Skip to Content
Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Access to materials of internal security:

reports, studies, surveys, instructions, and other security publications.

turvallisuus_ja_tapaturmien_ehkäisy.pdf

turvallisuus_ja_tapaturmien_ehkäisy.pdf

PDF, 230 kt Lataa

Tapaturmia on ehkäisty Suomessa valtakunnallisella ohjelmatyöllä pitkäjänteisesti. Kunnat ovat avainasemassa monissa tapaturmia ehkäisevissä toimissa, koska kunnilla on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä niiden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kertomusosaan, jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne, ja suunnitelmaosaan, jossa kuvataan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Tässä työpaperissa tarkastellaan miten tapaturmien ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen näkyvät kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa ja minkälaisissa asiayhteyksissä turvallisuuteen ja tapaturmiin liittyvät termit esiintyvät. Työpaperi luo katsauksen kuntien hyvinvointikertomuksiin Turvallisesti kaiken ikää koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman sisältöjen näkökulmasta. Eri tapaturmatyypeistä on tarkastelussa mukana kaatumisten ja putoamisten ehkäisy, myrkytysten ehkäisy, tieliikenneonnettomuuksien ehkäisy, hukkumisten ehkäisy sekä paloturvallisuus. Turvallisuus eri muodoissaan on hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa näkyvästi läsnä. Turvallisuus nähdään hyvin laajana ja sen alle liitetään monenlaisia teemoja. Myös erilaisia tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn liittyviä teemoja käsitellään hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa. Yksittäisistä tapaturmatyypeistä liikenneonnettomuudet ja kaatumiset saavat kertomuksissa ja suunnitelmissa eniten huomiota.

Turvallisuuskävelyt - opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt - opas järjestäjille ja osallistujille

PDF, 5151 kt Lataa

Oppaan ohjeiden avulla voidaan järjestää hyvin organisoitu ja kaikkia osallistujia hyödyttävä turvallisuuskävely. Opas on tarkoitettu kaikille turvallisuuskävelyistä kiinnostuneille, niin kävelyn järjestäjille kuin kävelyyn osallistuville.

Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma.pdf

Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma.pdf

PDF, 1529 kt Lataa

Tampereen kaupungin 29.8.2023 päivitetty turvallisuussuunnitelma

Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2023

Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 1067 kt Lataa

Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2023

Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio 2023

Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 1804 kt Lataa

Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio 2023

Päijät-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

Päijät-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 6134 kt Lataa

Päijät-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

Etelä-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023

Etelä-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 2883 kt Lataa

Etelä-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023 julkinen versio

Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023

Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 906 kt Lataa

Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023

Pohjois-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023

Pohjois-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 343 kt Lataa

Pohjois-Karjalan alueellinen riskiarvio 2023

Pirkanmaan alueellinen riskiarvio 2023

Pirkanmaan alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 851 kt Lataa

Pirkanmaan alueellinen riskiarvio 2023

Kanta-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

Kanta-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 746 kt Lataa

Kanta-Hämeen alueellinen riskiarvio 2023

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio 2023

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio 2023

PDF, 2344 kt Lataa

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio 2023

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023, Valmis

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023, Valmis

PDF, 919 kt Lataa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen riskiarvio 2023, Valmis