiset 9/2018 mennessä.
2.6. b) Vahvistetaan poliisin näkyvyyttä sekä toimintavalmiutta varmistamalla poliisimiesten riittävä vahvuus Tulli vahvistaa rajat ylittävää tavaraliikenteen valvontaa. - PO, PEO, RVL, MMO Varautumissuunnitelmia koskeva työ on käynnistynyt. Toteutetaan vuoden 2018 aikana.
2.6. b) Vahvistetaan poliisin näkyvyyttä sekä toimintavalmiutta varmistamalla poliisimiesten riittävä vahvuus Käydään läpi turvallisuusviranomaisten varautumissuunnitelmat ja toteutetaan muuttuneen toimintaympäristön mahdollisesti edellyttämät muutokset. Muut vastuutahot: b) Toteutetaan osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Jatkuvaa toimintaa.
2.6. b) Vahvistetaan poliisin näkyvyyttä sekä toimintavalmiutta varmistamalla poliisimiesten riittävä vahvuus b) Varmistetaan poliisimiesten määrän säilyminen vuoden 2017 tasolla. - Tulli -
2.7. Parannetaan varautumisen toimintamalleja kaikilla tasoilla jatkokehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa, kansallista riskienarviointia, varastointimenetelmiä, aie- ja valmiussopimuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta 1. Maakuntauudistuksen yhteydessä kehitetään aluetason varautumisen yhteistyötä erityisesti v.
2020 toimintansa aloittavien maakuntien tehtävien
puitteissa. Maakuntauudistuksen toimeenpanossa
sisäministeriö vastaa
poikkihallinnollisenmaakuntien varautumisen
kehittämisen koordinaatiosta.
SM 1. Kehittämisohjelma päättyy
2020 loppuun
mennessä
2.7. Parannetaan varautumisen toimintamalleja kaikilla tasoilla jatkokehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa, kansallista riskienarviointia, varastointimenetelmiä, aie- ja valmiussopimuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta 2. Kansallisen riskiarvioinnin laatiminen aloitettu
SM/PEOn johdolla. Riskiarvio laajennetaan
kattamaan YTS:n edellyttämä uhkamallisto.
- PEO 2. Kansallinen
riskiarvio
valmistuu
2018 loppuun
mennessä.
2.7. Parannetaan varautumisen toimintamalleja kaikilla tasoilla jatkokehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa, kansallista riskienarviointia, varastointimenetelmiä, aie- ja valmiussopimuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta 3. Pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien
työtä hyödynnetään suuronnettomuusvalmiuksien
parantamisessa.
Muut vastuutahot: 3. Hanke
päättyy 2018
lopussa.
Työryhmien
työtä voidaan
hyödyntää
jatkokehittämisessä.
2.7. Parannetaan varautumisen toimintamalleja kaikilla tasoilla jatkokehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa, kansallista riskienarviointia, varastointimenetelmiä, aie- ja valmiussopimuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta 4. Ohjeistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysjärjestelmän (ml. ensihoito) rakennemuutoksella parannetaan myös varautumisen poikkihallinnollisia toimintamalleja. - varautumisvelvolliset toimijat sekä näiden ohjauksesta vastaavat 4. Sote-valmiussuunnitteluohjeistushanke käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeessa tuotetaan uusi valtakunnallinen valmiussuunnitteluohjeistus sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Hankkeessa valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön kyberturvallisuusohjeistusta, valmiussuunnitteluun sopivaa työkalua sekä sopimuksellista varautumista.
2.7. Parannetaan varautumisen toimintamalleja kaikilla tasoilla jatkokehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa, kansallista riskienarviointia, varastointimenetelmiä, aie- ja valmiussopimuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta - - Turvallisuuskomitea -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - SM Luonnos toimintamalliksi valmistelu vastuutahojen yhteistyönä. Käyttöön vuonna 2018.
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - osastot -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - Muut vastuutahot: -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - VNK -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - PLM -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - UM -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - TPK -
2.8. Täsmennetään valtioneuvoston tilannekeskuksen, sisäministeriön, puolustusministeriön, muiden ministeriöiden sekä turvallisuuskomitean kesken reaaliaikaisen tilannekuvan toimintamalli hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta mukaisesti. - - Turvallisuuskomitea -
2.9. Arvioidaan valmiuslain päivitystarpeet eri hallinnonalojen näkökulmat huomioiden. Turvallisuuskomitean sihteeristö on valmistellut asiaa ja OM:llä on asiaan liittyvä jatkovalmistelu käynnissä. OM Toteutetaan keväällä 2018.
2.9. Arvioidaan valmiuslain päivitystarpeet eri hallinnonalojen näkökulmat huomioiden. - Muut vastuutahot: -
2.9. Arvioidaan valmiuslain päivitystarpeet eri hallinnonalojen näkökulmat huomioiden. - - Turvallisuuskomitea -
2.9. Arvioidaan valmiuslain päivitystarpeet eri hallinnonalojen näkökulmat huomioiden. - - eri hallinnonalat -
2.10. Sisäministeriö toteuttaa poikkihallinnollisen itsearvioinnin siviilivalmiuden tilasta löytääkseen keskeiset siviilivalmiuden kehittämiskohteet. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä arviointikriteereitä. - SM Itsearviointi tehty ja raportti valmistuu 1-2/2018.
