Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Sisäisen turvallisuuden uutiset, blogit ja tapahtumat

23.1.2020

Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on toteuttanut kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luotaavaan kyselyn vuosina 2015, 2017 ja nyt kolmannen kerran 2019. Turvassa 2019 –raportissa esitellään 3000 hengen haastatteluaineiston tulokset. Tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat kokevat henkilökohtaisen turvallisuuden olevan hyvä ja suurin osa pitää Suomea turvallisena maana

Niki Haake 29.11.2019

Blogi: Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hanke

Maailma on turvallisuustarpeiden osalta entistä vaikeammin ennustettava ja tulevaisuuteen varautuminen on yhä vaikeampaa. Siksi viranomaisten ja erityisesti pelastuslaitosten on järkevää ennakoida ja varautua entistä paremmin päivittäisonnettomuuksia laajempiin häiriötilanteisiin tai onnettomuuksiin.

Lauri Holmström 18.11.2019

Blogi: Maailman paras turvallisuuden tunne?

Mitä turvallisuuden tunne merkitsee sinulle? Sisäisen turvallisuuden yhteydessä turvallisuuden tunteella tarkoitetaan rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien sekä näihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamien pelkojen ja huolien vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Turvallisuuden tunne on vähintään yhtä tärkeä osa turvallisuutta kuin erilaisten uhkien määrä sekä todennäköisyys. Käsityksemme ja pelkomme ohjaavat käyttäytymistämme sekä vaikuttavat hyvinvointiimme – riippumatta siitä, perustuvatko ne todellisiin vai olettamiimme riskeihin.

Saija Sambou 27.9.2019

Blogi: Rikoksilla oireilevalle nuorelle ja hänen perheelleen tuki yhdestä paikasta

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi työpäivän aikana tavata useaa nuorta, jolla on taustalla koulunkäyntivaikeuksia, kognitiivisia ja neuropsykiatrisia ongelmia, useita kouluvaihtoja, muuttoja, juurettomuutta, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, oma masennus, rikoksia, uhrikokemuksia, ja rajua päihteidenkäyttöä. Nuori saattaa tavata useita oppilas-, päihde- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen työntekijöitä. Kaikkia hän ei muista edes nimeltä puhumattakaan, että tietäisi, mikä on heidän roolinsa. Mitä pitäisi tehdä toisin?

28.6.2019

Ikääntyneiden turvallisuutta edistetään monin tavoin

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman toimeenpanossa on lyhyessä ajassa saatu käyntiin tärkeitä uudistuksia. Ohjelman, joka julkaistiin tammikuussa 2018, tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneiden arjen turvallisuutta ja puuttua ennalta estävästi ja tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät ikääntyneiden turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

14.6.2019

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia ainakin 2020-luvun puoliväliin asti ja moni toimenpide on käynnistymisen jälkeen pysyvää toimintaa. Sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Minna Pesu 4.6.2019

Blogi: Itämeren alueen yhteistyötä tehostetaan

Itämeren alueella on tarve yhteisen valmiuden ja suuronnettomuuksiin varautumisen parantamiseen. Taustalla on huoli Itämeren meri- ja ilmaliikenteen sekä teollisten riskien kasvusta. Parempaa valmiutta Itämeren alueella tarvitaan myös esimerkiksi sääriskeihin varautumiseen ja kykyyn vastata laajamittaiseen maahantuloon. Potentiaalisiin suuronnettomuuksiin vastaaminen edellyttää alueellisten voimavarojen käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Jari Lepistö 24.5.2019

Blogi: Uudet tavoitteet yhdessä - #onnehkä2019

Pelastusalalla tehtävästä työstä kohdistuu huomattava osa onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksien ehkäisytyötä ovat valvonta kuten palotarkastukset, turvallisuuskoulutukset ja erilaiset asiantuntijapalvelut. Pelastuslaitokset tekevät muun muassa yli 100 000 erilaista valvontatehtävää.

Pauliina Lampela 16.5.2019

Blogi: Nuorten palvelu tekee työtä kauppakeskusten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Nuorten Palvelu ry on valtakunnallisesti toimiva nuorisokasvatusjärjestö. Toimistomme sijaitsee Kuopiossa, josta käsin erityisesti Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina, Henriikka ja Ilkka reissaavat ympäri Suomea. Teemme työtä kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten tasa-arvon ja osallisuuden eteen.