Hyppää sisältöön

Työn tueksi

Piirretty kuvituskuva. Kävi pitelee lamppua.

Täältä löydät turvallisuussuunnittelutyön tueksi erilaisia työkaluja.

Turvallisuustyön itsearviointityökalu

Turvallisuuskysely

Turvallisuuskävelyopas

Paikallinen turvallisuussuunnittelu - Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa​​​​​​​https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514012/2013+Paikallisen+turvallisuussuunnittelun+opas.pdf/fe1f87c2-b1fb-4ebf-8db5-c2f25fa60700/2013+Paikallisen+turvallisuussuunnittelun+opas.pdf?t=1509720188000 

Rikoksentorjunnan mahdollisuudet lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa : Rikoksentorjuntakatsaus 2018
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161461 

Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia : Arvioita paikallisen turvallisuussuunnittelun tilanteesta 2011
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79653 

Etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien turvallisuus paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160861 

Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun : Työkirja
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80022 

Päätöksiä turvallisuudesta: Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78987 

Lapset ja nuoret mukaan turvallisuussuunnitteluun
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80026 

Pelottomat puistot - kodikkaat korttelit, Kaupunkien turvallisuusohjelma
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79875 

Turvallisuutta harvassa: Tilanneraportti turvallisuudesta harvaan asutuilla alueilla
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79003 

Ikääntyneiden asuinympäristön turvallisuuskävelyn tarkistuslista

  • Turvallisuuskävelyllä tarkastellaan asuinympäristöä yhdessä ikääntyneiden kanssa. Kävelyn aikana ennakoidaan vaaranpaikkoja ja pohditaan mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Tarkistuslistassa on ohjeet kävelyn järjestäjälle ja kysymyksiä osallistujien vastattavaksi.
  • Kysymykset on jaoteltu viiteen eri teemaan: sisäänkäynti rakennukseen; muut portaat ja luiskat; kulkureitti piha-alueella tai lähiympäristössä; risteykset, suojatiet ja pysäkit sekä piha-alue ja lähiympäristö. Kysymykset ovat helppoja vastata.”

Kyläturvallisuussuunnitelmat

Maalle asumaan - Suomen Kylät (suomenkylat.fi)

Kylämme.fi (kylamme.fi)

Kyläturvallisuuskysely

  • Kyläturvallisuuskyselyn avulla kootaan mm seuraavia tietoja: arvio kyläyhteisön toiminnasta, edonsaanti ja viestintä, tunnistetut riskin paikat, kotitalouksien varustus, resurssit ja valmius toimia kylän yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta tukevissa toimissa, koulutustarpeet.
  • Kyselyn tulokset auttavat kyläyhdistystä tunnistamaan ja priorisoimaan turvallisuustoiminnan kannalta kriittisiä asioita ja sanoittamaan työtä osana yhteisön omaa toimintaa. Näin luodaan myös pohjaa kylän turvallisuussuunnitelman tekemiseen ja viestintään verkoston muiden toimijoiden, pelastustoimen ja kunnan kanssa.
  • Malli: Kyläturvallisuuskysely