2.10. Sisäministeriö toteuttaa poikkihallinnollisen itsearvioinnin siviilivalmiuden tilasta löytääkseen keskeiset siviilivalmiuden kehittämiskohteet. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä arviointikriteereitä. - - PEO -
2.10. Sisäministeriö toteuttaa poikkihallinnollisen itsearvioinnin siviilivalmiuden tilasta löytääkseen keskeiset siviilivalmiuden kehittämiskohteet. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä arviointikriteereitä. - Muut vastuutahot: -
2.10. Sisäministeriö toteuttaa poikkihallinnollisen itsearvioinnin siviilivalmiuden tilasta löytääkseen keskeiset siviilivalmiuden kehittämiskohteet. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä arviointikriteereitä. - - turvallisuustoimijat laajasti -
2.11. Tehostetaan tiedonvaihtoa sisäasiainhallinnon viranomaisten ja valtioneuvoston tilannekeskuksen välillä liittyen sellaisten häiriötilanteiden havaintoihin, joiden voidaan katsoa liittyvän mahdolliseen hybridivaikuttamiseen. - SM Toteutetaan hallinnonalakohtaisten suunnitelmien perusteella.
2.11. Tehostetaan tiedonvaihtoa sisäasiainhallinnon viranomaisten ja valtioneuvoston tilannekeskuksen välillä liittyen sellaisten häiriötilanteiden havaintoihin, joiden voidaan katsoa liittyvän mahdolliseen hybridivaikuttamiseen. - - osastot Jatkuvaa toimintaa.
2.11. Tehostetaan tiedonvaihtoa sisäasiainhallinnon viranomaisten ja valtioneuvoston tilannekeskuksen välillä liittyen sellaisten häiriötilanteiden havaintoihin, joiden voidaan katsoa liittyvän mahdolliseen hybridivaikuttamiseen. - - virastot -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sisäisen turvallisuuden strategian viestintäsuunnitelma on esitelty ohjausryhmälle 3/2018. Ohjausryhmä on hyväksynyt suunnitelman linjaukset viestinnän kohderyhmistä, pääviesteistä ja viestinnän tekemisen tavasta sekä äänensävystä. SM Työ käynnissä ja jatkuvaa.
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuluvan vuoden aikana tuotetaan useiden eri tahojen toimesta tietoa kansalaisen koetusta turvallisuuden tunteesta. - viestintäyksikkö Tutkimus turvallisuuden tunteen kehittymisestä toteutetaan syksyllä 2018.
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. SM tarkastelee mahdollisia tiedon katvepaikkoja ja toteuttaa osana strategisen turvallisuusviestinnän kehittämistä oman selvityksen kansalaisten keskuudessa turvallisuuden tunteesta (syksy 2018). Muut vastuutahot: -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tutkimuksessa selvitetään aiempaa tietoa täydentäen mm.: - sisäisen turvallisuuden toimijat laajasti -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         miten kansalaisten kokevat turvallisuutensa -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         miten tuo tunne on kehittynyt - lisääntynyt tai vähentynyt -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         minkä asioiden koetaan luovan turvattomuutta ja minkä puolestaan lisäävän turvallisuutta -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         minkä koetaan uhkaavan omaa turvallisuutta kaikkein eniten -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         miten turvattomuuden tunne vaihtelee eri demografisissa ryhmissä -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. ·         miten voitaisiin tukea turvallisuuden tunteen kehittymistä, millaista viestintää, kenet toimesta ja missä kanavissa kansalaiset toivoisivat turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. -
2.12. Kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään strategisen turvallisuusviestinnän kehittämisessä. -
2.13. Hyödynnetään siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi terrorismilta, laittomalta tiedustelutoiminnalta ja muilta uhkilta. Luodaan tarvittavat pysyvät yhteistyörakenteet, jotta kaikki toimijat, jotka voivat estää ja torjua kansallisen turvallisuuden uhkia saavat tarvitsemansa tiedon käyttöönsä, tietoa voitaisiin vaihtaa monenvälisesti ja että toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä toimijoiden tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Toteutetaan siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjauksen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla -työryhmän raportin (sisäministeriön julkaisu 16/2017) perusteella. SM Työ käynnissä.
2.13. Hyödynnetään siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi terrorismilta, laittomalta tiedustelutoiminnalta ja muilta uhkilta. Luodaan tarvittavat pysyvät yhteistyörakenteet, jotta kaikki toimijat, jotka voivat estää ja torjua kansallisen turvallisuuden uhkia saavat tarvitsemansa tiedon käyttöönsä, tietoa voitaisiin vaihtaa monenvälisesti ja että toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä toimijoiden tehtävien ja vastuiden mukaisesti. - - PO -
2.13. Hyödynnetään siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi terrorismilta, laittomalta tiedustelutoiminnalta ja muilta uhkilta. Luodaan tarvittavat pysyvät yhteistyörakenteet, jotta kaikki toimijat, jotka voivat estää ja torjua kansallisen turvallisuuden uhkia saavat tarvitsemansa tiedon käyttöönsä, tietoa voitaisiin vaihtaa monenvälisesti ja että toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä toimijoiden tehtävien ja vastuiden mukaisesti. - Muut vastuutahot: Sovitetaan yhteen siviilitiedustelun lainsäädäntöhankkeiden toimeenpanoaikataulun kanssa.
