Hyppää sisältöön

Kysely paikallisesta rikoksentorjuntatyöstä kunnille

Rikoksentorjuntaneuvosto käynnisti kyselyn paikallisesta rikoksentorjuntatyöstä. Kysely kartoittaa kunnissa tehtävää rikoksen ennaltaehkäisyn nykytilaa. Kuntia pyydetään vastaamaan kyselyyn viimeistään 4.12.2020.

Kuvituskuva, tilastoja paperilla ja matkapuhelin

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Suomen Kuntaliitto toteuttivat vuonna 2017 kyselyn rikoksentorjuntatyöstä kunnissa. Kysely oli osa ”Turvallisesti yhdessä” − kansallisen rikoksentorjuntaohjelman (2016-2020) toimeenpanoa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää sitä, miten kunnissa toteutetaan rikosten ennaltaehkäisyä ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta lisäävää työtä. Tulokset julkaistiin oikeusministeriö selvityksessä ”Paikallinen tahtotila kuntoon. Kysely rikoksentorjuntatyöstä kunnissa vuonna 2017”.
 
Tämä kysely on jatkoa vuoden 2017 kyselylle ja sen tarkoituksena on kartoittaa kunnissa tehtävän rikosten ennaltaehkäisyn nykytilaa. Kyselyyn toivotaan kattavaa osallistumista, sillä kyselyn tuloksia hyödynnetään myös paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämisessä. 

Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki rikosten ehkäisyyn ja rikoksentorjuntatyöhön sisältyvät toimet, joilla
- ehkäistään ja vähennetään rikoksia
- ehkäistään ja vähennetään rikoksista aiheutuvia haittoja
- ehkäistään ja vähennetään rikoksen tekemisen ja uhriksi joutumisen riskiä
- vähennetään rikoksen pelkoa ja lisätään turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.
Toivomme, että vastaatte kyselyyn, vaikka kuntanne ei olisikaan osallistunut edelliseen vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn.

Kuntien rikoksentorjuntatyöstä ja turvallisuustyöstä vastaavia viranhaltijoita pyydetään vastaamaan kyselyyn viimeistään 4.12.2020.  Annetut vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.  Vastauksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskunta-tieteelliseen tietoarkistoon.

Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/kunnat2020

Kyselyn vastausaika päättyy 4.12.2020. 
 
Lisätietoa:
Saija Sambou ja Markus Alanko, oikeusministeriö
sähköpostiosoitteet ovat muodossa [email protected]