Skip to Content
Blogs

TUOVI-portaali: Turvallisuuden ja yhteistyön uusi ulottuvuus

Published Date 2.2.2024 14.48 Blog

Kuopiossa käynnistyneen "Turvataitoja perusopetukseen" -hankkeen sydämessä on yhteistyö ja tiedon jakaminen. Tässä kontekstissa TUOVI-portaali nousee keskeiseksi työkaluksi. Mutta miksi juuri TUOVI? Tässä blogissa pureudun siihen, miten tämä portaali tukee hankkeemme tavoitteita ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Tuovi-logo.

Miksi TUOVI?

Arjen turvallisuus on muuttumassa, nuorten vakava väkivaltarikollisuus ja rikoksilla oireilu näyttävät lisääntyneen. Tämä monialainen turvallisuuden haaste vaatii yhteistyötä yli sektorirajojen, jossa TUOVI-portaali nousee keskeiseen rooliin.

TUOVI on monipuolinen alusta, joka mahdollistaa tiiviin ja tehokkaan yhteistyön eri toimijoiden välillä - olipa kyseessä poliisi, nuorisopalvelut tai koulut. Se tarjoaa yhteisen foorumin tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön, mikä on välttämätöntä rikollisuuden ja jengiytymisen ennaltaehkäisyssä.

Moniammatillinen Yhteistyö Käytännössä

Käytännössä TUOVI-portaalin kautta voimme jakaa tärkeää tietoa, materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Tämä edistää yhteisten strategioiden kehittämistä ja resurssien tehokasta käyttöä. Portaali toimii myös keskeisenä viestintäkanavana, jonka kautta eri tahot voivat keskustella ajankohtaisista ilmiöistä ja kohdistaa toimensa tarpeen mukaan.

Valtakunnallinen Verkosto ja TUOVI

Lisäksi olemme käyttäneet TUOVI-portaalia valtakunnallisen verkoston luomiseen. Tämä verkosto yhdistää eri puolilla Suomea toimivat rikollisuuden ja jengiytymisen ennaltaehkäisevät hankkeet. Verkoston ansiosta voimme jakaa tietoa ja ideoita hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.  Portaali mahdollistaa myös säännöllisen ja sujuvan kommunikoinnin verkoston jäsenten välillä.

TUOVI Projektinhallinnan Työkaluna

TUOVI ei ole vain viestintäväline, vaan myös tehokas projektinhallinnan työkalu. Portaalin kautta voimme luoda erillisiä työtiloja projekteillemme, hallinnoida tehtäviä, tallentaa ja jakaa aineistoja sekä koordinoida tapahtumia. Tämä toiminnallisuus auttaa meitä pysymään järjestäytyneinä ja tehokkaina.

Tulevaisuuden Näkymiä

Käyttämällä TUOVI-portaalia pyrimme varmistamaan, että "Turvataitoja perusopetukseen" -hankkeen työ ei ole vain hetkellistä, vaan sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Työskentelymme portaalin kautta auttaa meitä luomaan kestäviä ja toimivia malleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös hankkeen päätyttyä.

Yhteenveto

TUOVI-portaalin käyttö "Turvataitoja perusopetukseen" -hankkeessa on esimerkki siitä, miten teknologia voi tukea merkittävästi sosiaalista ja yhteiskunnallista muutosta. Se tarjoaa alustan, jonka kautta voimme työskennellä yhdessä kohti turvallisempaa ja yhtenäisempää yhteiskuntaa. Jatkamme sen hyödyntämistä hankkeessamme ja toivomme, että se inspiroi muitakin käyttämään teknologiaa yhteiskunnallisen hyvän edistämiseksi.

Kirjoittajat:

Kuopion kaupungin logo.

Jere Ronkainen  
Hankekoordinaattori
Kuopion kaupunki

Riia Iivarinen
Hanketyöntekijä
Kuopion kaupunki

Poliisin miekka-logo.

Tuomo Lepola
Rikoskomisario
Itä-Suomen poliisilaitos

Blogit Criminality Exclusion Municipalities Police Viestintä Youth