2.13. Hyödynnetään siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi terrorismilta, laittomalta tiedustelutoiminnalta ja muilta uhkilta. Luodaan tarvittavat pysyvät yhteistyörakenteet, jotta kaikki toimijat, jotka voivat estää ja torjua kansallisen turvallisuuden uhkia saavat tarvitsemansa tiedon käyttöönsä, tietoa voitaisiin vaihtaa monenvälisesti ja että toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä toimijoiden tehtävien ja vastuiden mukaisesti. - - SUPO -
2.13. Hyödynnetään siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi terrorismilta, laittomalta tiedustelutoiminnalta ja muilta uhkilta. Luodaan tarvittavat pysyvät yhteistyörakenteet, jotta kaikki toimijat, jotka voivat estää ja torjua kansallisen turvallisuuden uhkia saavat tarvitsemansa tiedon käyttöönsä, tietoa voitaisiin vaihtaa monenvälisesti ja että toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä toimijoiden tehtävien ja vastuiden mukaisesti. - - turvallisuusviranomaiset -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. 1. Perustetaan työryhmä kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelman laatimiseksi. SM 1. . Työryhmän perustaminen on käynnissä ja työ jatkuu 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen alkaa toimeenpanovaihe.
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. 2. T-CY -komitea edustaa Budapestin tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen jäsenvaltioita sopimusta - PO 2. Jatkuvaa toimintaa. Lisäksi joulukuuhun 2019 kestävät neuvottelut lisäpöytäkirjan laatimiseksi rajat ylittävän tiedonsaannin tehostamiseksi.
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. koskevissa asioissa. Suomi osallistuu aktiivisesti T-CY komitean työhön ja näkee tärkeänä, että kansainvälisiä oikeusapuinstrumentteja tehostetaan ja rajat ylittävän digitaalisen -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. todisteiden keräämistä koskevia menettelyjä selvennetään. Suomi osallistuu aktiivisesti myös siihen työhön, jota Euroopan unionissa tehdään rikosoikeuden käytön parantamiseksi verkkoavaruudessa. OM -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - Muut vastuutahot: -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - - POHA -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - - KRP -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - - SUPO -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - - Tulli -
2.14. Laaditaan kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma. Selvitetään kansallisen oikeusapulainsäädännön kehittämistarpeet rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi erityisesti kyberrikollisuuden osalta. - - keskeiset muut sidosryhmät -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. 1. TEAS-tutkimushanke rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuudesta: selvitetään nykytilanne - miten yksilölliset tarpeet selvitetään, miten palvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita sekä tukipalvelujen tehokkuus ja kustannushyödyt. OM 1. Tutkimushankkeen aikataulu on 2/2018 - 1/2019.
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. 2. Työryhmätyöskentely, jossa laaditaan tutkimushankkeen tulosten, kuulemisten ja aiemman tiedon perusteella toimintamalli, jolla varmistetaan, että rikoksiin syyllistyneiden nuorten kohdalla tehdään yksilöllinen arviointi tilanteesta ja tarpeista uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. - RTN 2. Työryhmätyön aikataulu on 3/2018 - 10/2018.
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. 3. Kootaan nuorten kanssa työskenteleville materiaalia, jonka avulla voidaan keskustella nuorten kanssa mm. rikoksista, rikollisuudesta ja rikoksen uhriksi joutumisesta. Muut vastuutahot: 3. Materiaalisivusto julkaistaan 3/2018.
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - SM Toimintamalli ja materiaali viimeistellään tutkimushankkeen tulosten perusteella.
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - OKM -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - Poliisihallitus -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - VKSV -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - RISE -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - THL -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - AVI -
3.1. Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. - - järjestöt -
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. 1. Valmistellaan toimintamalli osana yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan kehittämisen työryhmän toimintaa toimintavuoden 2017–2018 aikana. SM 1. Valmistuu 2018. Tiedonvaihto ja toimintamallin käynnistyminen aikaisintaan vuoden 2018 aikana.
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. 2. Kartoitetaan yhteistyön esteenä nähdyt tiedonvaihtoon liittyvät lainsäädännölliset ongelmat poliisin ja terveydenhuollon välillä. Selvitetään poliisin uhka-arvion lainsäädännöllisiä ja poikkihallinnollisen yhteistyön rakenteellisia toimintaedellytyksiä. Toimeenpannaan tarvittavat muutokset. - PO 2. 2. Keskeisten tahojen kesken ei ole vielä syntynyt yhteistä näkemystä kokonaisuudesta, jonka johdosta valmistelu kesken. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida muutostarpeet ja käynnistää mahdolliset toimenpiteet. Uhka-arvioon ja poikkihallinnollisen yhteistyön rakenteellisiin edellytyksiin liittyvä taustaselvitys kesken.
