Hoppa till innehåll
En pojke står på en sten vid havet och tittar i en kikare.

TUOVI – portalen för den inre säkerheten

TUOVI – portalen är en interaktiv digital samarbetsplattform för säkerhetsexperter, berörda grupper och nätverk.

TUOVI är en webbplats som erbjuder information och en samarbetsplattform för aktörer inom den inre säkerheten.

TUOVI – portalen för den inre säkerheten är en samarbetsyta för säkerhetsaktörerna och en plattform för informationsdelning. I TUOVI hittar du bland annat den senaste informationen om läget för den inre säkerheten i Finland, aktuella nyheter och blogginlägg om säkerhetsrelaterade frågor samt praktiska tips för arbetet för den inre säkerheten. TUOVI samlar ihop projekt, försök och forskning som gäller den inre säkerheten. På framsidan hittar du också de senaste inläggen i sociala medier.

I TUOVI finns förutom publicerad information även samarbetsytor där registrerade medlemmar kan arbeta tillsammans. På samarbetsytorna kan man diskutera, dela information och material och fastställa schemalagda uppgifter för projektet. Vem som helst som arbetar med den inre säkerheten kan inrätta en samarbetsyta för att man gemensamt ska kunna bearbeta till exempel projekt eller evenemang. 


Vad är unikt med TUOVI?


1. TUOVI är den mest omfattande webbplats som fokuserar på inre säkerhet i Finland. På webbplatsen finns mångsidig information och mångsidigt material om säkerhetsfrågor. 
2. I TUOVI finns hundratals registrerade medlemmar som arbetar med säkerhet. Medlemmarna representerar flera olika sektorer och olika säkerhetsteman. Genom att registrera dig i TUOVI kan du nå den riksomfattande gemenskapen för inre säkerhet. 
3. Portalen TUOVI är en neutral, tillförlitlig och digital tjänst och en gemenskap för alla som arbetar med eller är intresserade av säkerhet. 


Vilken nytta har du av att registrera dig i TUOVI?

Det lönar sig att registrera sig som medlem i TUOVI av följande orsaker: 

Du kan avgiftsfritt skapa en samarbetsyta/samarbetsytor för ditt projekt. Där kan du diskutera, administrera uppgifter som gäller projektet samt spara och dela material och evenemang som hänför sig till ditt projekt.

Du har möjlighet att söka samarbetspartner för ditt projekt bland de hundratals medlemmarna i TUOVI. I TUOVI finns flera nätverk och projekt som du kan kontakta om du vill.

Du ser ett antal evenemang som gäller den inre säkerheten. När du loggar in dig i TUOVI ser du också evenemang som hänför sig till samarbetsytorna. 

TUOVI är en gemensam och öppen plattform för informationsunderlag och informationsutbyte för aktörerna inom den inre säkerheten.


Vem driver och utvecklar webbplatsen? 

TUOVI drivs och utvecklas av TUOVI-teamets medlemmar som arbetar vid inrikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning. Teamet producerar innehåll till TUOVI, ansvarar för användarundersökningen och för utvecklingen av webbplatsen. Teamet ansvarar för eventuella fel i det innehåll som det skapat och för att rätta till dem. Teamet ansvarar inte för riktigheten av det innehåll som öppnas via länkar till andra webbplatser eller av samarbetsytornas innehåll. Webbplatsen utvecklas aktivt utifrån användarnas respons, behov och önskemål.