Hyppää sisältöön

Uusi ilmainen verkkokoulutus kehittää ammattilaisten valmiuksia työskennellä nuorisorikollisuuden parissa

Kesäkuun alussa julkaistava Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus paneutuu nuorisorikollisuuteen monialaisen yhteistyön keinoin.

Aseman Lapset ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisen verkkokoulutuksen tavoite on vahvistaa erityisesti korjaavaa rikoksentorjuntatyötä tekevien ammattilaisten valmiuksia työskennellä vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten ja heidän lähipiiriensä kanssa.

Nuoruus on tutkitusti elämän rikosaktiivisinta aikaa. Useimmille nuorille rikokset ovat satunnaisia tekoja, jotka johtuvat ennemmin nuoruuteen liittyvästä ajattelemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta yhteiskunnan sääntöjä kohtaan. Tällaisissa tilanteissa kevyt puuttuminen, kuten puhuttelu, on usein riittävä interventio.

Toistuvat ja vakavat rikokset sen sijaan kasaantuvat pienelle joukolle nuoria, joilla on usein taustallaan altistavia riskitekijöitä, kuten vaikea perhetilanne, neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai päihdeongelma. Ajan kuluessa erilaiset riskitekijät helposti kasautuvat syventäen nuoren jo valmiiksi vaikeaa elämäntilannetta. Tuloksena on kompleksinen haasteiden kokonaisuus, joissa rikollinen käyttäytyminen on oire ei ongelmien juurisyy.

Kompleksisiin haasteisiin ei ole olemassa helppoja tai yksinkertaisia ratkaisuja. Rangaistusten koventamisen sijaan resursseja tulisi kohdistaa ennaltaehkäisevään ja monialaiseen työhön nuorisorikollisuuden parissa. Erityisesti jälkimmäiseen teemaan paneudutaan pian julkaistavassa kaikille avoimessa ja ilmaisessa verkkokoulutuksessa.

Kantavana teemana monialaisuus

Monialaisuus näkyy verkkokoulutuksessa monin tavoin alkaen sen nimestä. Se on koulutuksen läpileikkaava teema kuin myös työskentelytapa, jolla koulutus on rakennettu.

Verkkokoulutus koostuu videoluennoista ja -puheenvuoroista, joita on ollut tuottamassa 30 ammattilaista ja asiantuntijaa, jotka työskentelevät nuorisorikollisuuden parissa, mm. tutkijoita, sosiaali-, rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia, nuorisotyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, poliisi, syyttäjä ja lääkäri.

Videoissa käsiteltäviä teemoja ovat mm. nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät, desistanssi eli rikollisuudesta irrottautuminen, nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä ja eri ammattilaisten roolit, moniammatillinen yhteistyö nuorisorikollisuuden parissa, arvostava ja erityispiirteet huomioiva kohtaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten parityö.

Lisää ymmärrystä nuorisorikollisuudesta ja sen ehkäisystä ammattilaisille

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi verkkokoulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille sekä aihepiiristä kiinnostuneille sidosryhmille. 

Koulutus on saatavilla ilmaiseksi 5.6. alkaen Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintona Canvas-verkkoalustalla. Viiden opintopisteen laajuinen koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Aseman Lapset ry järjestää verkkokoulutuksen julkaisuwebinaarin yhteistyössä koulutuksen rahoittajan, oikeusministeriön kanssa maanantaina 5.6. klo 12–15. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 1.6.

Lue lisää


•    Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus Aseman Lapset ry:n verkkosivuilla.