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - Muut vastuutahot: -
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. Edistetään käynnissä olevassa päihdehuolto-, terveydenhuolto- ja mielenterveyslain sekä itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelutyössä poliisin ja terveydenhuollon välisen yhteistyön edellytyksiä vakavien väkivallantekojen ennalta estämiseksi. - elinkeinoelämä Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on käynnissä.
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - - TSV
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. 3. Levitetään vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen kehitettyä MARAK-toimintamallia käynnistämällä uusia alueellisia työryhmiä ja koulutetaan viranomaisia riskinarvioinnin tekemiseen. - POHA 3. Jatkuvaa toimintaa.
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. 4. Varmistetaan Ankkuritoiminnan tasainen laatu valtakunnallisesti sekä kuntien ja maakuntien ylimmän johdon tuki työlle. - STM 4. Jatkuvaa toimintaa.
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - - THL -
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - - maakunnat -
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - - kunnat -
3.2. Luodaan toimintamallit sekä ohjeet viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedon vaihtoon erityisesti moniammatillisessa työssä. Varmistetaan turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö mielenterveysongelmista johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet ja toteutetaan ne. - - Kuntaliitto -
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. Varmistetaan informaatio-ohjauksen keinoin, että kunnat ja maakunnat sekä oppilaitokset hyödyntävät kouluterveyskyselyn tuottamaa indikaattoritietoa kiusaamis- ja väkivaltailmiöiden seurannassa ja torjunnassa sekä turvallisuus- että hyvinvointisuunittelussaan. STM Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2019.
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. Varmistetaan, että kunnat ja maakunnat hyödyntävät myös THL:n TEA-viisatitietoja syrjäytymisen torjunnassa. Muut vastuutahot: LAPE-kärkihankkeessa kehitettävä Lapset, nuoret ja väkivalta-osio toteutetaan kevään 2019 kouluterveyskyselyn yhteydessä. Väkivaltakokemuksia mittaavan lisämoduulin kehittäminen etenee suunnitellusti.
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. - - THL (kouluterveyskyselyn toteutus) Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla syksyllä 2019.
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. - - OKM -
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. - - Kuntaliitto -
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. - - kunnat -
3.3. Hyödynnetään järjestelmällisesti kouluterveyskyselyjä nuorten alkavan syrjäytymisen torjunnassa. - - maakunnat -
3.4. Päivitetään ikääntyneiden turvallisuusohjelma (2011). Ikääntyneiden turvallisuusohjelma Turvallinen elämä ikääntyneille valmistui vuonna 2011 ja sisälsi lukuisia suosituksia ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. SM Ohjelma valmisteltu yhteistyössä toimenpiteiden vastuutahojen ja muiden sidosryhmien kanssa syksyn 2017 aikana.
3.4. Päivitetään ikääntyneiden turvallisuusohjelma (2011). Osana sisäisen turvallisuuden strategian valmistelua päätettiin ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä mm. voimakkaasti ikääntyvän väestörakenteen vuoksi. Ikääntyneiden palvelujen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi on 2010-luvulla tehty useita hankkeita ja muita toimenpiteitä, minkä vuoksi turvallisuusohjelman päivitys keskittyy tarkastelemaan ikääntyneiden onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämistä sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemistä ja torjumista. - HKO Käsitelty sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä 15.12.2017.
3.4. Päivitetään ikääntyneiden turvallisuusohjelma (2011). - Toimeenpano 2018-2020.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. 1. Ympäristöministeriö järjestää erityisesti kunnille ja ministeriöille suunnatun seminaarin segregaation ehkäisystä. Segregaation ehkäisystä tehdään tietopankki ja toiminta-alue sisäisen turvallisuuden palveluväylään (toimenpidekokonaisuus 8) ja segregaation ehkäisyä toimeenpannaan osana turvallisuussuunnittelun kansallisia linjauksia (toimenpidekokonaisuus 7). YM 1. Seminaari järjestetään 19.11.2018.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. 2. Kasvatetaan toimijoiden asiantuntemusta ja kerätään hyviä käytäntöjä vuorovaikutuksen, asenneilmapiirin ja vaikuttamismahdollisuuksien vaikutuksesta paikallisyhteisöjen turvallisuuteen. Kehitetään osana TRUST - hyvä väestösuhteet Suomessa -hanketta osaamista sosiaalisen segregaation ehkäisemiseksi ja paikallisyhteistyön edistämiseksi. OM osallistuu maahanmuuttajille suunnatun kyselytutkimuksen suunnitteluun, jossa selvitetään hyvinvointiin ja kotoutumiseen liittyviä tekijöitä, mm. väestösuhteita. OM Palveluväylän ja turvallisuussuunnittelun linjausten osalta jatkuvaa toimintaa.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. 3. Lisätään eri sosioekonomisten väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja lisätään heikommassa asemassa olevien osallisuutta. Tuotetaan tietoa heikoimmassa asemassa olevien osallisuudesta ja hyvinvoinnista. - ETNO 2. Toteutetaan työpaja valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa 1/2018. Työpajassa kerättyä tietoa hyödynnetään väestösuhteiden tilan seurannassa 2018–2020.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. - Muut vastuutahot: TRUST-hanke toteutetaan 1/2018 - 12/2018.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. - - ETNOn jäsenorganisaatiot Maahanmuuttajien hyvinvointiin liittyvä kysely toteutetaan 1/2018 - 12/2019.
