Skip to Content

Onko sisäisen turvallisuuden innovointiin rahoitusta?
Sisäisen turvallisuuden innovointiin rahoitus muodostuu useista eri lähteistä. Rahoitus voi tulla esimerkiksi rahoitusohjelmista, yhteisrahoituksena usealta toimijalta tai säätiöltä. Rahoitusmahdollisuuksia ideoiden kehittelyyn ja innovaatioprojekteihin on listattu Rahoitusmahdollisuudet-sivulla.

Kuka omistaa sisäisen turvallisuuden innovoinnin / innovaatio-ohjelman?
Sisäisen turvallisuuden innovointi on kaikkien sisäisen turvallisuuden toimijoiden ja uusien siihen kytkeytyvien toimijoiden yhteinen ponnistus. Sisäministeriö tarjoaa TUOVIssa pysyväisluontoisen innovoinnin yhteistyöalustan.

Kuka voi osallistua innovointiin?
Eri organisaatiot voivat osallistua idea- ja innovaatioprojektein, markkinoida ratkaisuja tai tuottaa muuta innovointia tukevaa sisältöä TUOVIin. Idea- ja innovaatioprojektien työtiloja voi perustaa portaaliin kirjautumisen jälkeen. Muuta materiaalia sivustolle voi lähettää sisäisen turvallisuuden kehittämisryhmän sähköpostin kautta.