Hyppää sisältöön

Sisainenturvallisuus.fi-verkkopalvelun saavutettavuus

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tässä selosteessa kerrotaan mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuus nyt

Sisainenturvallisuus.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Julkaisujärjestelmässä tehtiin kesäkuussa 2020 versiopäivitys, jonka yhteydessä havaittuja saavutettavuusongelmia korjataan syksyn 2020 aikana. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. 

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeella. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille sähköpostitse.  Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.


Voit lähettää ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella [email protected] . Lisää viestiisi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita.

Sivuston sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia


Sivun otsikoiden hierarkiassa on kooditasolla virheitä
 

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)


Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita


Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä puutteellisten tekstivastineiden vuoksi. Joillekin koristekuville on virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)
PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja valtioneuvoston omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.
•    Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
•    Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
•    Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
•    Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
•    Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.


Linkkien nimeämisessä on puutteita


Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä” tai ”Lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)


Rikkinäiset linkit


Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.


Upotuksesta puuttuu selite


Sivustolla on upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)


Ulkoasun muotoilu koodissa


Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)


Sisällöissä on joitain kontrastiongelmia


Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa, haitarielementeissä ja alatunnisteessa. (WCAG 1.4.3)


Muista järjestelmistä tulevat sisällöt


Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.


Julkaisut


Sivustolla on linkitetty sisäministeriön PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet. 


Hanketiedot


Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä. Näissä toiminnoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.


Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin


Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat
•    ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
•    tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
•    video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020


Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?


Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille sähköpostitse.  Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit lähettää ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella [email protected]. Lisää viestiisi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita.


Saavutettavuuden valvonta


Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected], puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306 Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/