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. - - alueelliset ETNOt 3. SOKRA-koordinaatio toteutetaan 10/2017-09/2020
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. - - THL Tiedonkeruu heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuudesta ja hyvinvoinnista 2017. Analyysi 2018
3.5. Vahvistetaan kaupunkien kykyä ehkäistä kaupunkien sisäistä segregaatiokehitystä monimuotoisesti. Luodaan toimintamallit hyvien väestösuhteiden rakentumiselle paikallisyhteisöissä. Hyviä väestösuhteita edistämällä lisätään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä ennalta ehkäistään väestöryhmien välisiä jännitteitä ja rikoksia. - - kunnat Tuotetaan toimintamalleja ja lupaavia käytäntöjä osallisuuden edistämiseksi.
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. Määritetään yhdessä uudet rakenteet huomioiva mekanismi kriisinkestokyvyn parantamiseksi sekä laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma. SM Valmistelu syksyllä 2019.
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. Maakuntauudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa on määritelty poikkihallinnollinen maakuntien varautumisen kehittämisohjelma, jonka puitteissa kehitetään maakuntien valmistelijoiden ja ohjaavien ministeriöiden yhteistyönä maakuntien kriisinkestokykyä. - PEO -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. Valtioneuvoston TEAS-tutkimustoiminnan puitteissa toteutetaan Yksilön toimintakyky, resilienssi ja kokonaisturvallisuus -hanke vuonna 2018, jonka tuloksia voidaan hyödyntää toimenpiteen toimeenpanossa. Muut vastuutahot: -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. Kuntaliitto toimeenpanee yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa KUJA2 -projektia, joka edistää kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallintaa. Projekti toteutetaan 2017-2019. - Kuntaliitto -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. - - Huoltovarmuuskeskus -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. - - muut varautumisen alueellisen ja paikallisen tason toimijat -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. - - järjestöt -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. - - STM -
4.1. Laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. - - OKM -
4.2. Tuotetaan ratkaisut ja suositukset yksilön valmiuksiin, osaamiseen ja tietoihin varauduttaessa erilaisiin turvallisuustilanteisiin 72 tuntia – varautumiskonseptin mukaisesti sekä hyödyntäen arjen turvallisuuteen liittyvien ohjelmien tuloksia. 72 tuntia -konsepti on suunniteltu vastaamaan
urbaanin kansalaisen varautumistarpeeseen.
Kotitalous on varautumisen perusyksikkö, ja
omista turvallisuustaidoista, kodin
paloturvallisuudesta ja kotivarasta huolehtiminen
helpottaa arjen sujumista. Konsepti ohjaa
varautumaan omatoimisesti 72 tunnin ajaksi:
kolme vuorokautta on sekä viranomaisten että
avustusjärjestöjen yleisesti tunnistama aikakehys,
jossa omatoiminen varautuminen helpottaa
suuresti auttamispainetta.
SM Jatkuvaa toimintaa.
4.2. Tuotetaan ratkaisut ja suositukset yksilön valmiuksiin, osaamiseen ja tietoihin varauduttaessa erilaisiin turvallisuustilanteisiin 72 tuntia – varautumiskonseptin mukaisesti sekä hyödyntäen arjen turvallisuuteen liittyvien ohjelmien tuloksia. - - PEO -
4.2. Tuotetaan ratkaisut ja suositukset yksilön valmiuksiin, osaamiseen ja tietoihin varauduttaessa erilaisiin turvallisuustilanteisiin 72 tuntia – varautumiskonseptin mukaisesti sekä hyödyntäen arjen turvallisuuteen liittyvien ohjelmien tuloksia. - Muut vastuutahot: -
4.2. Tuotetaan ratkaisut ja suositukset yksilön valmiuksiin, osaamiseen ja tietoihin varauduttaessa erilaisiin turvallisuustilanteisiin 72 tuntia – varautumiskonseptin mukaisesti sekä hyödyntäen arjen turvallisuuteen liittyvien ohjelmien tuloksia. - - SPEK (koordinaatio ja koulutus) SPEK on keväästä 2017
alkaen
kouluttanut 72
tuntia -
varautumiskouluttajia.
4.3. a. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen suunnattua täydennyskoulutusta kohdennetaan erityisesti varhaiskasvatuksen johtajille sekä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille. Opetushallitus kohdentaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen haettavia määrärahoja varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille suunnattuun koulutukseen. OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävän toimenpideohjelman.
