Hyppää sisältöön

Nuoret ja rikollisuus -sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille hyödyllistä tietoa rikoksista

Miten tunnistan tilanteen, jossa on tapahtunut rikos? Mistä saan apua, jos olen kohdannut rikoksen? Onko rikosilmoituksen tekeminen vaikeaa? Sisäministeriön ja poliisin yhteistyössä kehittämä, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu uusi verkkosivusto tarjoaa erilaisten interaktiivisten ja toiminnallisten sisältöjen muodossa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Kuvituskuva Nuoret ja rikollisuus, piirretyt hahmot nuorista.

 

Turvallisuuteen liittyvät ongelmat usein kasautuvat, ja esimerkiksi rikokset koskettavat yhä voimakkaammin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Myös lasten ja nuorten kohdalla toistuva ja vakava rikollisuus kasaantuu pienelle joukolle, ja nämä lapset ja nuoret ovat usein myös itse rikoksen uhreja. 

On laajalti tunnistettu, että lapsuudessa ja nuoruudessa koettu rikollisuus, traumat ja kaltoinkohtelu, kuten perheväkivalta tai kiusaaminen, kohottavat riskiä rikosten tekemiselle ja uhriksi joutumiselle myös aikuisiässä. Varhaisempi puuttuminen ja avunsaannin mahdollistaminen voi auttaa katkaisemaan mahdollisen uhrikokemusten kasautumisen tai toisaalta ennaltaehkäistä aikuisiän rikoskierrettä. 

Sisäministeriön ja poliisin yhteistyönä kehittämä uusi Nuoret ja rikollisuus -sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille tietoa rikollisuuteen, rikosilmoitusprosessiin ja avunsaantiin liittyvistä kysymyksistä. Sivustoksi muodostunut ratkaisu on syntynyt Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmitulon kehittämishankkeessa ja sen teknisestä toteutuksesta on vastannut 10Monkeys Digital.  Tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten asemaa rikosten uhreina, turvata heidän oikeutensa avunsaantiin ja lisätä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmituloa viranomaisille.

Sivusto koostuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) Tarvitsen apua, 2) Tietoja ja testejä sekä 3) Yhteys poliisiin. Erilaisia etenkin nuorten kohtaamia rikoksiin ja avun hakemiseen liittyviä aiheita lähestytään kysymysten, testien ja videoiden avulla. Sivusto sisältää myös ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen ja ohjaa tarvittaessa erilaisiin nuorille suunnattuihin auttaviin palveluihin. Sivuston yhteistyökumppaneita ovat Rikosuhripäivystys, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti, Nuorten Exit ja Mieli ry:n Sekasin-chat. 

-Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Sekä riski oireilla rikoksilla että alttius joutua rikoksen uhriksi ovat suurimmillaan nuoruudessa, ja lasten ja nuorten kohtaama rikollisuus on myös herättänyt viime vuosina erityistä huolta. Nuoria auttavia tahoja on paljon, mutta niistäkään ei tähän saakka ole löytynyt kootusti tietoa. Tiedon levittäminen ja nuorten oman ymmärryksen vahvistaminen on tällä saralla keskeistä, kertoo asiantuntija Eeva Koivunen sisäministeriöstä. 


Suuri osa nuorten rikollisuudesta on piilorikollisuutta

Suuri osa nuoriin kohdistuvasta ja nuorten tekemästä rikollisuudesta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tietoon eikä näy tilastoissa. Keskeinen edellytys lasten ja nuorten avunsaannin varmistamiseksi on, että tieto rikoksesta saavuttaa poliisin joko rikosilmoituksen tai muuta kautta. 

- Nuoret kaipaavat tietoa ja tukea rikoksiin liittyen. Yhteistyökumppaneiden kanssa rakennettu sivusto ohjaa pohtimaan näitä teemoja oman reflektion kautta ja tarjoaa ratkaisuja tunnistaa tilanteita, joissa rikos on tapahtunut. Lisäksi annetaan konkreettisia neuvoja rikosilmoituksen tekemiseen ja avun hakemiseen, kertoo ylikomisario Miia Lehtinen Poliisihallituksesta.

Sivustolle kootut materiaalit toimivat apuna myös nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, niin järjestö- ja viranomaistyössä kuin koulujen oppimateriaalinakin. Nuoret ovat testanneet ja osallistuneet sivuston tekemiseen ennen sen julkistamista ja tavoitteena on, että palvelu on tunnettu ja nuoret osaavat hyödyntää sitä tarpeen tullen.

Tutustu sivustoon https://nuoretjarikollisuus.fi