Hyppää sisältöön

Blogi: Nuorten palvelu tekee työtä kauppakeskusten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Nuorten Palvelu ry on valtakunnallisesti toimiva nuorisokasvatusjärjestö. Toimistomme sijaitsee Kuopiossa, josta käsin erityisesti Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina, Henriikka ja Ilkka reissaavat ympäri Suomea. Teemme työtä kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten tasa-arvon ja osallisuuden eteen.

Pauliina LampelaKaupalliset tilat, kuten kauppakeskukset ja ABC-liikennemyymälät, ovat nuorille tärkeitä ajanviettopaikkoja, joissa osa nuorista viettää aikaansa jopa päivittäin useiden tuntien ajan. Nuorten näkökulmasta on tärkeää säilyttää nämä tilat avoimina ja turvallisina tiloina, joissa saa viettää aikaa. Tämä onkin työmme ydin.

Jotta edellä mainittu toteutuisi, olemme jo 10 vuoden ajan tehneet yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa ja kehittäneet erilaisia toimintamalleja, joiden avulla nuoret ja kaupallisten tilojen henkilökunta tulevat paremmin toimeen keskenään. Näin kieltoja ja rajoituksia ei nuorten ajanvietolle tarvita.

Nuoret ovat esimerkiksi olleet suunnittelemassa kaupallista tilaa sen rakennusvaiheessa, rakentaneet pelisääntöjä tilassa olemiseen ja osallistuneet erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi olemme kouluttaneet satoja päälliköitä, vartijoita, järjestyksenvalvojia ja myyjiä kohtaamaan nuoret entistä reilummin ja ymmärtäväisemmin.

Viime vuosina erityisesti nosteessa on ollut nuorten oma järjestyksenvalvoja (noja) työmuoto, jossa vartiointiliikkeen palveluksessa olevalle järjestyksenvalvojalle annetaan koulutusta ja työaikaa nuorten kanssa toimimiseen kohtaavalla työotteella ja nuorten asioiden edistämiseen paikallisen yhteistyöverkoston kanssa. Tällä hetkellä nojia toimii Espoon Isossa Omenassa, Vantaan Myyrmannissa, Tampereen Koskikeskuksessa, Lahden Triossa ja Lappeenrannan IsoKristiinassa. Nojien koulutuksia on jatkuvasti käynnissä eli jatkossa heitä on yhä useammassa kauppakeskuksessa.

Työmme tuloksena nuorten ja kaupallisen tilan henkilökunnan, kuten kauppakeskusten järjestyksenvalvojien, välit ovat muuttuneet vähemmän jännitteiseksi. Tämä paitsi pitää tilat edelleen nuorille avoimina, myös lisää nuorten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Erityisesti turvallisuuden tunne kulminoituu nuorten ja esimerkiksi nojien kohtaamisissa, joissa on läsnä ymmärtävä vaikkakin rajoista pitävä aikuinen. Samalla yksityinen turvallisuusala on saanut lisää työkaluja arjen työhönsä toteuttamiemme koulutusten ja toimintamallien sekä erityisesti täysin uuden noja-työmuodon ansiosta.

Lopuksi haluan vielä korostaa kaupallisen toimijan roolia osana paikallista yhteisöä. Emme nimittäin pystyisi tekemään työtämme ilman hyviä verkostoja kaupallisen tilan ympärillä. Useilla paikkakunnilla toimii hyviä verkostoja, joihin esimerkiksi nojamme on voinut liittyä. Joissain tapauksissa olemme myös itse aktiivisesti rakentaneet verkostoa kaupallisen tilan ympärille käsittelemään nuorisoasioita.

Kaupallisen toimijan rooli paikallisissa verkostoissa on tärkeä ja tämä onneksi nykyään ymmärretäänkin entistä paremmin. Kauppakeskuksessa tai liikennemyymälässä huomataan monia nuorten elämään liittyviä hiljaisia merkkejä, joka on arvokasta tietoa monelle nuorten kanssa toimivalle ammattilaiselle. Noja-työmuodon myötä olemme myös saaneet paljon hyvää palautetta siitä, kuinka paljon nojamme ovat saaneet edistettyä nuorten asioita yhteistyössä eri verkostojen kanssa.

Pauliina Lampela
Asiantuntija
Nuorten Palvelu ry

@PauliinaLampela
https://nuortenpalvelu.fi/

Nuorten Palvelu ry logo