4.3. a. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen suunnattua täydennyskoulutusta kohdennetaan erityisesti varhaiskasvatuksen johtajille sekä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille. Laaja-alaista turvallisuutta edistetään varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstön koulutuksella. Turvallisuuskulttuuria edistävää täydennyskoulutusta suunnitellaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Poliisihallituksen yhteistyönä. Toimenpiteen toteuttamiseen suunnataan 1 milj. euroa. Muut vastuutahot: Osana ohjelmaa käynnistetään oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävä hanke (3 M€). Hanke toteutetaan vuosina 2018 - 2021.
4.3. a. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen suunnattua täydennyskoulutusta kohdennetaan erityisesti varhaiskasvatuksen johtajille sekä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille. Rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon lisätään turvallisuusosaamista ja -johtamista tukevaa sisältöä. - OPH -
4.3. a. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen suunnattua täydennyskoulutusta kohdennetaan erityisesti varhaiskasvatuksen johtajille sekä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille. - - kunnat -
4.3. b. Vahvistetaan lasten ja nuorten arjen turvallisuustaitojen opetusta kouluissa sekä vahvistetaan lasten ja nuorten monilukutaitoon liittyvää osaamista. 1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistuksessa on vahvistettu turvallisuuteen kuuluvia elementtejä. OKM 1. Opetushallitus tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa vuosina 2017 - 2019 koulutuksin ja mahdollisin tukimateriaalien avulla.
4.3. b. Vahvistetaan lasten ja nuorten arjen turvallisuustaitojen opetusta kouluissa sekä vahvistetaan lasten ja nuorten monilukutaitoon liittyvää osaamista. 2. Toteutetaan Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma. MOI-ohjelman tavoitteena on kehittää toimintamalleja lasten monilukutaidon kehittämiseksi sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön osaamista lasten monilukutaidon tukemisessa. Muut vastuutahot: 2. Ohjelma toteutetaan vuosina 2016–2018.
4.3. b. Vahvistetaan lasten ja nuorten arjen turvallisuustaitojen opetusta kouluissa sekä vahvistetaan lasten ja nuorten monilukutaitoon liittyvää osaamista. - - kunnat -
4.3. c. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua arjen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Nuorisovaltuustot ja vastaavat kuntatason nuorten kuulemisen järjestelmät otetaan mukaan arjen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Kuntia muistutetaan ottamaan lapset ja nuoret mukaan arjen turvallisuutta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisovaltuustojen informoimiseen
käytetään nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja
yhteistyöjärjestöjä ja vastaavia toimijoita.
OKM Toteutetaan vuodesta 2018 eteenpäin.
4.3. c. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua arjen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä tuetaan oppilai-den ja opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta
koulu- ja oppilaitosyhteisöissä oppilas- ja opiskelijakuntatoi-minnalla. Opetushallitus järjestää vuosittain
teemaan kuuluvan seminaarin sekä nostaa tematiikan kes-kusteluun yhteistyökumppaneittensa kanssa.
Muut vastuutahot: Jatkuvaa toimintaa.
4.3. c. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua arjen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. - - kunnat -
4.3. c. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua arjen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon. - - OPH -
4.4. Lisätään Suomen turvallisuuden kannalta merkityksellistä tutkimustietoa terrorismista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä hybridiuhkista. Sisäministeriö ja sen tutkimusyhteistyön verkostokumppanit edistävät terrorismiin, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen sekä hybridiuhkiin liittyvää tutkimusta osana valtioneuvoston yhteistä tutkimustoimintaa sekä erillishankkeissa. SM Jatkuvaa toimintaa.
4.4. Lisätään Suomen turvallisuuden kannalta merkityksellistä tutkimustietoa terrorismista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä hybridiuhkista. - - HKO, PO, RVL SM on käynnistänyt 3 väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyvää tutkimusta, jotka toteuttaa Helsingin yliopisto. Nämä ovat väkivaltaiseen äärioikeistoon liittyvä tutkimus, Suomeen kohdistuvan terroristisen propagandan tutkimus sekä tutkimus, jossa selvitetään Suomeen syntyneitä radikaali-islamistisia verkostoja.
4.4. Lisätään Suomen turvallisuuden kannalta merkityksellistä tutkimustietoa terrorismista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä hybridiuhkista. - Muut vastuutahot: SM on komentanut kaksi henkilöä (yhteensä 1 htv) HybridCoE:n valmistelemaan selvitystä hybridiuhkien ja sisäisen turvallisuuden suhteesta.
4.4. Lisätään Suomen turvallisuuden kannalta merkityksellistä tutkimustietoa terrorismista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä hybridiuhkista. - - turvallisuustutkimuksen verkoston toimijat
5.1. Laaditaan ja toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän yhteinen turvallisuuden innovaatio-ohjelma. - SM, TEM Valmistelu käynnistyy keväällä 2018. Ohjelma valmis 12/2018 mennessä.
