Hoppa till innehåll

Samhällsfred och stabilitet

Päivitetty 05/2022

Stabiliteten i vårt samhälle påverkas av många fenomen som det inte är ändamålsenligt att granska enbart genom brott, störningar, olyckshändelser eller katastrofer. Många av livssfärerna och samhällsverksamheterna är nära kopplade till den inre säkerheten och ett störningsfritt demokratiskt samhälle. Till exempel terrorismens inverkan på det finländska samhället sker primärt genom att inge känslor av rädsla och otrygghet.