Hoppa till innehåll

Minska brottsligheten bland unga

Ungdomen är en aktiv tid när det gäller kriminellt beteende. Majoriteten av de unga förbrytarna går vidare till ett vuxenliv utan brott, men nästan alla vuxna återfallsförbrytare har hamnat i en brottsspiral redan som unga. Att förebygga brottslighet bland unga är därför med tanke på minskandet av brottslighet överlag den viktigaste åtgärden på både lokal och nationell nivå. Unga som ofta begår brott blir också själva oftare än andra offer för brott. Man kan förebygga ungdomsbrottslighet bland annat genom att ingripa i individens marginalisering eller begynnande brottslighet. Att konkretisera följderna av brottsliga handlingar och att möta brottsoffer kan vara effektiva metoder när det gäller att förebygga kommande brott bland unga förbrytare.

en ung man som bär en huva som går i skymningen

Vision


Unga i riskgruppen avstyrs från en kriminell bana. De ungas brottsspiral bryts genom att erbjuda dem de rätta tjänsterna och det rätta stödet i rätt tid.

Mål och åtgärder

1. Barn och unga som riskerar marginalisering upptas i processen för långvarigt stöd.

De som riskerar marginalisering identifieras vanligen på individnivå i ett mycket tidigt skede. Särskilt stor är brottsrisken bland pojkar som har fler än en riskfaktor. Långvarigt stöd som satts in i ett tidigt skede är kostnadseffektivt med tanke på brottsligheten, barnskyddsåtgärderna och hälso- och sjukvården. Allmänt taget är det viktigt att det finns särskilda tjänster för barn och unga som hotas av marginalisering, såsom tjänster för uppsökande ungdomsarbete eller nätverkssamarbetstjänster som grundar sig på nätverksaktörernas anmälningar om oro.

 • kommunen producerar i samarbete med organisationer en tjänst för långvarigt tidigt stöd (till exempel Iceheartsmodellen) för sådana barn i området som hotas av marginalisering

2. Alla unga förbrytare har tillgång till Ankkurimodellens tjänster.

Med hjälp av modellen kan man ingripa i barns och ungas kriminella beteende och familjevåld i ett tidigt skede.

 • social- och hälsovårdens tjänster ordnas så att Ankkuriverksamheten har tillräckligt med personresurser från social- och hälsovården
   
 • polisen ordnar den polispersonal och övriga ramar som verksamheten kräver och ansvarar för samordningen av verksamheten
   
 • ungdomsväsendets tjänster ordnas så att kompetensen och tjänsterna är tillgängliga i områdets Ankkuriverksamhet

3. Vid brott mot offentliga samfund som begås av minderåriga tillämpas medling.

Medlingsförfarandet har visat sig vara en effektiv verksamhetsform i synnerhet med unga förbrytare när det gäller att minska återfallsbrottslighet. Då kan barnet eller den unga konkret förstå det lidande och de skador som handlingen orsakat. När medlingsförfarandet görs till den ordinarie metoden vid brott mot offentliga samfund som begås av unga främjas tillämpandet av förfarandet på bred basis. Medling i brottmål ersätter inte brottsprocessen utan genomförs parallellt.

 • polisen hänvisar brotten till medling
 • kommunen och andra offentliga samfund tar initiativ till medling när de är målsägande vid brott som begåtts av unga

Indikatorer

 1. Brott som begåtts av unga (15–29-åringar) i relation till antalet unga i området (polisens statistik, befolkningsuppgifter)
 2. Återfallsbrottslighet bland unga (%, inom 3 år – Statistikcentralen)
 3. Antal unga förbrytare per hemkommun i Ankkuriverksamheten (polisens statistik)
 4. Brott som begåtts av 15–29-åringar och som lösts genom medling, i relation till det totala antalet brott som begåtts av unga (medlingsbyråerna, polisens statistik)
 5. Antal barn och unga som omfattas av tjänster inom det långsiktiga stödet

Information:

Syrjäytymisen dynamiikka -työkalu