Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden turvallisuutta edistetään monin tavoin

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman toimeenpanossa on lyhyessä ajassa saatu käyntiin tärkeitä uudistuksia. Ohjelman, joka julkaistiin tammikuussa 2018, tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneiden arjen turvallisuutta ja puuttua ennalta estävästi ja tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät ikääntyneiden turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

- Suomi on maailman turvallisin maa, mutta eri väestöryhmien välillä ja sisällä on paljon eroja. Ikääntyneiden turvallisuuden merkitys kasvaa koko ajan ikääntyneiden määrän lisääntyessä - vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Jotta olisimme maailman turvallisin maa myös kaikille ikääntyneille, tulee palvelujemme ottaa huomioon ikääntyneiden tarpeet ja keskeisimmät turvallisuushaasteet, toteaa ohjausryhmän sihteerinä toiminut Leena Seitovirta sisäministeriöstä.

Varsinainen toimeenpanoaika jäi lyhyeksi, koska ohjelma valmistui kesken hallituskauden. Tästä huolimatta toimenpiteitä saatiin edistettyä varsin hyvin. Osa toimenpiteistä on jo tehty, osa paraikaa käynnissä ja osan aloittamisesta on sovittu. Lisäksi monet toimenpiteistä ovat jatkuvaa kehittämistyötä ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi.

Erityisesti ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden eteen tehdään paljon töitä eri hankkeissa. Toimenpideohjelma toi nämä hankkeet yhteen. Toinen kokonaisuus - ikäihmisiin kohdistuvat rikosuhkat ja niiltä suojautuminen - on myös edennyt hyvin. Vuosien 2019−2020 aikana tullaan selvittämään iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisen ja niihin puuttumisen esteitä palveluissa ja viranomaisyhteistyössä.

Verkostoitumista ja uusien yhteistyömuotojen löytämistä

Yhteensä 12 toimenpiteen seurantaa ja koordinoimista varten perustettiin ohjausryhmä, jossa oli mukana laajasti eri toimijoita niin valtionhallinnosta kuin ikääntyneiden parissa työskentelevistä järjestöistä. Ohjausryhmä on loppuraportissa tunnistanut lukuisan joukon kehittämistoimenpiteitä, jotka edellyttävät työtä myös jatkossa.

Työssä mukana olleiden organisaatioiden mukaan arvokasta on ollut varsinaisten toimenpiteiden lisäksi mukana olevien tahojen parempi ikääntyneiden turvallisuuden kokonaiskuvan hahmottaminen, verkostoituminen sekä uusien yhteistyömuotojen löytäminen.

Toimeenpanoraportti