Hyppää sisältöön
Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Sisäisen turvallisuuden uutiset, blogit ja tapahtumat

Ajankohtaista

1.10.2020

Maallikkoelvytystaidot korostuvat maaseudulla

Sisäministeriö käynnisti loppuvuonna 2019 arjen turvallisuuden hyvien käytäntöjen haun. Ensimmäisellä kierroksella paljastui 17 hyvää arjen turvallisuuden käytäntöä. Yksi hyviksi käytännöiksi valituista on Satakunnan Sydänpiirin Messiin -hanke, joka lisää maaseudun väestön maallikkoelvytystaitoja ja opastaa sydäniskureiden käytössä.

14.7.2020

Kyselystä konkretiaa TUOVIn kehittämiseen

Kysyimme toukokuun lopussa TUOVI-portaalin lukijoilta muun muassa sitä, mitkä nykyiset sisällöt TUOVIssa kiinnostavat ja minkälaista uutta sisältöä voisimme jatkossa portaaliin tuottaa. Vastauksia tuli lähes 60.

17.3.2020

72 tuntia -varautumissuositus

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Miten selviäisit häiriötilanteessa? Ota selvää, miten itse pärjäisit ja kertaa samalla perusasiat omatoimisesta varautumisesta pelaamalla 72 tuntia -peliä.

11.2.2020

Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2020 Hämeenlinnassa

Järjestyksessään 15. valtakunnallinen turvallisuusseminaari Maailman paras turvallisuuden tunne? pidettiin 23.–24.1.2020 Hämeenlinnan Aulangolla. Seminaarin toteutti sisäministeriö yhteistyössä Hämeen liiton sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien kanssa. Vuosittain kasvanut tapahtuma kiinnosti tänäkin vuonna, ja osallistumisennätys meni rikki, kun yli 370 turvallisuuden asiantuntijaa sekä toimijaa otti osaa seminaariin.

23.1.2020

Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on toteuttanut kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luotaavaan kyselyn vuosina 2015, 2017 ja nyt kolmannen kerran 2019. Turvassa 2019 –raportissa esitellään 3000 hengen haastatteluaineiston tulokset. Tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat kokevat henkilökohtaisen turvallisuuden olevan hyvä ja suurin osa pitää Suomea turvallisena maana

Niki Haake 29.11.2019

Blogi: Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hanke

Maailma on turvallisuustarpeiden osalta entistä vaikeammin ennustettava ja tulevaisuuteen varautuminen on yhä vaikeampaa. Siksi viranomaisten ja erityisesti pelastuslaitosten on järkevää ennakoida ja varautua entistä paremmin päivittäisonnettomuuksia laajempiin häiriötilanteisiin tai onnettomuuksiin.

Lauri Holmström 18.11.2019

Blogi: Maailman paras turvallisuuden tunne?

Mitä turvallisuuden tunne merkitsee sinulle? Sisäisen turvallisuuden yhteydessä turvallisuuden tunteella tarkoitetaan rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien sekä näihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamien pelkojen ja huolien vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Turvallisuuden tunne on vähintään yhtä tärkeä osa turvallisuutta kuin erilaisten uhkien määrä sekä todennäköisyys. Käsityksemme ja pelkomme ohjaavat käyttäytymistämme sekä vaikuttavat hyvinvointiimme – riippumatta siitä, perustuvatko ne todellisiin vai olettamiimme riskeihin.

Saija Sambou 27.9.2019

Blogi: Rikoksilla oireilevalle nuorelle ja hänen perheelleen tuki yhdestä paikasta

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi työpäivän aikana tavata useaa nuorta, jolla on taustalla koulunkäyntivaikeuksia, kognitiivisia ja neuropsykiatrisia ongelmia, useita kouluvaihtoja, muuttoja, juurettomuutta, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, oma masennus, rikoksia, uhrikokemuksia, ja rajua päihteidenkäyttöä. Nuori saattaa tavata useita oppilas-, päihde- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen työntekijöitä. Kaikkia hän ei muista edes nimeltä puhumattakaan, että tietäisi, mikä on heidän roolinsa. Mitä pitäisi tehdä toisin?

28.6.2019

Ikääntyneiden turvallisuutta edistetään monin tavoin

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman toimeenpanossa on lyhyessä ajassa saatu käyntiin tärkeitä uudistuksia. Ohjelman, joka julkaistiin tammikuussa 2018, tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneiden arjen turvallisuutta ja puuttua ennalta estävästi ja tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät ikääntyneiden turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

14.6.2019

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia ainakin 2020-luvun puoliväliin asti ja moni toimenpide on käynnistymisen jälkeen pysyvää toimintaa. Sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Minna Pesu 4.6.2019

Blogi: Itämeren alueen yhteistyötä tehostetaan

Itämeren alueella on tarve yhteisen valmiuden ja suuronnettomuuksiin varautumisen parantamiseen. Taustalla on huoli Itämeren meri- ja ilmaliikenteen sekä teollisten riskien kasvusta. Parempaa valmiutta Itämeren alueella tarvitaan myös esimerkiksi sääriskeihin varautumiseen ja kykyyn vastata laajamittaiseen maahantuloon. Potentiaalisiin suuronnettomuuksiin vastaaminen edellyttää alueellisten voimavarojen käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Jari Lepistö 24.5.2019

Blogi: Uudet tavoitteet yhdessä - #onnehkä2019

Pelastusalalla tehtävästä työstä kohdistuu huomattava osa onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksien ehkäisytyötä ovat valvonta kuten palotarkastukset, turvallisuuskoulutukset ja erilaiset asiantuntijapalvelut. Pelastuslaitokset tekevät muun muassa yli 100 000 erilaista valvontatehtävää.

27.3.2019

Ankkuritoiminnan käsikirja julkaistiin

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

19.3.2019

Uutta TUOVIssa

TUOVIssa tehtiin 18.3. tuotantopäivitysajo, jossa saimme käyttöömme uusia ominaisuuksia TUOVIn työtiloissa.

14.3.2019

Twitter-kirjautuminen ei toistaiseksi toimi

Kirjautuminen TUOVIn rekisteröityneiden sivuille Twitter-tilillä ei valitettavasti tällä hetkellä toimi ja se on poistettu käytöstä. Twitterillä rekisteröityneitä käyttäjiä pyydetään toistaiseksi käyttämään sähköpostikirjautumista. Ongelmaa korjataan.

19.2.2019

TUOVI -uutiset 1/2019

Tuovi -sisäisen turvallisuuden portaali julkaistiin tammikuussa Valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa Kuopiossa. Julkaisun yhteydessä otettiin käyttöön myös kirjautuneille turvallisuuden asiantuntijoille ja toimijoille tarkoitettu sivusto, johon voi kuka tahansa turvallisuuden tekijä perustaa oman työtilan.