Skip to Content
Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Access to materials of internal security:

reports, studies, surveys, instructions, and other security publications.

Turvallisuuden rakentaminen on yhteinen asia - pelaamalla se on vähän hauskempaa!

Uusi Sisäisen turvallisuuden opetuspeli eli STOP-peli, opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Pelissä nuoret kohtaavat erilaisia todellisesta elämästä kumpuavia haastavia ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavia tilanteita. Ratkaisuja pohditaan yhdessä luokkakavereiden kanssa keskustellen, opettajan johdolla. Pelin sanoma on, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.

STOP-peli eli Sisäisen turvallisuuden opetuspeli on digitaalinen korttipeli, joka löytyy osoitteesta www.arjenturvallisuus.fi. Yläkoululaisille suunnatun STOP-pelin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä sisäisestä turvallisuudesta ja antaa valmiuksia toimia hankalissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Samaan pyrkii myös tämä peli: pelaamisen ja purkutilanteen jälkeen oppilas kokee voimaantumista siitä, että on pystynyt tekemään ratkaisuja haastavissa tilanteissa. STOP-pelistä on julkaistu myös opettajan opas, joka tarjoaa pedagogista pohdintaa turvallisuudesta ja käytännön vinkkejä eri teemojen käsittelyyn opetuksessa.

STOP-pelissä arjen haasteita ja turvattomuuden tunnetta käsitellään yhdessä

Nuori tarvitsee arjessaan monenlaisia turvallisuuteen liittyviä taitoja. Hänen on osattava liikkua ja toimia turvallisesti eri ympäristöissä ja pidettävä huoli niin itsestään kuin muistakin. Yhteiskunnallisesti turvallisuustaidot ovat avaintaitoja, joiden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Koulu on turvallinen yhteisö, jossa näitä taitoja voidaan harjoitella - esimerkiksi tämän pelin avulla.

Opetussuunnitelmassa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot on laaja-alainen osaamisalue (L3), jota tämän pelin pelaaminen ja pelikokemuksen purkaminen tukevat. Pelissä nuori pääsee pohtimaan arjen hallintaan liittyviä valintatilanteita, joissa käsitellään esimerkiksi terveyttä, ihmissuhteita, teknologisoitunutta arkea, yksityisyyttä ja henkilökohtaisia rajoja suhteessa turvallisuuteen.

Peliä voi pelata esimerkiksi terveystiedon ja yhteiskuntaopin tunneilla. Pelissä kulkee kantavana teemana monilukutaito erityisesti digitaalisissa yhteisöissä, joten pelaaminen tukee myös mediataitojen kehittymistä.

Miten STOP-peliä pelataan?

  • Pelin pelaamiseksi tarvitaan älypuhelin, tabletti tai tietokone.
  • Peli sisältää yhteensä noin 80 korttia, joista peli arpoo kullekin pelikerralle sattumanvaraisesti 26 korttia.
  • Yksi pelikerta kestää noin 5 minuuttia, mutta valmisteluineen ja purkuineen pelaamiseen kannattaa varata aikaa vähintään puoli tuntia.
  • Pelitilanteen alussa opettaja voi heijastaa pelin valkokankaalle ja johdatella peliin käymällä muutaman kortin läpi yhdessä oppilaiden kanssa, minkä jälkeen oppilaat voivat pelata peliä.
  • Peli on tarkoitettu yksinpeliksi, mutta sitä voi pelata myös pareittain, jolloin vaihtoehdoista voi keskustella yhdessä parin kanssa.

Pelin keinoin nuorten syrjäytymistä ja turvattomuuden tunnetta vastaan

Nuorten syrjäytyminen on yksi isoista sisäisen turvallisuuden haasteista. Lisäämällä nuorten turvallisuustaitoja ja rohkaisemalla heitä aktiiviseen toimintaan oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi voidaan osaltaan vaikuttaa syrjäytymiskierteen ennaltaehkäisyyn. Nuorten tukeminen omien pelkojen ja turvattomuuden tunteiden käsittelyssä on tärkeää. Nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen on myös yksi sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteista.

Kokeilukulttuuri mahdollisti pelin toteuttamisen

Sisäministeriö tukee digitalisaatioon liittyviä mahdollisuuksia kokeilukulttuuria hyödyntäen. Kokeilukulttuuri mahdollistaa pienien kokeilujen toteuttamisen, joissa voidaan testata palvelun käytettävyyttä ja saatavuutta tai uutta viestinnälistä toteutusta.

STOP-peli on yksi sisäministeriön ensimmäisiä kokeilukulttuuria hyödyntäviä digitalisaatiota edistäviä hankkeita. Peli tarjoaa nuorille ja kouluille uuden väylän käsitellä arjen turvallisuuteen liittyviä teemoja.