Hoppa till innehåll

Register över användare av portalen för den inre säkerheten 

 

Personuppgiftsansvarig

Inrikesministeriet
PB 26, 00023 Statsrådet
tfn 0295 480 171

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Administratör för portalen för den inre säkerheten / TUOVI projektchef Sari Hellgren
tuovi.sm(at)govsec.fi
tfn 0295 488 371

Inrikesministeriets dataskyddsombud

Mikko Levämäki

tietosuojavastaava.sm(at)govsec.fi

tfn 029 5488 351         

Namn

Register över användare av portalen för den inre säkerheten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registreringsuppgifter om användarna av portalen för den inre säkerheten behövs för att sköta kundrelationerna. Användaren skapar ett användarnamn för att logga in i webbtjänsten eller loggar in med ett befintligt användarnamn för sociala medier. Användare som registrerat sig kan bland annat lägga till evenemang, projekt, praxis eller samarbetsyta i tjänsten. Användaren kan också redigera sådana evenemang, projekt och samarbetsytor som hen själv har lagt till eller har rätt att upprätthålla. Dessutom kan användaren kommentera innehållet i webbtjänsten.

Portalen för den inre säkerheten kan använda de registrerade användarnas e-postadresser för att informera om frågor som gäller portalen och för kundenkäter. E-postadressen till dem som prenumererat på nyhetsbrevet från portalen för den inre säkerheten används för att skicka nyhetsbrevet. 

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Informationskällor

Informationskällorna i portalen för den inre säkerheten består av information som användaren själv har lagt till samt av användarens verksamhet i portalen.

Informationsinnehållet i registret

Uppgifter som förs in i portalen för den inre säkerheten är

Obligatoriska uppgifter:•        Användarens förnamn och efternamn
•        Användarens e-postadress
•        Användarens utbildning och kompetens samt organisation
•        Projekt och evenemang som användaren skapat
•        Praxis som användaren utvecklar
•        Samarbetsytor som användaren hör till
•        Kommentarer som användaren lagt till

Frivilliga uppgifter:

•        Användarens bild
•        Användarens yrke
•        Intressen
•        Användarens geografiska plats

Uppgifter som förs in om dem som prenumererar på nyhetsbrevet:

•        Förenamn
•        Efternamn
•        Organisation
•        Gatuadress
•        Postnummer
•        Postort
•        E-postadress

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter får inte lämnas ut eller överföras.

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen [email protected].

Rätt att rätta eller komplettera uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

Rätt att begränsa behandling

Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att be att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

Anmälan som gäller behandling av personuppgifter samt rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du vill anmäla ett problem i behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta oss/dataskyddsombudet (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen tietosuoja.fi/sv.

Radering av uppgifter

Användaruppgifterna kan raderas på yrkande av den registrerade om hen inte har använt tjänsten under de senaste tre (3) månaderna.  Dessutom kan vi till följd av kontrollen bli tvungna att radera uppgifter, om kunden missbrukar tjänsten eller bedriver brottslig verksamhet med hjälp av tjänsten.

Principer för registerskyddet

Registret förvaras inte som pappersutskrift.

Användaruppgifterna i portalen för den inre säkerheten sparas elektroniskt på en server vid inrikesministeriet, som tillhandahåller tjänsten. Uppgifterna är tillgängliga endast via den aktuella servern, och tillgång till servern har endast den tekniska personalen hos den tekniska genomföraren av tjänsten. Användarnas lösenord sparas krypterade så att varken den tekniska personalen eller någon annan kan se dem.