Hyppää sisältöön

Julkisten tilojen turvallisuus

Ihmiset kuluttavat yhä enemmän aikaa julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa. Näitä ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja lämpimänä vuodenaikana avoimet tilat, kuten puistot, torit ja kaupunkien keskustat. Rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuudet vaikuttavat osaltaan esimerkiksi tapaturmien ja onnettomuuksien toteutumiseen, rikosten tekemiseen ja turvattomuuden kokemiseen. Vakavimmat julkisten tilojen turvallisuushaasteet liittyvät väkivaltaan ja sen pelkoon. Väkivallanteoilla ja häiriökäyttäytymisellä on tapana keskittyä kaupunkitilassa pienille alueille, tiettyihin pisteisiin. Turvalliselta tuntuva ympäristö lisää ihmisten luottamusta toisiinsa ja kannustaa heitä käyttämään julkista tilaa, mikä parantaa turvallisuutta entisestään.

ihmisiä kävelemässä aukiolla kaupungissä

Visio

Ihmiset voivat liikkua yleisissä ja julkisissa tiloissa ilman pelkoa rikoksista, häiriöistä ja onnettomuuksista.

Tavoite ja toimenpiteet

1. Tunnistetaan paikat, joissa tapahtuu toistuvasti erilaisia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriöitä tai onnettomuuksia ja muutetaan ne turvallisemmiksi

  • kunta tekee säännöllisin väliajoin hot spots -analyysin yhteistyössä poliisin ja pelastustoimen kanssa ja puuttuu hot spots -analyysissa tunnistettuihin ongelmiin kaupunkisuunnittelun sekä rikosten tilannetorjunnan keinoin
  • Hot spots -analyysiä täydennetään kuulemalla eri alueiden asukkaita soveltuvin menetelmin (asukasfoorumi, turvallisuuskysely, haastattelut jne.)

2. Yleisen turvallisuuden kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu ja niihin on tehty kohdekohtaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat

  • kunta tekee kohteiden kartoituksen ja turvallisuussuunnitelmat yhteistyössä kohteen kannalta keskeisten tahojen (poliisi, pelastustoimi, ensihoito, kauppakeskukset jne.) kanssa

Indikaattorit

Turvallisuuden tunteen kehittymisen seuraaminen hot spots -paikoissa kyselyiden avulla

Lisätietoja:

Turvallinen kaupunki. Näkökohtia rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen

Turvallinen asuinalue. Tampereen Muotiala suunnitelmissa ja kokemuksissa