Hyppää sisältöön

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjärekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Sisäministeriö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
p. 0295 480 171

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sisäisen turvallisuuden portaalin ylläpito / TUOVI projektipäällikkö Sari Hellgren
tuovi.sm(at)gov.fi
p. 029 5488 371

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Mikko Levämäki

tietosuojavastaava.sm(at)gov.fi

p. 029 5488 351         

Rekisterin nimi

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan portaalin asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen kirjautuakseen tai kirjautuu olemassa olevalla sosiaalisen median tunnuksella verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi mm. lisätä tapahtuman, hankkeen, käytännön tai työtilan. Käyttäjä voi myös muokata tapahtumia, hankkeita ja työtiloja, jotka hän on itse lisännyt tai joihin hänellä on ylläpito-oikeus. Lisäksi käyttäjä voi kommentoida verkkopalvelusta löytyviä sisältöjä.

Sisäisen turvallisuuden portaali voi käyttää verkkopalveluun rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitetta portaaliin liittyvistä asioista tiedottamiseen sekä asiakaskyselyihin. Sisäisen turvallisuuden portaalin uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. 

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tietolähteet

Sisäisen turvallisuuden portaalin tietolähteet perustuvat käyttäjän itse lisäämiin tietoihin sekä käyttäjän toimintaan portaalissa.

Rekisterin tietosisältö

Sisäisen turvallisuuden portaaliin tallennettavia tietoja ovat:

Pakolliset tiedot:
•        Käyttäjän etu- ja sukunimi
•        Käyttäjän sähköpostiosoite
•        Käyttäjän koulutus ja osaaminen sekä organisaatio
•        Hankkeet ja tapahtumat, jotka käyttäjä on luonut
•        Käytännöt, joita käyttäjä kehittää
•        Työtilat, joihin käyttäjä kuuluu
•        Käyttäjän lisäämät kommentit

Vapaa-ehtoiset tiedot:
•        Käyttäjän kuva
•        Käyttäjän ammatti
•        Kiinnostuksen kohteet
•        Sijainti

Uutiskirjeen tilaajista tallennettavia tietoja ovat:
•        Etunimi
•        Sukunimi
•        Organisaatio
•        Katuosoite
•        Postinumero
•        Postitoimipaikka
•        Sähköpostiosoite

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.


Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen [email protected].

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan/tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi. 

Tietojen poistaminen

Käyttäjätiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta siinä tapauksessa, että hän ei ole käyttänyt palvelua viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana.  Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjätiedot tallennetaan sähköisesti palvelun toteuttajan sisäministeriön palvelimelle. Tietoihin pääsee käsiksi vain kyseiseltä palvelimelta, jolle on pääsy vain palvelun teknisen toteuttajan teknisellä henkilökunnalla. Käyttäjien salasanat tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.