Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2024
22.-23.5.2024 Rovaniemi

Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä mainos.

Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä

Vuorossaan 19. turvallisuustapahtuma järjestettiin tänä vuonna Rovaniemellä. Kaksipäiväinen tapahtuma toi yhteen yli 300 turvallisuustoimijaa eri aloilta ja ympäri Suomea. 

Vaikka moni uhka onkin globaali, eletään arkea kuitenkin paikallisissa ja alueellisissa yhteisöissä. Siksi turvallisuuttakin tehdään paikallisesti ja alueellisesti. Päivien aiheena olikin tarkastella voisiko uusista haasteista löytyä myös uusia voimavaroja. Entä miten hyödynnetään alue- ja paikallistason osaamista, verkostoja ja voimavaroja aikamme isoja turvallisuushaasteita taklatessa?

Dynaaminen tieto ennakoinnin pohjana

Elli Aaltonen.

SPR:n hallituksen puheenjohtaja, dosentti Elli Aaltonen tarkasteli puheessaan alueiden muuttuvaa roolia turvallisuuden tuottajana. Hän korosti paitsi yhteistyön merkitystä, myös sen selventämistä siten, että strategiset prioriteetit korostuvat alueellisessa turvallisuustyössä. 

Ratkaisuna hän piti uudistuksia ja kysyikin, olisivatko rakenteet tehokkaampia, jos jäseniä olisi vähemmän ja he kantaisivat suurempaa vastuuta muutoksista ja päätöksistä. 

Aaltonen piti tärkeänä henkisen kriisinsietokyvyn ylläpitoa ja vahvistamista, sekä ennakointia. Kun ennakointi ja varautuminen keskittyvät tutkittuun ja päivitettyyn dynaamiseen tietoon, sekä oppimiseen toinen toiselta, kasvavat myös toimintavalmius ja toipuminen kriiseistä.

Tuovicastissa jälleen tiukat kysymykset

Turvallisuustapahtumassa jo klassikoksi nousseessa Tuovicast-livessä pureuduttiin myös alueellisen yhteistyön merkitykseen turvallisuudessa Eeva Koivusen ja Jari Lepistön johdolla. 

TuoviCast.

Tuovicastia kuuntelemalla saa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 
Mikä vaikutus koronalla ja Venäjän hyökkäyssodalla on ollut saamelaisten turvallisuuden tunteeseen? Mikä on hikikomori ja löytyykö heitä Suomesta? Miten hyvinvointialueuudistus on onnistunut turvallisuuden näkökulmasta? Entä kuinka eri järjestöjen potentiaali huomioidaan resurssien kaventuessa? Entä kuka vieraista taikoisi sauvallaan aurinkomyrskyn?

Tuovicastissa vieraina tällä kertaa olivat sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, SPR:n hallituksen puheenjohtaja Elli Aaltonen, sekä Samisoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauma Magga.

Turvallisuutta laajalla otteella ohjelmakaistoilla

Päivien aikana jakauduttiin myös neljälle eri kaistalle, joissa aiheina olivat yhteistyö ja ratkaisut, ihmiset ja yhteisöt, vakavat ja laajat häiriöt, sekä nuoriso- ja katujengirikollisuuden ehkäisy. Kymmenet puhujat eri organisaatioista ja taustoista toivat uutta tietoa ja käytänteitä turvallisuusgenreen.

Tänä vuonna Shoutbox oli uusi lisä turvallisuustapahtuman ja ohjelmakaistojen tarjontaan. Sen saattoi varata esim. esitelläkseen omaa tuotetta, hyvää käytäntöä, organisaatiota, projektia tai yhteistyöhanketta. 

Hybridiuhkia vastaan reslienssin ja pelotteen kautta

Teija Tiilikainen.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen käsitteli keynote-puheessaan hybridiuhkien tilannetta Suomessa ja Euroopassa. Hän avasi hybridiuhkien maailmaa ja sen kehittymistä viime vuosien aikana. 

Hybridiuhkille tyypillistä on, että epätavanomaisista välineistä saadaan suurempi teho irti ja uhkat kohdistuvat yhä laajemmin yhteiskuntiin varautumista ja vastatoimia kiertämällä. Lisäksi hybridiuhissa yllätyksellisyys ja epämääräisyys lisäävät psykologista painetta ja sekä heikentävät turvallisuuden tunnetta että vähentävät luottamusta hallintoon.

Tiilikaisen vastaukset hybridiuhkiin ovat resilienssi ja pelote. Yhteiskunnan kriisinkestävyydellä luodaan kykyä sietää poikkeustilanteita ja palata normaaliin kriisien jälkeen. Kriisinkestävyyttä tuetaan Tiilikaisen mukaan luottamuksella, yhteistyöllä, avoimella mediaympäristöllä ja hyvin johdetulla kriisivarautumisella. Pelotteet taas voivat olla diplomaattisia toimia, pakotteita ja oikeustoimia, joilla pyritään estämään hybridiuhkien käyttö.

Tiilikainen myös korosti, että tärkeä voimavara hybridiuhkiin vastaamisessa on yhteistyö - niin alueellinen, kansallinen kuin kansainvälinenkin.

 

Osallistujien tapahtuman päätteeksi muodostama sanapilvi: "Mitä jäi mieleen tapahtumasta päällimmäiseksi".

 

 

Vuoden 2025 turvallisuustapahtuma

Vuoden 2025 turvallisuustapahtumaa ei voida järjestää säästötoimenpiteiden vuoksi. Sisäministeriö kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Selvitämme muita keinoja laajan verkostoyhteistyön mahdollistamiseksi ja palaamme asiaan myöhemmässä vaiheessa. 

Tapahtumassa nähdyt pp-esitykset

Haluatko tutustua tapahtumassa nähtyihin esityksiin? PP-esitykset löytyvät tästä: https://sisainenturvallisuus.fi/ohjelma1

Alasivut:

Ohjelma : https://sisainenturvallisuus.fi/ohjelma1

Messut: https://sisainenturvallisuus.fi/turvallisuusmessut_rovaniemi

Puhujaesittelyt 22.5. : https://sisainenturvallisuus.fi/puhujaesittelyt-22.5.

Puhujaesittelyt 23.5. : https://sisainenturvallisuus.fi/puhujaesittelyt-23.5.

Shoutbox : https://sisainenturvallisuus.fi/shoutbox