Hoppa till innehåll

Trygghetskänsla och tillgång till hjälp

 

 

 

 

89 % av människorna anser att Finland är ett tryggt land
96 % av människorna känner sig personligen trygga
Källa: Suomen Kyselytutkimus 2021

Uppdaterad 05/2022

Förvånande nog verkar Rysslands attack mot Ukraina inte ha påverkat den allmänna trygghetskänslan negativt. Att coronaepidemin förpassats till bakgrunden i den allmänna mediedebatten har tvärtom eventuellt bidragit till att höja betyget för den allmänna trygghetskänslan med några procent jämfört med i fjol. Visserligen har andelen oroade över exempelvis ett militärt tillslag eller världsläget ökat. Därför är den individuella trygghetskänslan en komplex fråga, som inte går att analysera endast som summan av alla farhågor.

Enligt enkäten Medborgarpulsen (13.4.2022)

  • upplever 73 % av befolkningen att deras liv är tryggt (+3 % jämfört med våren 2021)
  • känner 75 % av befolkningen oro över utvecklingen i världen (+17 % jämfört med våren 2021)
  • tror 18 % av befolkningen att de kommer att påverkas eller bli föremål för ett militärt tillslag under de följande tre åren (+12 % jämfört med våren 2021).

Vid förfrågningar om orsakerna till människors oro och rädslor kan allmänt taget skönjas en indelning i otrygghetsfaktorer i samhället och på det personliga planet.Trygghetskänslan påverkas också av hur snabbt hjälpen är på plats i nödsituationer, hur snabbt och effektivt brotten utreds och vad påföljderna är.

Trygghetskänslan varierar mellan befolkningsgrupperna. Exempelvis är de som informerar sig via sociala medier eller alternativa källor mer rädda för våld på gatan eller arbetsplatsen. Personer som befunnit sig i en ekonomiskt utsatt ställning, som tidigare blivit utsatta för våld och som hör till den yngsta ålderskategorin upplever med större sannolikhet att de kommer att utsättas för våld i framtiden.

Det finns en koppling mellan trygghetskänsla och förtroende, så att de som känner sig otrygga i livet har ett mycket lågt förtroende för säkerhetsmyndigheterna.

Finländarnas upplevelser av tillgången till hjälp har varit i stort sett oförändrade under 2010-talet. Svarstiderna vid larm, antalet utryckningar och fördelningen av utryckningar mellan myndigheterna har varit så gott desamma de senaste åren.

I Finland kommer hjälpen snabbt: år 2021 var svarstiden vid larm i genomsnitt 4 sekunder (år 2020: 5 sekunder).