Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi

 

Rekisterinpitäjä

Sisäministeriö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
p. 0295 480 171

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sisäisen turvallisuuden portaalin ylläpito / suunnittelija Sari Samula
tuovi(at)intermin.fi
p. 029 5488 371

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Mikko Levämäki

tietosuojavastaava(at)intermin.fi

p. 029 5488 351         

Rekisterin nimi

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan portaalin asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen kirjautuakseen tai kirjautuu olemassa olevalla sosiaalisen median tunnuksella verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi mm. lisätä tapahtuman, hankkeen, käytännön tai työtilan. Käyttäjä voi myös muokata tapahtumia, hankkeita ja työtiloja, jotka hän on itse lisännyt tai joihin hänellä on ylläpito-oikeus. Lisäksi käyttäjä voi kommentoida verkkopalvelusta löytyviä sisältöjä.