Hyppää sisältöön

Turvallisuussuunnittelun työkalu

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Paikallisen turvallisuussuunnitelman kautta turvallisuuden parantaminen kytkeytyy osaksi kunnan johtamista, strategiatyötä ja resurssien kohdentamista. Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan konkreettisia toimia, joita osallistuvat tahot toteuttavat yhteistyössä tai osana omaa toimintaansa. Tehokasta turvallisuussuunnittelua toteutetaan viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän välisenä laajana yhteistyönä.


Tukea turvallisuussuunnitelman laatimiseen

Turvallisuussuunnittelun työkalu kehitettiin Paikallisen ja alueellisen turvallisuustyön kehittämistarpeet -työryhmän toimesta. Työkalu toteutettiin Suomen Kuntaliiton, oikeisministeriön sekä sisäministeriön yhteistyönä. 

Turvallisuussuunnitelun työkalu tukee paikallista turvallisuusyhteistyötä ja kannustaa alueelliseen yhteistyöhön. Ensisijaisena kohderyhmänä on erityisesti pienemmät kunnat, joissa turvallisuussuunnitelmaa ei ole laadittu tai edellisen laatimisesta on kulunut jo aikaa. 

Työkalu TUOVI -portaalissa

Löydät turvallisuussuunnittelun työkalun TUOVIn työtiloista. Työtilaan pääsy edellyttää rekisteröitymistä TUOVI -portaalin tästä. Löydät lisätietoa rekisteröitymisestä sekä työtilojen käytöstä tästä. Työkalu löytyy Turvallisuussuunnitelmat -työtilasta.