Hoppa till innehåll

Förebygga säkerhetsproblem som orsakas av alkohol

Droger (inkl. tobak) orsakar årligen direkta och indirekta kostnader på cirka 4,2 miljarder euro för samhället. Alkohol är den vanligaste bidragande faktorn bakom våld, olyckor och olycksfall. Alkoholanvändning, i synnerhet i berusningssyfte, ökar risken för att både göra sig skyldig till och bli offer för våldsbrott. Till exempel nivån på alkoholrelaterade brott mot liv är 4,5 gånger högre i Finland än i Sverige. Cirka en femtedel av dödsfallen i trafiken är rattfyllerifall. Missbrukare har ofta många slags problem med hälsan, försörjningen och säkerheten. Man bör särskilt ingripa i ungas och minderårigas alkoholbruk eftersom alkoholbruk som inletts i ung ålder har ett starkt samband med alkoholisering och relaterat våld.

En person som kommer av ett fartyg, bilden visar personens ben och en vagn med alkoholinköp.

Vision

Våldet, olycksfallen, olyckorna och ordningsproblemen som relaterar till alkohol och droger minskar med 10 procent från 2018 till 2025.

Mål och åtgärder

Alkoholskadorna minskas genom övergripande lokal verksamhet.

  • kommunen genomför verksamhet som siktar mot att minska skador som beror på alkohol, tobak och penningspel i enlighet med verksamhetsmodellen Pakka i samarbete med näringslivet, organisationer och andra myndigheter.
  • det säkerställs att metoder för tidig identifiering och tidigt stöd används och att kunderna smidigt hänvisas till vård i kommunens och de planerade landskapens olika tjänster (till exempel gemensam praxis, avtal med serviceproducenter) 

Indikatorer

  1. Gripanden av berusade (polisens statistik)
  2. Mycket berusad minst en gång i månaden, % av eleverna i åk 8 och 9 (skolhälsoenkät)
  3. Minderårigas anskaffning av alkohol i detaljhandeln, % av eleverna i åk 8 och 9
  4. Rattfyllerifall som kommit till polisens kännedom/1 000 invånare (polisens statistik)
  5. Misstänkta våldsbrott som begåtts av alkohol- eller drogpåverkade/1 000 invånare (polisens statistik)

Närmare information:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos