Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Sisäisen turvallisuuden uutiset, blogit ja tapahtumat

Ajankohtaista

Blogi: Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston puheenjohtajan tervehdys
Ari-Pekka Meuronen 18.10.2019

Blogi: Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston puheenjohtajan tervehdys

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta –verkosto on toiminut nyt runsaan vuoden. Verkoston perustamispäätös tehtiin keväällä 2018 ja kutsut liittyä tähän mukaan lähetettiin kesällä 2018. Verkostoon on nyt ilmoittautunut noin 350 henkilöä runsaasta 150 kunnasta. Myöskin maantieteellinen kattavuus on melkoisen hyvä.

28.6.2019

Ikääntyneiden turvallisuutta edistetään monin tavoin

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman toimeenpanossa on lyhyessä ajassa saatu käyntiin tärkeitä uudistuksia. Ohjelman, joka julkaistiin tammikuussa 2018, tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneiden arjen turvallisuutta ja puuttua ennalta estävästi ja tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät ikääntyneiden turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

14.6.2019

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia ainakin 2020-luvun puoliväliin asti ja moni toimenpide on käynnistymisen jälkeen pysyvää toimintaa. Sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Minna Pesu 4.6.2019

Blogi: Itämeren alueen yhteistyötä tehostetaan

Itämeren alueella on tarve yhteisen valmiuden ja suuronnettomuuksiin varautumisen parantamiseen. Taustalla on huoli Itämeren meri- ja ilmaliikenteen sekä teollisten riskien kasvusta. Parempaa valmiutta Itämeren alueella tarvitaan myös esimerkiksi sääriskeihin varautumiseen ja kykyyn vastata laajamittaiseen maahantuloon. Potentiaalisiin suuronnettomuuksiin vastaaminen edellyttää alueellisten voimavarojen käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Jari Lepistö 24.5.2019

Blogi: Uudet tavoitteet yhdessä - #onnehkä2019

Pelastusalalla tehtävästä työstä kohdistuu huomattava osa onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksien ehkäisytyötä ovat valvonta kuten palotarkastukset, turvallisuuskoulutukset ja erilaiset asiantuntijapalvelut. Pelastuslaitokset tekevät muun muassa yli 100 000 erilaista valvontatehtävää.

Pauliina Lampela 16.5.2019

Blogi: Nuorten palvelu tekee työtä kauppakeskusten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Nuorten Palvelu ry on valtakunnallisesti toimiva nuorisokasvatusjärjestö. Toimistomme sijaitsee Kuopiossa, josta käsin erityisesti Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina, Henriikka ja Ilkka reissaavat ympäri Suomea. Teemme työtä kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten tasa-arvon ja osallisuuden eteen.