Skip to Content

Rahoitusmahdollisuudet - lasipurkissa kolikoita ja kasvin verso.

 

Sisäisen turvallisuuden innovoinnin rahoitus muodostuu useista eri rahoituslähteistä, eikä Suomessa ole yksittäistä sisäisen turvallisuuden innovoinnin rahoitusohjelmaa. Sen sijaan on erilaisia rahoitusohjelmia, kuten Business Finlandin Digital Trust Finland. Lisäksi rahoitusohjelmien ja rahastojen sisällä voi olla yksittäisiä temaattisia innovointiin liittyviä rahoitushakuja, esimerkiksi Horisontti 2020 Secure Societies -työohjelmasta 2018-2020. Yksittäisissä hankkeissa eri organisaatiot voivat tietenkin myös hyödyntää omia tutkimus- ja innovaatiobudjettejaan. Innovoinnissa tulisi rohkeasti miettiä ja kokeilla uudenlaisia yhteisrahoitteisia (co-funding) tai joukkorahoitteisia (crowdfunding) -malleja.

Business Finland

Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita.

Digital Trust Finland -ohjelman tavoitteena on kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua turvallisuuden ja luottamuksen ratkaisuissa ja -palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta. Ohjelma tukee myös uusien teknologioiden mahdollisuuksien ja uhkien selvitystä.

Business Finland tarjoaa tutkimus- ja kehitysrahoitusta myös innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palveluiden ja toiminnan uudistamiseen.

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Established in 1958 as part of the U.S. Department of Defense, DARPA pursues opportunities for transformational change rather than incremental advances. It does so collaboratively as part of a robust innovation ecosystem that includes academic, corporate, and governmental partners. To fulfill its mission, the Agency relies on diverse performers from throughout this ecosystem to apply multi-disciplinary approaches to both advance knowledge through basic research and create innovative technologies that address current and predicted practical problems through applied research.

EUSA-rahastot

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Sisäisen turvallisuuden rahasto (engl. Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin.

EU Horisontti 2020

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, mutta myös yksittäisille tutkimusideoille. Ohjelman koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Ohjelman sisällä turvallisuusteemaan liittyvää rahoitusta voi hakea esimerkiksi seuraavista:

Horizon Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Leadership Enabling and Industrial Technologies

European Commission

Tuleva Horisontti Eurooppa ohjelma

Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki (EIP) antaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankkeille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Palosuojelurahasto (PRS)

Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

SITRA

Rahoitus hankkeisiin

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jos sinulla on Sitran teemoihin liittyvä hankeidea tai olet kiinnostunut Sitran kokeiluista, olethan suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan yhteyshenkilöön.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista sekä uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta. Rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippumattomaan vertaisarviointiin. Lähtökohtana rahoitukselle on, että hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Säätiöiden tarjoama rahoitus

Myös eri säätiöiltä voi olla mahdollista saada rahoitusta myös sisäisen turvallisuuden innovointiin. Säätiöillä on erilaisia painotuksia ja teemoja siinä, mihin rahoitusta ollaan kanavoimassa.