Skip to Content

Data -  tablet ja läpikuultavia taulukoita.

Ilmatieteen laitos

Avoin data ja lähdekoodi
Suuri osa Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoista on saatavilla avoimena datana. Tietoaineistot on avattu koneluettavassa, digitaalisessa muodossa. Myös laitoksessa tuotettujen lähdekoodien avaaminen on aloitettu.

Liikennevirasto

Avoin data
Väylä tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Maanmittauslaitos

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta voit ladata maksutta Maanmittauslaitoksen avoimia kartta- ja ilmakuva-aineistoja.

Poliisi

Matkustajatietojärjestelmä
Matkustajatietojärjestelmä on poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen käytössä oleva tekninen järjestelmä, jolla kerätään tietoja matkustajista.
Matkustajatietojärjestelmä sisältää matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) sekä matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot).
Matkustajatietojärjestelmän avulla voidaan havaita lentomatkustamiseen liittyviä riskitekijöitä ja tätä kautta torjua terrorismia ja vakavaa rikollisuutta ennakolta.