Hoppa till innehåll

Brottslighet

 

Uppdaterats i maj 2022

En stor del av lagstridiga handlingar kommer aldrig till myndigheternas kännedom, utan utgör så kallad dold brottslighet. Den brottslighet som kommit till polisens kännedom har minskat sedan början av 1990-talet. Däremot påverkar den allt mer vissa utsatta grupper som också tampas med annan problematik. 

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen fick polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet år 2021 kännedom om 478 600 brott mot strafflagen, vilket är en minskning med 64 900 fall (11,9  procent) jämfört med år 2020.

Brottslighetens struktur är rätt stabil över tid. Knappt hälften av alla brott är egendomsbrott. Brott mot liv och hälsa samt sexualbrott utgör cirka åtta procent av alla brott, i de flesta fall rubricerade misshandel.

I Finland varierar brottslighetsnivån i viss mån också regionalt och hänger samman med regionernas socioekonomiska drag. Generellt sett är det en relativt liten grupp aktiva gärningsmän som begår största delen av alla brott i Finland. Jämfört med den infödda befolkningen är personer med utländsk bakgrund oftare både misstänkta för och utsatta för brott.