5.1. Laaditaan ja toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän yhteinen turvallisuuden innovaatio-ohjelma. - Muut vastuutahot: Toimeenpano 2019-
5.1. Laaditaan ja toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän yhteinen turvallisuuden innovaatio-ohjelma. - - BusinessFinland -
5.1. Laaditaan ja toteutetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän yhteinen turvallisuuden innovaatio-ohjelma. - - keskeiset sisäisen turvallisuuden toimijat -
5.2. Viedään innovaatioiden käyttöönotto osaksi sisäasiainhallinnon tulosohjausjärjestelmää. Toteutetaan osana sisäministeriön tulosohjausjärjestelmän kehittämistä. SM Alkaen vuoden 2019 tulossuunnittelusta.
5.2. Viedään innovaatioiden käyttöönotto osaksi sisäasiainhallinnon tulosohjausjärjestelmää. - Jatkuvaa toimintaa.
5.3. Käytetään innovatiivisten julkisten hankintojen työkaluja ja prosesseja turvallisuuden viranomaisten ja yritysten innovaatioyhteistyön edistämiseksi. Osana turvallisuuden innovaatio-ohjelmaa. SM Täsmennetään menettelytapana osana turvallisuuden innovaatio-ohjelmaa.
6.1. Määritellään jatkuvan ennakointityön perusteella määräaikaiset poikkihallinnolliset sisäisen turvallisuuden tavoitteet. Toteutetaan ennakointityön käynnistyttyä. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä Ensimmäiset poikkihallinnolliset teemat syksyllä 2018.
6.2. Tavoitteisiin etenemisen keinoja määriteltäessä korostetaan hallinnonalarajat ylittävää, verkostomaista yhteistyötä. - Muut vastuutahot: Jatkuvaa toimintaa.
6.2. Tavoitteisiin etenemisen keinoja määriteltäessä korostetaan hallinnonalarajat ylittävää, verkostomaista yhteistyötä. - - sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmä -
6.2. Tavoitteisiin etenemisen keinoja määriteltäessä korostetaan hallinnonalarajat ylittävää, verkostomaista yhteistyötä. - - keskeiset viranomaiset ja muut toimijat -
6.3. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaa priorisoidaan sen mukaisesti, mihin ilmiöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kunkin viranomaisen omilla ja yhteisillä toimenpiteillä. Toteutetaan osana tulosohjausta sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. SM Alkaen vuoden 2020 tulossuunnittelusta.
6.3. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaa priorisoidaan sen mukaisesti, mihin ilmiöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kunkin viranomaisen omilla ja yhteisillä toimenpiteillä. - Muut vastuutahot: -
6.3. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaa priorisoidaan sen mukaisesti, mihin ilmiöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kunkin viranomaisen omilla ja yhteisillä toimenpiteillä. - - OM -
6.3. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaa priorisoidaan sen mukaisesti, mihin ilmiöihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kunkin viranomaisen omilla ja yhteisillä toimenpiteillä. - - Tulli -
6.4. Kehitetään rikosoikeusjärjestelmän prosessimaista ohjausjärjestelmää siten, että esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten, tuomioistuinlaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen yhteistoiminta ja vaikuttavuus optimoidaan analysoidyn tutkimustiedon perusteella Hyödynnetään toimenpiteen 3.1 tuloksia. OM ja SM lisäävät yhteistyötä mm. rikosprosessiviranomaisten tulosohjauksessa. OM Jatkuvaa toimintaa.
6.4. Kehitetään rikosoikeusjärjestelmän prosessimaista ohjausjärjestelmää siten, että esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten, tuomioistuinlaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen yhteistoiminta ja vaikuttavuus optimoidaan analysoidyn tutkimustiedon perusteella - Muut vastuutahot: OM ja SM lisäävät yhteistyötä mm. rikosprosessiviranomaisten tulosohjauksessa.
6.4. Kehitetään rikosoikeusjärjestelmän prosessimaista ohjausjärjestelmää siten, että esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten, tuomioistuinlaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen yhteistoiminta ja vaikuttavuus optimoidaan analysoidyn tutkimustiedon perusteella - - SM/PO -
6.5. Kehitetään poikkihallinnollista osaamista viranomaisten toiminnan johtamisessa kehittämällä virkanimitysmenettelyjä, tehtäväkiertoja ja urapolkuja siten, että ne tukevat monialaisen osaamisen kehittymistä. Toteutetaan tarkastelu osana sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöpolitiikan kehittämistä. Varmistetaan osaamisen kehittyminen yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten henkilöstöhallinnon kanssa. SM Käynnistyy vuonna 2018.
