Skip to Content

 

Alueelliset ja temaattiset verkostot - nainen kaupungissa mäen huipulla kädet ylhäällä katsomassa kaupunkia

 

Eri alueilla Suomessa on alueellisia turvallisuuteen liittyviä verkostoja, jotka ovat kehittäneet erilaisia toimintatapoja tehdä innovaatioyhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, yliopistojen, yritysten ja järjestöjen kesken. Suomessa on myös osaamiskeskittymiä erilaisten teemojen ympärillä, esimerkiksi kyberturvallisuuteen tai arktiseen osaamiseen liittyen. Pyrimme kokoamaan tänne kattavasti tietoa siitä, millaista toimintaa ja osaamista Suomen alueellisilla ja temaattisilla verkostoilla on ja sitä kautta lisäämään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä

Alueelliset verkostot


Lapin turvallisuusverkosto

Yhdessä enemmän: Avoin verkosto - yhteiset tavoitteet - yhteiset resurssit. Yhteistyötä laajasti alueellisten toimijoiden, elinkeinoelämän, kuntien ja paikallisten toimijoiden ja tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden kesken.

Pirkanmaan turvallisuusklusteri

Pirkanmaan turvallisuusklusteri muodostuu Pirkanmaan turvallisuustoimijoiden verkostosta ja toimintaa on ollut vuodesta 2011 alkaen. Pirkanmaalla on erityinen rooli turvallisuusalan kehittämisessä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Turvallisuusklusterin lähtökohtana on, että uuden turvallisuuden luonne vaatii ratkaisujen innovointia yhdessä.

Temaattise verkostot


Finnish Information Security Cluster - FISC

Finnish Information Security Cluster ry on perustettu vuonna 2012. Jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja –palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. FISC:n tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistömme liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa.