Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2024 -
Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä


22.-23.5.2024, Rovaniemi

 

Keskiviikko 22.5.2024

Fellman sali

9.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00  Puheenjohtajien tapahtuma -info
           Eeva Koivunen, sisäministeriö ja Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto

10.10  Tervetuloa Lappiin
          Maakuntajohtaja, Lapin turvallisuusverkoston puheenjohtaja Mika Riipi

10.15  KeyNote: Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä
           Dosentti (sos.pol), SPR hallituksen puheenjohtaja Elli Aaltonen    

10.45  TUOVICAST LIVE: Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä
           Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö
           Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi
           Dos. (sos.pol), pj. SPR Elli Aaltonen 
           Toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, Samisoster ry

           Juontajina Eeva Koivunen ja Jari Lepistö, sisäministeriö      

11.45 Lounastauko

13.00 Kohti turvallisempia alueita
     
    Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö
          Terveysjohtaja Miia Palo, Lapin hyvinvointialue

Klo


1. Yhteistyö ja ratkaisut

Auditorio B126
 

2. Ihmiset ja yhteistyö

Auditorio B127

3. Vakavat ja laajat häiriöt

Fellman sali

4. Shoutbox

Castren sali

13.45-14.30

Yhdessä enemmän: Verkosto-toiminnalla 
tuloksia

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto
Järjestöpäällikkö Veli-Matti Ahtiainen, SPR

Ihmisen parhaaksi: Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö arjen turvallisuudessa
Sosiaalijohtaja Liisa Niiranen, Lapin hyvinvointialue

Kommentointi-puheenvuoro:
kehittämispäällikkö Ari Korhonen, Suomen Kuntaliitto
 

Riskinhallinta epävarmuuden aikoina: Väestön osallistaminen varautumis- ja ennakointimuotoiluun
Tutkijatohtori Matti Heino, Helsingin yliopisto

Kommentti-puheenvuoro:
Kirkko kriisinsietokyvyn ylläpitäjänä

Kirkkoherra Ilari Kinnunen, Rovaniemen seurakunta

Klo 13.35 - 14.00

Virastojen välinen tehokas viestintä ja tilannekuva poikkeustilanteissa, Secapp

14.00-14.30

Ammattilaisille tarkoitettu digitaalinen tukityökalu RATTI- radikalisoitumisalttiuden ja tuen tarpeen arviointiin

14.30-15.15 Tauko Tauko Tauko Tauko
15.15-16.00 Kaupan ja julkisen sektorin yhteistyö - Ennaltaehkäisevä yhteistyö kouluissa, Case: SSO
Yritysturvallisuus-päällikkö Paavo Hänninen, SOK riskienhallinta
Miksi tieto vaikuttaa lisäävän tuskaa? - Turvallisuuden tunnetta etsimässä
Erityisasiantuntija Sini Erholtz, sisäministeriö
Erityisasiantuntija Alisa Puustinen, sisäministeriö

Mitä voimme oppia kriiseistä maailmalla?
Kansainvälisen avustustoiminnan-johtaja Tiina Saarikoski, Suomen Punainen Risti

Ukrainan kokemusten hyödyntäminen Suomen sisäisen turvallisuuden hyväksi
Kriisinhallinnan asiantuntija Seppo Ruotsalainen

 

 

Mitä voimme oppia kriiseistä maailmalla?
Paneeli

Pj Interreg-asiantuntija Maiju Jolma-Taylor, Lapin liitto,
Kriisinhallinnan asiantuntija Seppo Ruotsalainen, Ari Seppälä, Lapin aluehallintovirasto, kansainvälisen avustustoiminnan-johtaja Tiina Saarikoski, Suomen Punainen Risti
Vastaanottokeskuksen johtaja Nafisa Yeasmin, SPR

15.15-15.45

Miksi on tärkeää huomioida lapsia ja nuoria kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa? - Pelastakaa Lasten valmiustyön toimintamalleja ja kokemuksia

 

15.45 - 16.15

Louhe -palvelu Järjestelmä turvajärjestelmädatan analysointiin ja oppivan tilannekuvan muodostamiseen

16.15-17.00


Paremmin tehty: Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyö matkailun turvallisuudessa
Safaritoimenjohtaja Jyrki Karonen, Lapland Safaris

Palomestari Jukka Harmanen, Lapin pelastuslaitos

Miten monimutkaisista haasteista voi saada otteen - Hyvinvointi- ja turvallisuustieto käyttöön Lapissa

Asiantuntija Pia Keränen, Lapin AMK,

Erityisasiantuntija Eija Raasakka, Lapin AMK, Lapin tutkimus- ja koulutusinstituutti

16.15 - 16.45

Mikä tekee yhteistyöstä hyvää? Ammattilaisten odotuksia turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyölle

 

19.00 Rovaniemen kaupungin iltavastaanotto
          Ennakkoilmoittautuminen seminaari-ilmoittautumisen yhteydessä.

 

 Torstai 23.5.2024

 