6.5. Kehitetään poikkihallinnollista osaamista viranomaisten toiminnan johtamisessa kehittämällä virkanimitysmenettelyjä, tehtäväkiertoja ja urapolkuja siten, että ne tukevat monialaisen osaamisen kehittymistä. - Muut vastuutahot: -
6.5. Kehitetään poikkihallinnollista osaamista viranomaisten toiminnan johtamisessa kehittämällä virkanimitysmenettelyjä, tehtäväkiertoja ja urapolkuja siten, että ne tukevat monialaisen osaamisen kehittymistä. - - turvallisuusviranomaiset -
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän alaisuteen asetetaan työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella turvallisuussuunnitteluun liittyviä asioita. Ohjausryhmä vahvistaa työvaliokunnan valmistelemat turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset, joita toimeenpannaan informaatio-ohjauksena maakunnissa ja kunnissa sekä maakuntien ja valtion välisissä neuvotteluissa. Linjaukset vahvistetaan määräajaksi. Linjauksissa määritellään toimenpiteet, toimintamallit, tavoitteet ja indikaattorit, joita edistetään osana alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua. Linjaukset sovitetaan yhteen alueellisen yhteisen varautumisen linjausten kanssa. SM Sisäministeriö on asettanut ohjausryhmän työvaliokunnan 3/2018.
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. - Muut vastuutahot: Ensimmäiset turvallisuussuunnittelun linjaukset valmistellaan kevätkaudella 2018, jonka jälkeen jatkuvaa toimintaa.
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. - - sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmä -
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. - - STM -
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. - - OM/RTN -
7.1. Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Työn lähtökohtana ovat sisäministeriön julkaisu Päätöksiä turvallisuudesta (2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset Tunnista, turvaa ja toimi (2008). Hyödynnetään varautumisen alueellisen tason yhteensovittamisen järjestäminen ja valmistelu maakunnissa -hankkeen tuotokset. - - Kuntaliitto -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. Valmistellaan osana analysointi- ja ennakointityötä siten, että siinä tunnistettujen sisäisen turvallisuuden keskeisten ilmiöiden mittarit ja ennakointityökalut ovat hyödynnettävissä myös maakuntatasolla. Kansallisia linjauksia laadittaessa kiinnitetään huomiota saatavilla olevaan indikaattoritietoon väkivaltailmiöistä, kuten henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikosilmoituksista sekä kouluterveyskyselyn väkivalta- ja kiusaamistiedoista. SM Syksy 2018.
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - Muut vastuutahot: -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - - STM -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - - maakunnat -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - - kunnat -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - - OM/RTN -
7.2. Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa. - - Kuntaliitto -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Tuotetaan suositukset maakunnille turvallisuustoiminnan organisoimiseksi yhteistyössä maakuntien ja muiden alueellisen tason toimijoiden kanssa. SM -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Maakuntauudistuksessa varmistetaan, että turvallisuuden edistämisestä tulee kiinteä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja että maakuntiin muodostuu rakenne ja nimetään vastuuhenkilöt turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta johtamaan ja toteuttamaan. -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Toteutetaan osana kohdassa 7.1. määritellyn työvaliokunnan työtä yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa. Muut vastuutahot: -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. - - viranomaiset -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. - - maakunnat -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. - - kunnat -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. - - STM -
7.3. Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia. Hyödynnetään testattujen hyvien käytäntöjen, kuten Lapin turvallisuusverkoston ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin, toimintamalleja. Yhteistyöverkostojen kautta luodaan alueellisia tiedonvaihdon ja ongelmanratkaisun verkostoja viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välillä sekä edistetään uusien turvallisuutta parantavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. - - OM/RTN -
8.1. Perustetaan sisäisen turvallisuuden palveluväylä, joka toimii vuorovaikutteisena yhteistyöalustana asiantuntijoille, sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnalle sekä strategian toimeenpanon seurannan kanavana. Palveluväylän valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2017 laajassa verkostoyhteistyössä tulevia käyttäjiä edustavien tahojen kanssa. SM Valmistelutyöpajat toteutettu syksyn 2017 aikana.
8.2. Palveluväylän hallinnoinnin päävastuu on sisäministeriöllä, mutta sisällön tuotannosta vastaa laaja poikkihallinnollinen ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki sisäisen turvallisuuden strategiatyöhön kytkeytyvät toimijat (viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt, tutkimuslaitokset). Palveluväylä toteutetaan palvelumuotoilun keinoin ketterällä kehityksellä, jotta sillä pystytään tarjoamaan paras mahdollinen lisäarvo valtakunnalliselle, alueelliselle ja paikalliselle sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyölle. Muut vastuutahot: Hankinta käynnistynyt 2/2018.
8.3. Palveluväylä kerää yhteen sisäisen turvallisuuden strategiaan liittyvät hankkeet, kokeilut, toimintamallit, informaation, sosiaalisen median ja tutkimuksen. Sisältö käsittää lisäksi erilaisten verkostojen sekä seminaarien tietoja. Sisältö jäsentyy ilmiölähtöisesti. Sisäministeriö on käynnistänyt palveluväylän hankinnan palveluntuottajan kanssa 2/2018. - viranomaiset Ensimmäinen tuotantoversio käytössä keväällä 2018. Tämän jälkeen jatkuvaa toimintaa.
8.3. Palveluväylä kerää yhteen sisäisen turvallisuuden strategiaan liittyvät hankkeet, kokeilut, toimintamallit, informaation, sosiaalisen median ja tutkimuksen. Sisältö käsittää lisäksi erilaisten verkostojen sekä seminaarien tietoja. Sisältö jäsentyy ilmiölähtöisesti. - - sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyöhön osallistuvat toimijat -