Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Sisäisen turvallisuuden uutiset, blogit ja tapahtumat

Ajankohtaista

Saija Sambou 27.9.2019

Blogi: Rikoksilla oireilevalle nuorelle ja hänen perheelleen tuki yhdestä paikasta

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi työpäivän aikana tavata useaa nuorta, jolla on taustalla koulunkäyntivaikeuksia, kognitiivisia ja neuropsykiatrisia ongelmia, useita kouluvaihtoja, muuttoja, juurettomuutta, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, oma masennus, rikoksia, uhrikokemuksia, ja rajua päihteidenkäyttöä. Nuori saattaa tavata useita oppilas-, päihde- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen työntekijöitä. Kaikkia hän ei muista edes nimeltä puhumattakaan, että tietäisi, mikä on heidän roolinsa. Mitä pitäisi tehdä toisin?

28.6.2019

Ikääntyneiden turvallisuutta edistetään monin tavoin

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman toimeenpanossa on lyhyessä ajassa saatu käyntiin tärkeitä uudistuksia. Ohjelman, joka julkaistiin tammikuussa 2018, tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneiden arjen turvallisuutta ja puuttua ennalta estävästi ja tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät ikääntyneiden turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

14.6.2019

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia ainakin 2020-luvun puoliväliin asti ja moni toimenpide on käynnistymisen jälkeen pysyvää toimintaa. Sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Minna Pesu 4.6.2019

Blogi: Itämeren alueen yhteistyötä tehostetaan

Itämeren alueella on tarve yhteisen valmiuden ja suuronnettomuuksiin varautumisen parantamiseen. Taustalla on huoli Itämeren meri- ja ilmaliikenteen sekä teollisten riskien kasvusta. Parempaa valmiutta Itämeren alueella tarvitaan myös esimerkiksi sääriskeihin varautumiseen ja kykyyn vastata laajamittaiseen maahantuloon. Potentiaalisiin suuronnettomuuksiin vastaaminen edellyttää alueellisten voimavarojen käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Jari Lepistö 24.5.2019

Blogi: Uudet tavoitteet yhdessä - #onnehkä2019

Pelastusalalla tehtävästä työstä kohdistuu huomattava osa onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksien ehkäisytyötä ovat valvonta kuten palotarkastukset, turvallisuuskoulutukset ja erilaiset asiantuntijapalvelut. Pelastuslaitokset tekevät muun muassa yli 100 000 erilaista valvontatehtävää.

Pauliina Lampela 16.5.2019

Blogi: Nuorten palvelu tekee työtä kauppakeskusten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Nuorten Palvelu ry on valtakunnallisesti toimiva nuorisokasvatusjärjestö. Toimistomme sijaitsee Kuopiossa, josta käsin erityisesti Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina, Henriikka ja Ilkka reissaavat ympäri Suomea. Teemme työtä kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten tasa-arvon ja osallisuuden eteen.