8.30 Aamukahvia tarjolla

Klo 

1. Yhteistyö ja ratkaisut

Auditorio B126

2. Ihmiset ja yhteisöt

Auditorio B127

3. Vakavat ja laajat häiriöt

Fellman sali

4. Teema: Nuoriso- ja katujengi-
rikollisuuden ehkäisy

Castren sali

9.00 - 09.45

Turuilla ja toreilla: Kaupunkien keskustojen turvallisuus - ratkaisut, vastuut
ja roolit

Projektipäällikkö Anniina Autero, SURE-hanke, Tampereen kaupunki

Kommentti-puheenvuoro: Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemen kaupunki

Miten ehkäisemme
 nuorten huumekuolemia

Asiantuntija Inari Viskari, THL

 

Kyvykkäänä kriisissä - näkökulmia johtamisen ja organisaation kriisinkestävyyteen
Yliopistonlehtori Hanna Vakkala, Lapin yliopisto,
Yliopistotutkija Marko Kesti, Lapin yliopisto

Kommentti-
puheenvuoro
:

Toiminnanjohtaja Mervi Nikander, Suomen Punainen Risti, Lapin piiri

Nuoriso- ja jengirikol-lisuuden tilannekuva Suomessa ja Rovaniemellä

Poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen,
Poliisihallitus
Tutkija Petri
Danielson, KRP
 

Kommentti-
puheenvuoro:

Rikosylikomisario
Pälvi Suokas,
Lapin poliisilaitos
 

 

 

 

10.00 - 10.45 Miten järjestöt liittyvät hyvinvointialueen turvallisuus-työhön?
Järjestöyhteistyön asiantuntija Marika Mathlein, Lapin hyvinvointialue,
Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva
Hallintojohtaja Ari Inkinen, Soste
 

Poliisi paikalla! Nuorille turvaa moniammatillisella pelitoiminnalla 

Tutkija, projektipäällikkö
Pirjo Jukarainen, Poliisiammatti-korkeakoulu

Miten hyvinvointi- ja turvallisuustyö yhdistetään käytännössä?
Paneeli

pj Jari Lepistö, sisäministeriö,
Valmiuspäällikkö
Tanja Sälevä, SPR Lapin piiri,
Kehittämisneuvos Heli Hätönen, STM
valmiuspäällikkö Juha Narkilahti, Lapin hyvinvointialue,
Kehittämis-päällikkö Ari Korhonen, Suomen Kuntaliitto
 

Kansalliset ohjelmat nuoriso- ja jengi-rikollisuuden ehkäisemiseksi; viranomaisten yhteistyö hyte-alueilla ja kunnissa

Neuvotteleva virkamies Saija Järvinen, oikeusministeriö

Sosiaalineuvos Marjo Malja, STM

 

 

11.00 - 11.45 Takaisin kaidalle tielle - uusintarikollisuu-den estäminen yhteistyöllä
Yksikönpäällikkö Henri Izadi, RISE

Kyberosake-hanke. Onko kynä kybermiekkaakin mahtavampi?
Erityisasiantuntija Tero Toiviainen, Poliisiammatti-korkeakoulu

Alueellisten riskiarvioiden hyödyntäminen käytännössä

Case 1: Etelä-Savo
Riskienhallinta-päällikkö Jani Jämsä, Etelä-Savon pelastuslaitos

Case 2: Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitoksen raja-alueyhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa
Pelastuspäällikkö
 Harri Paldanius, Lapin pelastuslaitos

Moniammatilliset työtavat nuorten toistuvan ja vakavan rikollisuuden ehkäisemiseksi; dialogia hankkeiden haasteista ja edellytyksistä
moniammatillisen työn vakinaistamiseksi

Projektipäällikkö Jonna Laitonen, THL
Neuvotteleva virkamies Saija Järvinen, OM
 

Kommentti-puheenvuoro:
Projektipäällikkö Mari Kaltemaa- Uurtamo, VASA2 -hanke, Lapin hyvinvointialue

11.45 Lounastauko

13.00-

13.45

Turvallisuutta
EU:n tuella: ISF-rahasto ja CERV-rahoitusohjelma

Erityisasiantuntija Noora Vahervaara, sisäministeriö, 
Hankepäällikkö
Juha Nieminen, oikeusministeriö

Kylien yhteisöllinen turvallisuus
Paneeli

Toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry,
Valmiuspäällikkö Ari Soppela,
Lapin pelastuslaitos,
Koulutuspäällikkö Tero Kuittinen, Pohjoiskarjalan pelastuslaitos
 

Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta (CER-direktiivi)

Hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö

 

Arviointi-tutkimuksen 
rooli nuorten rikol-
lisuuden ehkäisyssä

Tutkijatohtori Markus Kaakinen, Helsingin yliopisto/Tampereen yliopisto

Fellman sali

14.00 Hybridiuhkat - tilanne Suomessa ja Euroopassa
          Johtaja Teija Tiilikainen, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

15.00 Vuoden 2025 valtakunnallinen turvallisuustapahtuma

15.10 Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma päättyy

Turvallista kotimatkaa!

Huom. Seminaariohjelmaan ja puhujalistaukseen saattaa tulla vielä muutoksia.