Hyppää sisältöön

Apua kunnille turvallisuussuunnitelman laadintaan – paikallisen turvallisuussuunnittelun työkalu

Uuden kunnille suunnatun turvallisuussuunnittelutyökalun avulla paikallisten turvallisuuussuunnitelmien tekeminen on helppoa. Riittää, kun työkaluun syötetään kunnan tiedot. Lopputuloksena on valmiiksi muotoiltu turvallisuussuunnitelmapohja.

Miksi turvallisuussuunnittelu on tärkeää?

  • Vaikutetaan arjen turvallisuuteen: Paikallisen turvallisuussuunnittelun avulla parannetaan kuntalaisten jokapäiväistä turvallisuutta. Turvallisuussuunnittelu on esimerkiksi ennaltaehkäisyä, asukasturvallisuutta, turvallista liikkumista, eri väestöryhmien ja yhdistysten aktiivisuuden lisäämistä, yritysten turvallisuutta ja liikenneturvallisuutta.
  • Vähennetään riskejä: Turvallisuussuunnittelu on ennakoivaa toimintaa. Sen tavoitteena on vähentää häiriöitä, rikoksia, onnettomuuksia ja niistä johtuvia vahinkoja. Samalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan turvallisuuden tunnetta paikallisesti.
     
  • Edistetään kuntalaisten hyvinvointia: Turvallisuussuunnittelu on keskeisessä asemassa hyvinvoinnin edistämisessä. Sähköinen hyvinvointikertomus sisältää turvallisuusmoduulin, jonka kautta kunta voi seurata turvallisuuden tilaa ja sen kehittymistä kunnassa. Sähköinen hyvinvointikertomus voidaan kytkeä myös paikallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteiksi.

Mikä on turvallisuussuunnitelma?

Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Turvallisuussuunnitelmat uusitaan yleensä valtuustokauden alussa.

Turvallisuussuunnittelun arvoketju.

Kuva: Turvallisuussuunnittelun arvoketju.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ehkäistä ennakolta ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tärkeintä kuitenkin on, että turvallisuussuunnittelu vastaa kunnan omiin turvallisuustyön tarpeisiin.

Turvallisuussuunnitelman laatii kunnan virkamiesjohto yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja paikallisten yhteisöjen (elinkeinoelämän, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen) kanssa. Tavoitteena on, että kunnan- ja kaupunginvaltuustot käsittelevät paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja seuraavat niiden toteutumista. Tätä kautta turvallisuus tulee osaksi kunnan tai kaupungin toimintastrategiaa ja johtamista.

TUOVI-portaalista löytyy paljon turvallisuustietoa

Turvallisuussuunnittelun työkalu kehitettiin Paikallisen ja alueellisen turvallisuustyön kehittämistarpeet -työryhmän toimesta. Työkalu toteutettiin Suomen Kuntaliiton, oikeisministeriön sekä sisäministeriön yhteistyönä. 

Paikallisen turvallisuussuunnittelun työkalu helpottaa pienten ja keskisuurien kuntien turvallisuussuunnittelutyön käynnistämistä. Työkalun avulla kunta saa työn pohjaksi turvallisuussuunnitelman luonnoksen, josta löytyy turvallisuussuunnitelmassa tarpeen olevat tiedot.  Valmiin turvallisuussuunnitelman voi julkaista suoraan työtilasta TUOVIn aineistoissa muiden kuntien turvallisuussuunnitelmien joukkoon. 

Turvallisuussuunnittelun valmistelun prosessi.

Kuva: Turvallisuussuunnitelman valmistelun vaiheet työkalun avulla.

Turvallisuussuunnittelutyökalu löytyy sisäministeriön ylläpitämän TUOVI-portaalin työtiloista. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, voit tehdä sen täällä: https://sisainenturvallisuus.fi/rekisteroidy . Kun olet kirjautunut sisään TUOVI-portaaliin, hae työkalua työtiloista nimellä ”Turvallisuussuunnitelmat”.

Lue lisää:

Tutustu aiheeseen tarkemmin Kuntien turvallisuus ja varautuminen -sivulla 

Turvallisuussuunnittelu TUOVIssa

Turvallisuussuunnittelun työkalun ohje TUOVIssa