Hyppää sisältöön

Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus: Suomesta yhtä turvallinen kaikille

Sisäministeriön visio on, että vuonna 2030 Suomi on maailman turvallisin maa ja kaikille asukkailleen yhtä turvallinen. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus julkaistiin 4. kesäkuuta.

Sisäministeriön visio on, että vuonna 2030 Suomi on maailman turvallisin maa ja kaikille asukkailleen yhtä turvallinen. Vision toteuttamiseksi tulevina vuosina sisäisen turvallisuuden palveluilla pitää tasata eroja ihmisten ja väestöryhmien turvallisuudessa ja turvallisuuden kokemuksessa. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus julkaistiin 4. kesäkuuta.

- Maahantuloon liittyvä ennakoimattomuus, ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt ja teknologiasta riippuvaisen yhteiskunnan haavoittuvuus ovat uhkia, joihin turvallisuusviranomaisten on lähivuosina varauduttava nykyistä paremmin, kansliapäällikkö Esko Koskinen sanoo.

Esimerkiksi rikollisuus on laskenut yleisen hyvinvoinnin lisäännyttyä, mutta hyvinvointi ja turvallisuus eivät jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken. Kymmenesosa väestöstä kokee yli kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat merkittäviä perinteisten turvallisuusuhkien kuten rikollisuuden ja sen uhriksi joutumisen taustatekijöitä. Sen vuoksi myös sisäisen turvallisuuden viranomaisten on puututtava niihin.

Väestön keski-ikä nousee Suomessa EU-maista nopeimmin. Samalla väestö keskittyy kaupunkeihin. Sisäisen turvallisuuden palvelut, kuten poliisin ja pelastuslaitosten palvelut, on turvattava riittävän tasapuolisesti koko maassa ja kaikissa oloissa.

Erityisesti turvallisuuden tunteen säilyttäminen vaatii digitalisaation tuomista mahdollisuuksista huolimatta myös viranomaisten näkyvää läsnäoloa. Riittävien henkilöstöresurssien pitkäjänteinen varmistaminen on ehdoton edellytys viranomaisten palvelutason säilymiselle ja näkyvälle läsnäololle myös tulevina vuosina.

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä. Tulevaisuuskatsaukset laadittiin nyt viidettä kertaa.

Suomesta maailman turvallisin maa. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2018.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Esko Koskinen, p. 0295 488 220, [email protected]
erityisasiantuntija Lauri Holmström, p. 0295 418 803, [email protected]