Sisäisen turvallisuuden innovoinnin rahoitus muodostuu useista eri rahoituslähteistä, eikä Suomessa ole yksittäistä sisäisen turvallisuuden innovoinnin rahoitusohjelmaa. Sen sijaan on erilaisia rahoitusohjelmia, kuten Business Finlandin Digital Trust Finland. Lisäksi rahoitusohjelmien ja rahastojen sisällä voi olla yksittäisiä temaattisia innovointiin liittyviä rahoitushakuja, esimerkiksi Horisontti 2020 Secure Societies -työohjelmasta 2018-2020. Yksittäisissä hankkeissa eri organisaatiot voivat tietenkin myös hyödyntää omia tutkimus- ja innovaatiobudjettejaan. Innovoinnissa tulisi rohkeasti miettiä ja kokeilla uudenlaisia yhteisrahoitteisia (co-funding) tai joukkorahoitteisia (crowdfunding) -malleja.