Hoppa till innehåll

Främja goda relationer mellan befolkningsgrupper

Goda relationer mellan befolkningsgrupper innebär att de olika grupperna i ett område har en fungerande växelverkan med och respekt för varandra och att eventuella inbördes spänningar och konflikter hanteras så att de inte väcker rädsla eller tillspetsas till brott. Relationerna mellan olika befolkningsgrupper är något som genomsyrar samhällets alla områden och som har effekter som direkt syns i människornas vardag. Genom att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper minskar man negativa fenomen såsom diskriminering, hatbrott och hatretorik samt segregering. Alla dessa försvagar både jämlikheten mellan individer och grupper och den lokala säkerheten. Genom att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper påverkas jämlikheten och välfärden bland alla invånare och ökas förtroendet för samhället.

Folk sitter på gräset i en stadspark på sommaren och pratar

Vision

Människor lever tillsammans utan spänningar oberoende av bakgrund och litar på varandra och på samhällets institutioner.

Mål och åtgärder

1. Myndigheterna och frivilligorganisationerna känner till relationerna mellan de centrala befolkningsgrupperna i området, i synnerhet spänningarna mellan grupper.

 • kommunen kan identifiera fenomen såsom polarisering och konflikter som försämrar relationerna mellan befolkningsgrupper och säkerheten
   
 • kommunen följer läget regelbundet i samarbete med andra myndigheter samt med organisationer och sammanslutningar som representerar olika befolkningsgrupper

2. Observerade konflikter mellan befolkningsgrupper åtgärdas genom systematiskt medlingsarbete.

 • kommunen har etablerat arbetssätt för att lätta upp spänningar och hantera konflikter samt för att bygga upp en växelverkan med förebyggande effekt
   
 • kommunen ordnar behövliga gemenskapsmedlingstjänster (till exempel Naapuruussovittelu) i samarbete med organisationer, regionala byråer för medling i brott- och tvistemål och andra myndigheter

3. Icke-diskriminering och likabehandling säkerställs för minoritetsgrupperna i de offentliga tjänsterna och de offentliga rummen.

De offentliga tjänsterna och rummen representerar ur olika minoriteters synvinkel ofta majoriteterna och deras behov. Det sätt på vilket likabehandling genomförs i dessa tjänster och rum blir en viktig del av relationerna mellan majoriteter och minoriteter.

 • kommunen genomför likabehandlingsplanering i samarbete med organisationer, näringslivet och andra aktörer (inkl. förebyggande av diskriminering och hatbrott)

Indikatorer

 1. Uppföljning av likabehandlingsplanerna (enkäter)
 2. Relationerna mellan de centrala befolkningsgrupperna (enkät)
 3. Diskrimineringsupplevelser (enkät)

Närmare information:

www.hyvätväestösuhteet.fi

Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa - painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat