Hyppää sisältöön

Toimenpidekortit

Turvallisuussuunnitteluun sisältyy perinteisesti hyvin laajasti erilaisia turvallisuusteemoja. Turvallisuussuunnittelun kansallisten linjausten toimenpidekorttien tarkoituksena on osoittaa kokonaisuuksia ja toimintamalleja, joihin valtioneuvoston eri ohjelmissa, linjauksissa ja alaisessa hallinnossa on sitouduttu kansallisesti, jotka edellyttävät paikallista tai alueellista toimeenpanoa, ja jotka ovat määrältään tai laadultaan merkittäviä kysymyksiä lähes koko maassa. Näin ollen toimenpidekortit tai niiden teemat eivät ole tyhjentävä lista turvallisuussuunnitelmien sisällöksi.

Turvallisuusteemat ja niiden merkitys vaihtelevat alueittain. Kunnat ja alueet ovat erilaisia, niiden turvallisuustilanne, haasteet ja kehittämistarpeet vaihtelevat. On tärkeää, että kussakin turvallisuussuunnitelmassa määritellään turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet alueen tilanne, tulevaisuuden näkymät ja lähtötaso huomioon ottaen.

Mahdollisia paikallisessa turvallisuussuunnitelmassa käsiteltäviä aihealueita ovat esimerkiksi:

 • rikollisuuden ehkäisy ja torjunta
 • tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy
 • asumisen turvallisuus
 • lasten ja nuorten turvallisuus
 • oppilaitosten turvallisuus
 • liikenneturvallisuus
 • syrjäytymisen ehkäisy
 • väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy
 • yritystoiminnan turvallisuus
 • kyläturvallisuus
 • yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
 • asukkaiden omat toimet turvallisuutensa edistämiseksi