Hyppää sisältöön

Turvallisuussuunnittelulle uudet linjaukset

Sisäministeriö on julkaissut paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset.

 Linjaukset laadittiin nyt ensimmäistä kertaa. Niiden tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla, kuntien ja valmisteilla olevien maakuntien itsehallintoa kunnioittaen. Turvallisuussuunnittelu ei ole lakisääteistä toimintaa ja turvallisuussuunnittelun tilanne vaihtelee voimakkaasti eri kunnissa ja alueilla. Turvallisuussuunnittelun linjaukset mahdollistavat yhdensuuntaisemman valtioneuvostotasoisen tuen alue- ja paikallistasolle. Linjaukset perustuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen sisäisen turvallisuuden strategiasta (5.10.2017).

Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla. Toimenpidekortit ovat: nuorten rikollisuuden vähentäminen, ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy ja julkisten tilojen turvallisuus.

Turvallisuussuunnittelu on pitkäjänteinen, järjestelmällinen ja koordinoitu prosessi paikallis- tai aluetason turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi eri toimijoiden yhteistyönä. Turvallisuussuunnittelulla ennalta ehkäistään ja torjutaan onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parannetaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Linjaukset on valmisteltu sisäisen turvallisuuden ohjausryhmän työvaliokunnassa, johon kuuluvat strategiasihteeristön edustajien lisäksi sisäministeriön pelastus- ja poliisiosasto, Suomen Kuntaliitto, oikeusministeriö (rikoksentorjuntaneuvosto) ja sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi linjaukset olivat laajalla lausuntokierroksella, jonka jälkeen niihin tehtiin tarkennuksia saatujen lausuntojen perusteella. Sisäisen turvallisuuden ohjausryhmä hyväksyi linjaukset 5.12.2018.

Linjaukset ovat Tuovi-portaalissa kaikkien turvallisuussuunnittelusta vastuussa olevien toimijoiden käytettävissä. Toimenpidekortteja tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajantasaisina ja tarvittaessa voidaan tuottaa uusia kortteja.


Turvallisuutta kaikkialla − paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Lisätietoja:

strategiapäällikkö Ari Evwaraye, p. 0295 488 373, [email protected]

asiantuntija Leena Seitovirta, p. 0295 488 244, [email protected]