Turvallisuutta kaikkialla -paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Turvallisuutta kaikkialla -paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisten linjausten tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla, kuntien ja valmisteilla olevien maakuntien itsehallintoa kunnioittaen.

Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla.

Toimenpidekortit ovat: nuorten rikollisuuden vähentäminen, ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy ja julkisten tilojen turvallisuus.

Turvallisuussuunnitteluun sisältyy perinteisesti hyvin laajasti erilaisia turvallisuusteemoja. Näin ollen toimenpidekortit tai niiden teemat eivät ole tyhjentävä lista turvallisuussuunnitelmien sisällöksi. Turvallisuusteemat ja niiden merkitys vaihtelevat alueittain. Kunnat ja alueet ovat erilaisia, niiden turvallisuustilanne, haasteet ja kehittämistarpeet vaihtelevat. On tärkeää, että kussakin turvallisuussuunnitelmassa määritellään turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet alueen tilanne, tulevaisuuden näkymät ja lähtötaso huomioon ottaen.

Toimenpidekortit ovat kaikkien turvallisuussuunnittelua tekevien toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Toimenpidekortteja tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajantasaisina. Tarvittaessa voidaan myös valmistella uusia toimenpidekortteja.

 

Turvallisuutta kaikkialla − paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset