Skip to Content

Business Finland

Startups in Finland -tietopankki

Palvelusta on mahdollista hakea tietoa suomalaisista start-up -yrityksistä. Mukana on tiedot yli 4500 start-upista, jotka voi eritellä alan, iän, sijainnin tai liikevaihdon mukaan.

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttoaiheiset tilastot

Maahanmuuttoviraston tilastopalvelu. Sivusto sisältää oleskelulupiin, EU-kansalaisen rekisteröintiin, kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä hakemus- ja päätöstilastoja sekä esimerkiksi maasta poistamiseen liittyviä tilastoja. Maahanmuuttoviraston tilastosivulla voi tehdä tilastopyynnön, josta peritään käsittelymaksu maksuasetuksen mukaisesti.

Pelastustoimi

PRONTO, Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto

Järjestelmä pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnettomuuden selvittämistä varten.

Poliisi

Poliisihallitus ylläpitää poliisin valtakunnallista tulostietojärjestelmää. PolStat-järjestelmän avulla tuotetaan tilastoja ja raportteja poliisin toiminnasta. PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä, ja se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedontarvitsijoille.

Poliisin analyysitoiminto

Tilastokeskus

Tilastopalvelu

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain noin 560 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 11 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 150 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

StatFin-tilastotietokanta

StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä.