Hyppää sisältöön

Sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaalin käyttöehdot

 

1. Yleistä

TUOVI-portaali (jäljempänä palvelu) on maksuton digitaalinen yhteistyöalusta sisäisen turvallisuuden toimijoille. 
TUOVI-portaalin toteuttajia ovat sisäministeriö, Valtion tieto- ja vestintätekniikkakeskus Valtori sekä Ambientia Oy. Portaalia ylläpitää sisäministeriö (jäljempänä palveluntuottaja).

Verkkopalvelun kirjautuneiden puolen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä.

2. Palvelun käyttö

Portaalin kirjautuneiden puolen käyttö edellyttää käyttöehtojen ja rekisteriselosteen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttöehdot ja rekisterisuojaseloste löytyvät TUOVI-portaalin Tietoja TUOVIsta -sivuilta

Sisäisen turvallisuuden TUOVI -portaalin julkiselle puolelle lisätyn sisällön käyttäminen on sallittua ei-kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa, mutta käyttäjän on nimettävä sisällöntuottaja tai oikeudenomistaja (ks. Käyttäjän oikeudet ja vastuut). Poikkeuksen tähän muodostavat verkkopalvelun kuvamateriaali sekä muu suojattu aineisto. Suojattu materiaali voi olla esimerkiksi mallisuojattua, tavaramerkkisuojattua tai patentoitua aineistoa. Verkkopalvelun kuvamateriaalia tai suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa.

TUOVI-portaalin työtiloihin tuodun aineiston käyttöoikeudet kuuluvat työtilojen ylläpitäjille ja tai aineiston työtilaan tuoneille käyttäjille. Työtiloihin lisätyn aineiston käyttämisestä portaalin ulkopuolella tulee sopia työtilan ylläpitäjän kanssa. Sisäministeriö ei vastaa työtiloissa tapahtuvista aineiston käyttö- ja tekijänoikeusrikkomuksista.

TUOVI-portaaliin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Työtilan ylläpitäjä vastaa työtilansa aineiston sisällöstä. Portaalin ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastaisen aineiston.

Sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaali sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näillä verkkosivustoilla sovelletaan sivustojen omia käyttöehtoja eikä sisäministeriö ole vastuussa näistä sisällöistä


 3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjä on velvollinen antamaan rekisteröityessään oikeat ja totuudenmukaiset rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. TUOVI-portaali menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla

TUOVI-portaaliin rekisteröityneen tiedot eivät näy portaalin julkiselle puolelle. Kirjautuneiden puolella muiden rekisteröityneiden käyttäjien nähtävissä on henkilön nimi, organisaatio, nimike sekä sähköpostiosoite. Käyttäjä voi itse valita, näkyvätkö käyttäjän profiilissa niiden työtilojen nimet, joihin käyttäjä kuuluu. Jos käyttäjä salaa työtilatiedot, profiilissa näkyy vain työtilojen jäsenyyksien lukumäärä.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla. Käyttäjä voi itse poistaa profiilinsa pysyvästi TUOVI-portaalista ja käyttäjällä on myös oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa TUOVIn ylläpidolta. Tällöin poistopyyntö tulee tehdä samasta sähköpostiosoitteesta, joka on poistettavan profiilin käyttäjätunnuksena tai muutoin osoittaa henkilöllisyytensä samaksi kuin profiilin omistajalla. 

Työtilan ylläpitäjällä (omistajalla) on oikeus kutsua muita rekisteröityneitä sekä rekisteröitymättömiä käyttäjiä työtilaansa. Työtilan ylläpitäjä vastaa siitä, että työtilaan hyväksytyn henkilön profiili on sen henkilön, joka työtilaan halutaan liittää. Työtilan ylläpitäjällä on oikeus määrittää työtilan säännöt. Työtilan ylläpitäjä voi nimetä työtilaansa useamman ylläpitäjän. Työtilan ylläpitäjällä on oikeus hallinnoida työtilaa hyväksymällä jäsenet, poistamalla jäseniä tai poistamalla tai arkistoimalla koko työtilan. Työtilan ylläpitäjä voi lähettää sähköpostiviestin työtilan sisältä kaikille jäsenille, vaihtaa profiilikuvan sekä kuvauksen tekstin. Työtilan ylläpitäjä voi myös lähettää suoraan työtilasta kutsuja liittyä työtilaan. 

Työtilan jäsen vastaa palveluun lisäämänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Työtilan jäsen on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset työtiloihin tuomaansa materiaaliin (mm. kuvat, äänitteet, videot). 

TUOVIin rekisteröityneen on mahdollista ehdottaa TUOVIn ylläpidolle materiaalin tai tapahtuman julkaisua portaalin julkiselle puolelle. Käyttäjä, joka ehdottaa julkaisua, vastaa siitä, että hänellä on julkaistavan materiaalin tarvittavat tekijän- ja muut käyttöoikeudet tai oikeudenhaltijan suostumukset verkkopalvelussa julkaistavaan materiaaliin. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa esittää huoltajan suostumus.  

Mikäli TUOVIin kirjautunut jäsen havaitsee työtilojen sisällössä rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä, hänen tulee tehdä ilmoitus sisällöstä ensisijaisesti työtilan ylläpitäjälle. Mikäli työtilan ylläpito ei poista/muuta sisältöä niiltä osin, voi sisällöstä tehdä ilmoituksen TUOVIn ylläpitoon. 

4. Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen vastainen sisältö. Tällaista on muun muassa rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali. Tällaista on myös sisältö, joka tähtää vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan tai markkinointiin (ks. Käyttäjän oikeudet ja vastuut). Mikäli työtilan jäsen ilmoittaa työtilassa ilmenneestä asiattomasta sisällöstä, on palveluntuottaja velvollinen puuttumaan asiaan. 

Palveluntuottaja voi asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän verkkopalvelun käyttökieltoon joko määräajaksi tai kokonaan. Ennen käyttökiellon toteuttamista käyttäjälle annetaan palvelun kautta kaksi varoitusta, joista käy ilmi, että rikkomuksen toistaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Jos käyttäjä edelleen rikkoo käyttöehtoja, astuu käyttökielto voimaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palvelutuottajalla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjien profiilien aitoudesta. 

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista, jotka johtuvat esimerkiksi teknisten vikojen huoltotöistä. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa.

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Se voi kerätä esimerkiksi tietoa siitä, miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä on käyttänyt. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Kerättyä tietoa käytetään verkkopalvelun analysoimiseen ja kehittämiseen. 

5. Henkilötietojen käsittely

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan kirjautuneiden puolen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä portaalin asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. TUOVI -portaali menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämällä tavalla. 

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä on käyttänyt. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Palveluntuottaja voi lähettää rekisteröityneille käyttäjille portaalin kehittämiseen liittyviä kyselyitä. Käyttäjä voi kieltää kyselyiden lähettämisen itselleen valitsemalla profiilissaan kohdan ”En halua portaalin kehittämiseen liittyviä kyselyitä” tai vastaamalla saamansa kyselyn lopussa olevaan tiedusteluun ”En halua jatkossa osallistua TUOVIn kehittämiseen vastaamalla kyselyihin”.

6. Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Kun se on kohtuudella mahdollista, palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää koko palvelun ylläpito sisältöineen ml. käyttäjätiedot toiselle toimijalle.

Palveluntuottaja ilmoittaa käyttöehtojen muutoksista rekisteröityneiden käyttäjien OmaTUOVI -sivulla. Uusin käyttöehto löytyy Tietoa TUOVIsta -sivuilta.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tässä käyttöehtosopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

8. Yhteystiedot

Sisäministeriö 
Kirkkokatu 12, Helsinki
Puh: 0295 480 171 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]